Romans 2

Tamo kumbra uge uge yeqnub qaji naŋgi Qotei na kamba awai uge enjrqas

Niŋgi qudei tamo naŋgo jejamuq di anjam qametnjreqnub qaji niŋgi segi segi e na endegsi merŋgwai. Ni segi une saiqoji qa marqa keresai. Ni que. Ni na tamo naŋgo jejamuq di anjam qametnjreqnum di ni segi dego ino jejamuq di anjam qameqnum. Di kiyaqa? Kumbra uge naŋgi yeqnub qaji di ni segi dego yeqnum. Iga qalie, tamo naŋgi kumbra uge deqaji yeqnub qaji naŋgi Qotei na kamba awai uge enjreqnu. Qotei a kere naŋgi awai uge enjreqnu. Ni na tamo naŋgi kumbra uge deqaji yeqnub qaji naŋgo jejamuq di anjam qametnjreqnum. Ariya kumbra naŋgi yeqnub qaji di ni segi dego yeqnum. Deqa ni kiersi are qalonum? Qotei na tamo naŋgi di awai uge enjrsim ariya a na ni awai uge emqasai ni degsi are qalonum kio? Ni que. Qotei a gaigai kumbra tulaŋ boledamu ni emoqnsiqa a ni qa tariŋsokobaiyeqnu. Deqa a urur ni awai uge emosaieqnu. Qotei aqa kumbra bole di ni unsim uge qa marsim gotraŋyqam e? Degaim. Ni are bulyqajqa deqa Qotei a ni qa are qaloqnsiq kumbra bole osormeqnu. Ni di qaliesai kio? Ino are miligi geteŋejunu deqa ni are bulyosai. Ino kumbra dena ni na ino awai uge tombol ateqnum. Deqa mondoŋ diŋo batiamqa Qotei a kumbra tiŋtiŋ na tamo naŋgo une qa minjrsimqa aqa minjiŋ boleq atsim awai tulaŋ ugedamu ni emqas. Osimqa bati deqa Qotei a tamo uŋgasari kalil naŋgo kumbra keretosim awai segi segi enjrqas. Tamo uŋgasari qudei naŋgo kumbra tulaŋ boledamu. Naŋgi siŋgila na kumbra bole bole dauryoqnsib laŋ qure qa gam itqajqa waukobaeqnub. Naŋgi laŋ qureq dia ñam koba oqajqa ti ŋambile gaigai sqajqa ti waukobaeqnub. Deqa Qotei na tamo uŋgasari naŋgi di ŋambile enjrim naŋgi so bole gaigai sqab. Ariya tamo qudei naŋgi naŋgo segi jejamu qa are qaloqnsib deqa naŋgi anjam bole gotraŋyoqnsib kumbra uge uge dauryeqnub. Deqa Qotei a tamo naŋgi deqaji qa minjiŋ oqimqa awai ugedamu enjrqas. Tamo kalil kumbra uge uge yeqnub qaji naŋgi mondoŋ gulube koba ti jaqatiŋ ti oqab. Juda naŋgi mati oqab. Bunuqna sawa bei bei qaji naŋgi dego oqab. 10 Ariya tamo kalil kumbra bole bole yeqnub qaji naŋgi Qotei na aqaryainjrimqa naŋgi laŋ qureq oqsib dia ñam koba ti lawo ti so bole gaigai sqab. A mati Juda naŋgi aqaryainjrqas. Bunuqna a sawa bei bei qaji naŋgi dego aqaryainjrqas. 11 Qotei a kumbra qujai dena tamo uŋgasari kalil naŋgi peginjreqnu. Naŋgi Juda tamo kio sawa bei bei qaji tamo kio a deqa are qalosaieqnu.

12 Niŋgi quiye. Tamo kalil dal anjam saiqoji unub qaji naŋgi padalqab. Di kiyaqa? Naŋgi une yeqnub deqa. Naŋgi dal anjam saiqoji unub di uŋgum. Ariya tamo kalil Qotei aqa dal anjam ejunub qaji naŋgo kumbra qa dego Qotei na naŋgi peginjrqas. Di kiyaqa? Naŋgi dego une yeqnub. Naŋgi dal anjam ejunub di uŋgum. Dal anjam dena Qotei na naŋgi dego peginjrqas. 13 Di kiyaqa? Tamo naŋgi dal anjam laŋa quoqnsib olo dauryosaieqnub qaji naŋgi Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bolesai. Tamo naŋgi dal anjam qusib dauryeqnub qaji naŋgi segi Qotei na tamo bole une saiqoji qa minjrqas. 14 Bole, sawa bei bei qaji tamo naŋgi dal anjam saiqoji unub. Ariya naŋgi qudei naŋgo segi areqalo na dal anjam aqa kumbra dauryeqnub. Bole, naŋgi dal anjam saiqoji unub. Ariya naŋgi dal anjam aqa kumbra dauryeqnub deqa iga qalieonum, dal anjam a naŋgo areqaloq di bole waueqnu. 15 Naŋgo kumbra dena Qotei aqa dal anjam naŋgo are miligiq di neŋgreŋyej qaji di olo boleq ateqnu. Naŋgo are miligiq di naŋgi kumbra bole ti kumbra uge ti qalie unub. Dena iga osorgeqnu, dal anjam a naŋgo are miligiq di waueqnu. Deqa mondoŋ naŋgo areqalo dena naŋgi endegsi minjrqas, “Niŋgi une ti.” Osim naŋgo kumbra qudei qa naŋgi endegsi minjrqas, “Nuŋgo kumbra di bole.” Bati deqa Qotei na tamo kalil naŋgo kumbra ti naŋgo anjam ti naŋgo are miligiq di uliejunu qaji di boleq atekritosim dena naŋgi peginjrqas. Anjam bole e palonteqnum qaji di aqa damu endegsi merŋgwai. Mondoŋ Qotei a Kristus Yesus aqa wau na tamo kalil naŋgo kumbra qa naŋgi peginjrqas.

Juda tamo naŋgi are qaleqnub, “Iga dal anjam ti unum deqa iga kere unum.”

17 Ariya niŋgi Juda tamo qudei niŋgi endegsib are qaleqnub, “Iga dal anjam ti unum deqa Qotei na iga pegigwasai.” Osib niŋgi nuŋgo segi ñam soqtoqnsib endegsib mareqnub, “Iga Qotei aqa tamo tiŋtiŋ.” Niŋgi degsib mareqnub. 18 Bole, niŋgi Qotei aqa areqalo qalie bole. A na aqa dal anjam niŋgi osorŋgej deqa niŋgi kumbra tiŋtiŋ dauryqajqa tulaŋ arearetŋgeqnu. 19 Osib niŋgi endegsib are qaleqnub, “Iga dal anjam ti unum deqa iga powo bole ti anjam bole ti ejunum. Deqa tamo ŋam qandimo unub qaji naŋgi iga na gam osornjreqnum. Osim tamo naŋgi ambruq di unub qaji iga na suwantnjreqnum. Tamo powo saiqoji unub qaji naŋgi iga na powo enjreqnum. Tamo naŋgi aŋgro kiñilala bulosib Qotei aqa anjam qaliesai qaji naŋgi iga na anjam aqa damu osornjreqnum.” 21 Od, niŋgi gaigai tamo uŋgasari naŋgi dal anjam plaltosib minjreqnub. Ariya kiyaqa niŋgi segi olo dal anjam dauryosaieqnub? Niŋgi mareqnub, “Bajiŋaib.” Ariya niŋgi segi olo bajiŋeqnub. 22 Niŋgi mareqnub, “Niŋgi tamo bei aqa uŋa jejamu ojetaib.” Ariya niŋgi segi olo was bei aqa ŋauŋ jejamu ojeteqnub. Niŋgi gisaŋ qotei naŋgi qa louqajqa saideqnub. Saidoqnsib niŋgi segi olo naŋgo atra talq dena sulum bajiŋeqnub. 23 Niŋgi nuŋgo segi ñam soqtoqnsib mareqnub, “Iga Qotei aqa dal anjam qalie bole.” Ariya niŋgi segi olo dal anjam di gotraŋyeqnub. Nuŋgo kumbra dena niŋgi Qotei aqa ñam ugeteqnub. 24 Agi Qotei aqa anjam bei nami niŋgi qa endegsib neŋgreŋyeb unu, “Nuŋgo kumbra uge di sawa bei bei qaji naŋgi unoqnsib mareqnub, ‘Naŋgo Qotei di bolesai.’ Osib naŋgi Qotei aqa ñam misiliŋyeqnub.”

Tamo yai a Juda tamo bole?

25 Bole, ni dal anjam dauryoqnsim ariya ni muluŋ dego aiqam di kumbra bole. Ariya ni dal anjam gotraŋyoqnsim laŋa muluŋ aiqam di keresai. Ino kumbra dena ni tamo muluŋ aiosai qaji naŋgi bulosim laŋa unum. 26 Ariya tamo bei muluŋ aiosai qaji a dal anjam kalil dauryekritqas di a tamo naŋgi muluŋ aieqnub qaji naŋgi bul sqas. 27 Bole, niŋgi Juda tamo deqa niŋgi dal anjam ejunub. Niŋgi muluŋ dego aieqnub. Ariya niŋgi dal anjam gotraŋyoqnqab di tamo naŋgi muluŋ aiosaieqnub qaji naŋgi nuŋgo jejamuq di anjam qametŋgwab. Di kiyaqa? Naŋgi Qotei aqa dal anjam dauryeqnub deqa. Naŋgi segi muluŋ aiosai di uŋgum. 28 Tamo bei a laŋa babaŋ na Juda tamo sqas di a Juda tamo bolesai. Aqa jejamu segi osim muluŋ aiqas di aqa muluŋ bolesai. 29 Tamo a are bulyosim aqa are miligiq na Juda tamo sqas di a Juda tamo bole. A are miligiq na muluŋ aiqas di aqa muluŋ bole. A na aqa jejamu laŋa osim dal anjam dauryqas di keresai. Ariya Qotei aqa Mondor na siŋgila yimqa dena aqa are miligiq na muluŋ aiqas di a muluŋ bole aiqo. Deqa a Qotei aqa ŋamgalaq di ñam bole ti sqas. A mandam tamo naŋgo ŋamgalaq di ñam bole ti sqasai.

Copyright information for `BOJ