Romans 4

Abraham a Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole soqnej

1Abraham a iga bul mandam tamo. A gago moma utru. Deqa iga a qa kiersi marqom? 2Abraham a kumbra bole yoqnej gam dena a Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole soqnej qamu a aqa segi ñam soqtqa kere. Ariya aqa kumbra dena a Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole sosai. 3Qotei aqa anjam kie neŋgreŋq di unu? Anjam agiende. “Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej gam dena Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej.” 4Iga qalie, tamo a wauqas di a awai oqas. A laŋa awai oqasai. A wauosim dena awai oqas. 5Ariya tamo bei a Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole sqa marsimqa a kierqas? A kumbra bole yoqnqas gam dena a tamo bole sqas e? Sai. Ariya a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosim endegsi marqas, “Qotei a na tamo une ti unub qaji naŋgi olo tamo bole qa minjreqnu.” A degsim Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosim marimqa gam dena Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjqas. 6Devit a dego nami anjam deqaji maroqnej. Agi a marej, “Tamo naŋgi kumbra bole bei yosaiibqa Qotei a laŋa naŋgi tamo bole une saiqoji qa minjrqas di naŋgi tulaŋ areboleboleinjrqas.” 7Agi Devit a endegsi marej,

“Qotei a tamo naŋgo kumbra uge qa are walyimqa
naŋgo une kobotetnjrqas di
naŋgi tulaŋ areboleboleinjrqas.
8Tamo Koba Qotei a tamo naŋgo une qa olo bunu are qalqasai di
naŋgi tulaŋ areboleboleinjrqas.”
9Deqa iga kiersi marqom? Tamo muluŋ aio qaji naŋgi segi areboleboleinjrqas e? O tamo muluŋ aiosaieqnub qaji naŋgi dego areboleboleinjrqas e? Od. Naŋgi kalil koba na areboleboleinjrqas. Agi iga mareqnum, Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej gam dena qujai Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej. 10Ariya Abraham a kiersi sonaqa Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej? A muluŋ aiej kio a muluŋ aiosaisoqnej kio? Od, Abraham a muluŋ aiosaisonaqa Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej. 11A muluŋ aiosaisoqnej bati deqa a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej. Deqa Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej. Osiqa aqa segi anjam Abraham minjej qaji di siŋgilatqa osiqa olo minjej, “Ni muluŋ aie.” Deqa iga endegsi qalieonum, Abraham a tamo kalil muluŋ aiosaiosib naŋgo areqalo Qotei qa siŋgilateqnub qaji naŋgo moma matu. 12A tamo naŋgi muluŋ aieqnub qaji naŋgo moma matu dego. Ariya tamo naŋgi naŋgo jejamu laŋa oqnsib muluŋ aieqnub qaji a naŋgo moma matu sai. Tamo naŋgi muluŋ aioqnsib olo Abraham aqa kumbra dego dauryosib Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji a naŋgo moma matu bole. Agi gago moma matu Abraham aqa kumbra agiende. A muluŋ aiosaisosiqa Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej.

Tamo uŋgasari Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi iŋgi iŋgi Qotei na Abraham yqa minjej qaji di oqab

13Nami Qotei na Abraham aqa moma naŋgi ti endegsi minjrej, “E niŋgi mandam kalil eŋgwai.” Ariya Abraham a dal anjam dauryej deqa Qotei na anjam di minjosai. A Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej gam dena Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej. Utru deqa Qotei na Abraham aqa moma naŋgi ti minjrej, “E niŋgi mandam kalil eŋgwai.” 14Tamo naŋgi dal anjam dauryqab gam dena naŋgi iŋgi iŋgi kalil Qotei a nami iga egwa marej qaji di oqneb qamu iga Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum kumbra di laŋa uloŋej qamu. Qotei aqa anjam nami marej qaji di dego laŋa uloŋej qamu. 15Iga qalie, dal anjam unu deqa tamo naŋgi dal anjam gotraŋyeqnub. Deqa Qotei a naŋgi qa minjiŋ oqeteqnu. Ariya dal anjam sosai qamu tamo naŋgi dal anjam gotraŋyeqnub degsi marqa keresai qamu.

16Qotei a Abraham a qa ti aqa moma bunuqna brantqab qaji naŋgi qa ti are tulaŋ boleiyosiq deqa iŋgi iŋgi kalil di naŋgi enjrqa marej. Deqa tamo uŋgasari Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi iŋgi iŋgi di oqab. Juda tamo dal anjam ejunub qaji naŋgi segi iŋgi iŋgi di oqasai. Tamo kalil Abraham aqa kumbra dauryosib Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi dego iŋgi iŋgi di oqab. Abraham agi a iga kalil gago moma matu. 17Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu, “O Abraham, e ni giltmonum deqa ni tamo uŋgasari sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgo moma matu sqam.” O was qu, Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa a Qotei aqa ŋamgalaq di gago moma matu unu. Qotei qujai di tamo moreŋo qaji naŋgi olo subq na tigeltnjreqnu. A segi na marnaqa iŋgi iŋgi kalil nami sosai qaji di branteleŋej.

18Abraham a qaliesai, Qotei a kiersim aqa anjam nami marej qaji di dauryosim yqas? Ariya Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq marej, “E qalieonum, Qotei aqa anjam nami marej qaji di aqa damu brantqas.” Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq degsi qalieej deqa a tamo uŋgasari gargekoba sawa sawa kalilq di unub qaji naŋgo moma matu soqnej. Agi Qotei a nami Abraham endegsi minjej, “Ino moma naŋgi tulaŋ gargekobaqab.” 19Abraham aqa wausau 100. Deqa aqa siŋgila koboej. Aqa ŋauqali Sara a dego tulaŋ qeliej. Deqa a aŋgrotqa keresai. Abraham a di qalieej ariya a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq ojesoqnej. 20Anjam Qotei na nami minjej qaji a deqa are qalsiq soqnej. A areqalo aiyeltosai. A Qotei qa aqa areqalo siŋgilatosiq aqa ñam soqtoqnej. 21A qalieej, anjam Qotei na nami minjej qaji di a dauryosim yqa kere. 22Abraham a Qotei qa aqa areqalo siŋgilatej deqa Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej.

23Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu, “Qotei na a tamo bole une saiqoji qa minjej.” Ariya anjam di Abraham qa segi neŋgreŋyosai. 24Iga kalil qa ti anjam di neŋgreŋyeb. Iga dego Qotei qa gago areqalo siŋgilateqnum deqa a iga tamo bole une saiqoji qa mergwas. Qotei agi gago Tamo Koba Yesus subq na tigeltej qaji a qa qujai gago areqalo siŋgilateqnum. 25Qotei na Yesus uratonaqa naŋgi na a qalnab moiej. Yim a gago une kobotqajqa deqa. Onaqa Qotei na Yesus olo subq na tigeltosiq dena iga tamo bole une saiqoji qa mergej.

Copyright information for `BOJ