Revelation of John 12

Jon a uŋa bei ti amal uge ti unjrej

1Ariya laŋ goge dia Qotei aqa maŋwa bei brantonaq unem. E unem di uŋa bei tigelesoqnej. Uŋa di a seŋ na kabuosiqa baiq di tigelesoqnej. Aqa gateq di bongar 12-pela atsiq soqnej. 2Uŋa di a gumaŋ ti. A aŋgro oqajqa jejamu jaqatiŋyeqnaqa tulaŋ koba pailoqnej. 3Onaqa laŋ goge dia maŋwa bei brantonaq unem. E unem di amal uge lent kobaquja soqnej. Amal di aqa gate 7-pela ti aqa qala 10-pela ti soqnej. Aqa gateq di dego gate tatal 7-pela soqneb. Gate tatal di mandor kokba naŋgi na ateqnub deqaji bul. 4Aqa weru na bongar kalil laŋ taqal qujaiq di so qaji naŋgi butuynjrnaqa ululoŋosib mandamq aieleŋeb. Laŋ taqal aiyelq di sai. Naŋgi bole soqneb.

Ariya uŋa di aŋgrotimqa amal dena aŋgro di qalsim uyqajqa deqa uŋa aqa areq di tigelesosiq koqyosiq tariŋoqnej.
5Onaqa uŋa di aŋgro mel ŋambabtej. Aŋgro di mondoŋ Qotei na siŋgila yimqa a bu toqoŋ ojsim tamo uŋgasari kalil sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgi siŋgila na taqatnjroqnqas. Ariya aŋgro mel ŋambabej qaji di Qotei na oqujatosiq laŋ qureq osi oqej. Oqsiqa aqa awo jaramq di awotej. 6Onaqa uŋa di a ulaŋosiqa wadau sawaq gilej. Dia aqa so sawa Qotei na nami gereiyetej qaji di soqnimqa Qotei na bati 1,260 a taqatesosim iŋgi anaiyoqnqas.

7Ariya laŋ goge dia qoto koba brantej. Maikel aqa laŋ aŋgro naŋgi ti tigelosib amal kobaquja qoto iteb. Onaqa amal kobaquja aqa laŋ aŋgro naŋgi ti kamba tigelosib Maikel aqa laŋ aŋgro naŋgi ti qoto itnjreb. 8Onaqa amal aqa laŋ aŋgro naŋgi ti qoto siŋgilaqajqa keresaiinjrej. Deqa naŋgi olo laŋ qureq di sqa keresai. 9Qotei aqa laŋ aŋgro naŋgi na amal di osib waiyonab mandamq aiej. Amal di nami soqnej qaji. Aqa ñam Satan. Aqa ñam bei, “Tamo Uŋgasari Kalil Naŋgo Ñam Ugetetnjro Qaji Tamo.” A na tamo uŋgasari kalil mandamq di so qaji naŋgi gisa gisaŋnjroqnej. A ti aqa laŋ aŋgro naŋgi ti kalil wainjrnab mandamq aieb.

10Onaqa olo laŋ goge dia laŋ aŋgro bei tulaŋ koba leleŋonaqa e aqa kakoro quem. A endegsi marej, “Tamo uŋgasari naŋgi padalqa laqnabqa gago Tamo Koba Qotei a na naŋgi eleŋqo. A kumbra di yqo deqa aqa siŋgila boleq dekritqo. Deqa a gago Mandor Koba unu. Gago was naŋgo ñam ugetetnjro qaji tamo Satan a na qolo ti qanam ti Qotei aqa ŋamgalaq dia naŋgo ñam ugetetnjreqnu. Satan agi waiyonub mandamq aiqo. Deqa bini Qotei aqa Ŋiri Kristus a ñam koba ti siŋgila ti ejunu. 11Gago was naŋgi naŋgo segi jejamu qa ulaosaioqneb. Naŋgi mandamq endia bole sqajqa deqa are koba qalosaioqneb. Kaja Du moisiq aqa leŋ aiej kumbra dena naŋgi siŋgila osib aqa anjam mare mare laqajqa siŋgilaoqneb. Naŋgi endegsib are qaloqneb, ‘Uŋgum, jeu tamo naŋgi na iga lugwa osib lugeb. Iga deqa ulaqasai.’ Naŋgo kumbra dena naŋgi qoto siŋgilaosib jeu tamo naŋgi di gotraŋyoqneb. 12Deqa laŋ qure ti tamo uŋgasari laŋ qureq di unub qaji niŋgi ti areboleboleiŋgeme. Ariya mandam ti yuwal ti niŋgi ŋam atiye. Gulube kobaquja nuŋgoq aiqas. Di kiyaqa? Satan a sokiñalayosim padalqas di qalieqo deqa minjiŋ ani oqetqoqa niŋgi ugeugeiŋgwa aiqo.”

13Amal di waiyonab mandamq aiej di unsiqa a na uŋa aŋgro mel ŋambabtej qaji di qalim moiqajqa deqa dadauryoqnej. 14Onaqa naŋgi na baira kobaquja aqa bari aiyel uŋa di yonabqa jigsiqa amal di uratosiqa pururuosiqa sawa isaq gilsiqa wadau sawaq di brantej. Dia Qotei na uŋa di geregere taqatosimqa wausau qalub bai 6-pela iŋgi anaiyoqnqas. 15Onaqa e olo ŋam atsimqa amal aqa medabuq na ya beqynaqa ya meli do bulosiqa uŋa di dauryonaq unem. Ya dena uŋa di qalsim moiotqajqa deqa amal na ya di beqyej. 16Onaqa mandam na uŋa aqaryaiyosiqa meaŋonaqa ya amal na beqyej qaji di kalil aqa miligiq aiej. 17Deqa amal a uŋa qa minjiŋ ani oqetonaqa uŋa aqa aŋgro qudei naŋgi qoto itnjrqajqa gilej. Uŋa aqa aŋgro naŋgi agi tamo uŋgasari Qotei aqa dal anjam dauryoqnsibqa Yesus aqa anjam mare mare laqnub qaji naŋgi. 18Ariya amal a olo gilsiqa alile di tigelesoqnej.

Copyright information for `BOJ