Revelation of John 20

Satan a sub guma koba dia wausau 1,000 tontim sqas

1Ariya laŋ aŋgro bei laŋ goge dena aieqnaq e unem. A sub guma koba di taqatqajqa deqa Qotei na siŋgila yonaqa a sil rauŋga ojsiq mandamq aiej. 2Aisiq amal kobaquja di ojsiq sil dena tontej. A wausau 1,000 tontim sqas. Amal di nami soqnej qaji. Aqa ñam Satan. Aqa ñam bei, “Tamo Kalil Naŋgo Ñam Ugetnjro Qaji Tamo.” 3Laŋ aŋgro dena Satan ojsiq tontosiqa sub guma kobaq di waiyej. Waiysiqa sub me kabutosiqa qandimtej. A dia wausau 1,000 tontim sqas. Deqa a na tamo uŋgasari sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgi olo gisa gisaŋnjroqnqasai. A subq dia tariŋosim soqnimqa wausau 1,000 di koboamqa a olo uratib oqedosimqa sokiñalayqas.

4Onaqa e olo ŋam atsimqa awo jaram kokba qudei unjrem. Awo jaram kokbaq dia tamo qudei naŋgi awoeleŋesoqneb. Tamo naŋgi di Qotei na wau enjrnaqa naŋgi awo jaram kokbaq dia awoosib tamo uŋgasari naŋgo kumbra qa naŋgi peginjroqneb. Onaqa e olo ŋam atsimqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba nami moreŋo qaji naŋgo qunuŋ unjreleŋem. Tamo uŋgasari naŋgi di Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilatoqneb qaji. Naŋgi nami Yesus aqa ñam maroqnsibqa Qotei aqa anjam siŋgila na ojesoqneb deqa jeu tamo naŋgi na naŋgo kakoro giŋgeŋnjrnab naŋgi moreŋeb. Tamo uŋgasari naŋgi di wagme juwaŋ wo aqa sulum wo biŋinjrosaioqneb. Naŋgo lanjaqsi baŋqsi wagme juwaŋ aqa toqor osai. Deqa naŋgi olo ŋambile osib wausau 1,000 Kristus ombla mandor kokba sqab. 5Di subq na tigelo namo qaji. Ariya tamo uŋgasari Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilatosai qaji naŋgi bati deqa ŋambile oqasai. Naŋgi mati tariŋosib soqnibqa wausau 1,000 di koboamqa di naŋgi subq na tigelqab. 6Tamo uŋgasari namoosib subq na tigelqab qaji naŋgi di Qotei aqa segi tamo uŋgasari nami giltnjrej qaji. Deqa naŋgi tulaŋ arebolebole-injrqas. Naŋgi moio bunu qaji turqasai. Moio dena naŋgi taqatnjrqa keresai. Naŋgi Qotei wo Kristus wo naŋgo atra tamo sosib wausau 1,000 Kristus ombla mandor kokba sqab.

Satan a bati gaigai ŋamyuo kobaq dia jaqatiŋ oqnsim sqas

7Wausau 1,000 di koboamqa sub guma koba aqa me olo waqtibqa Satan a subq dena oqedqas. 8Oqedosimqa sawa sawa kalilq giloqnsimqa tamo uŋgasari naŋgi gisa gisaŋnjroqnqas. Tamo uŋgasari naŋgi di Gok sawa qaji ti Magok sawa qaji ti. Satan a na naŋgi koroinjrimqa qoto qa gilqab. Naŋgi tulaŋ gargekoba. Naŋgi ulul bul sisiyqa keresai. 9Naŋgi sawa sawa kalilq dena olo beleŋosib Qotei aqa segi qure koba a na tulaŋ qalaqalaiyeqnu qaji di agutesqab. Osib Qotei aqa segi tamo uŋga-sari naŋgo so sawa dego agutesqab. Qaja tamo naŋgi di bosib Qotei aqa qure di agutesoqnibqa laŋ goge dena ŋamyuo aisim naŋgi koitnjrqas. 10Satan a na naŋgi walawalainjroqnej deqa Qotei na a waiyim ŋamyuoq aiqas. Ŋamyuoq dia meniŋ kalil yusiq ñaŋgaeqnu. Wagme juwaŋ wo Satan aqa gisaŋ anjam maro tamo wo naŋgi aiyel nami ŋamyuoq di wainjreb unub. Deqa Satan a dego Qotei na waiyim ŋamyuoq aisim naŋgi aiyel koba na bati gaigai qolo ti qanam ti ŋamyuoq dia jaqatiŋ oqnsib sqab.

Tamo uŋgasari kalil naŋgi Qotei aqa awo jaram namoq dia tigelesqab

11Ariya e olo ŋam atsimqa awo jaram kobaquja tulaŋ qat unem. Qotei a awo jaram dia awesonaqa aqa ulatamuq dena mandam ti laŋ ti jaraiosib loumnab unjrem. 12Onaqa e olo ŋam atem di tamo uŋgasari nami moreŋeb qaji naŋgi Qotei aqa awo jaram namoq di tigelesonab unjrem. Tamo ñam ti tamo laŋaj ti kalil unjrem. Unjreqnam laŋ aŋgro qudei naŋgi na buk qudei osi bosib waqteleŋeb. Buk miligiq di kumbra kalil tamo uŋgasari naŋgi nami yoqneb qaji di Qotei na neŋgreŋyonaq soqneb. Buk bei dego laŋ aŋgro naŋgi osi bosib waqteb. Buk di ŋambile gai-gai sqajqa buk. Ariya Qotei a awo jaram kobaqujaq di aweso-siqa anjam kalil buk qudei miligiq di neŋgreŋyonaq soqnej qaji di sisiyosiq anjam dena tamo uŋgasari moreŋo qaji naŋgo kumbra kalil qa naŋgi peginjrej. 13Onaqa tamo kalil nami yuwalq di moreŋeb qaji naŋgi yuwal na uratnjrnaq tigeleb. Moio ti moio qure ti naŋgi na tamo uŋgasari nami moreŋeb qaji naŋgi dego uratnjrnaq tigeleb. Onaqa Qotei a awo jaramq di awesosiqa tamo uŋgasari naŋgo segi segi kumbra nami yoqneb qaji di buk mili-giq di sisiyosiqa dena naŋgi peginjrej. 14Osiqa moio ti moio qure ti osiq ŋamyuo kobaq wainjrej. Ŋamyuo koba di moio bunu qaji. 15Tamo uŋgasari kalil naŋgo ñam ŋambile qa buk miligiq di sosai qaji naŋgi di Qotei na breinjrnaq ŋamyuoq aieleŋeb.

Copyright information for `BOJ