1 Corinthians 14

Lipu Maramara Kaakesea tääpume Aceji Seemo Kokre Ceera

1Weene kokre äbitipeye toraca singi cama lenajame, cuta kokre äbitipeye Aceji Seemo bau ca kokre päpäname maramara kaakesea wawename, toracarage lui Acejiyame me tagepogogo mene iicemame. 2Laati te teeme umle cäco mene ca jiicemuge, tabe biname bine lica jaajananemuge, yepä Acejiyame ne jaajanuge, ingle nuuja biname te äblicäco teeme mene ätecija. Tabe Aceji Seemo me kokre ca mene jiicemuge ogä gwidape poto cidi me. 3Yepä laati te Acejiyame me tagepogogo mene jiicemuge, tabe biname bine yäätityeräjimuge, kokre yääcärimuge piiyepu ngenecu plowa me jaawenimuge. 4Yepä laati te liba teeme umle cäco mene ca jiicemuge, tabe teeme taatu miiji tääpume jiicemuge. Yepä laati te Acejiyame me tagepogogo mene jiicemuge, tabe ätrunga ingle ne yäätityeräjuge.

5Cane singi gäne weene iyeta weeme umle cäco mene ca iicemame; yepä cane toraca singi gäne weene kokre ne acatame Acejiyame me tagepogogo mene biname bine jajanename. Laati te Acejiyame me tagepogogo mene biname bine jaajananemuge, tabe baborage gyene, ingle biname cina yäätecijemuge tabe ngena tääpume jiicemuge. Yepä laati te teeme umle cäco mene ca jiicemuge, tabe matikäli gyene, ingle biname cina lica yäätecijemuge, tabe ngena tääpume jiicemuge. Tabe ebä babo läbituge, liba biname pisi nyene peei mene ne aboclomtame naace tääpume ätrunga ingle biname cina piba pui mene cabu ca ätityera ne päpäname. 6Yoo, cäme ätrunga binamewale, cane cäme cabu ca etonärenine ai mule ne. Cane liba lädune peeyeme, siige mime umle cäco mene ca jiicemune, cane piba lipulipu itityärinune weebibine? Cane licarage itityärinune, cane liba lica saawadimune Acejiyame te ngena cäme bau me saaboclomtuge cane weebibine jajanename, coo liba lica saawadimune umle mene, coo piiyepu Acejiyame me tagepogogo mene, coo abiberäja mene.

7Cuta pepu gyene, laati te liba jääcnäjuge dobidobi ne coo gogogo ne papapapa, biname cina umle lica birige, egä ngena uupera tääpume jecnäjenige. 8Piiyepu laati te liba moole ne däägurage cubu tääpume jääcnäjuge, biname cina lica birige amacetnäja. 9Cuta pepu gyene, maane liba määme umle cäco mene ca jiicemute, biname cina lipulipu ätecija, maane ngena tääpume jiicemute. Määme mene te papa me läbituge. 10Ai gawecewe cabu lui bucurage maramara mene gemi, yepä teepi papa lica gemi, ngene atwana cama gemi. 11Yepä laati te liba cäme umle cäco mene ca cebine najananuge, pui biname te catecewe biname pana birige cäme tääpume, cane cuta piiyepu catecewe biname pana birige teeme tääpume. 12Siige weene liba äbitininiye Aceji Seemo me kokre päpäname maramara kaakesea wawename, weene miiji eei kaakesea tääpume oräre singi, lui cina yäätityeräjimusi ätrunga biname cina kokre äbitame.

13Peei name pi lui biname te teeme umle cäco mene ca jiicemuge, tabe miiji irecu ätumuta Acejiyame bau me tabe teebine kokre ceerame pui mene ne cuta aboclomtame. 14Cane liba cäme umle cäco mene ca irecu lätumutanune, cäme seemo te cäme cabu irecu lätumutanuge, yepä cäme ngene atwana te pui mene ne lica joomluge. 15Cane siige miiji ngena wawena? Cane singi gäne cäme seemo te cäme cabu cäme umle cäco mene ca irecu ätumuta piiyepu uupera atanga, yepä cane cuta singi gäne cämerage mene ca irecu ätumutame piiyepu uupera atangame, cane lui mene tääpume umle. 16Maane liba weeme abasecretna ngalebora Acejiyame ne yaawepyeräjute määme umle cäco mene ca, Aceji Seemo lui mene yääcäruge määme seemo ne, pui mene umle cäco biname cina lipulipu “*Amen” mene iicana, ingle teepi nuuja umle lica birige, maane ngena tääpume jiicemute? 17Maane puu miijirage yaawepyeräjute Acejiyame ne, yepä poto bine lica yäätityeräjimute.

18Cane Acejiyame ne eso ecärenine, egä cane cäme umle cäco mene ca magerage jiicananemune weeme iyeta cabu ca. 19Cane puu miiji gäne ätrunga ingle me abasecretna ngalebora bucurage mene iicemame cäme umle cäco mene ca, yepä weene lica itecijinuge, peei name pi cane singi gäne mimerage mene ca iicema. Ngänuge cane matikäli taatu jiicemune, yepä weene liba umle, weene peei cabu ca labiberäjininuye.

20Cäme ätrunga binamewale, weene bägrä bime pana ngene gone jwaatwananinuye. Matimati bägrä cina lipu umle cäco bucurage gwidape poto cidi me, weene miiji pepu umle cäco inajipi niiya mule wawenecame, yepä weeme ngene atwanena miiji epu lenaja modamoda biname bime liiyepu. 21Oogäräneji mene te apu jiicenige egä,

“Yageyame te jiicenige:
cane idne mene biname bine cire jaawenemepene
cäme binamewale bine jajanename;
cane catecewe biname bime tage cabu ca cire jiicemepene,
yepä teepi puu singi lica ätecijame cebine.”
22Yoo siige, biname te liba teeme umle cäco mene ca jiicemuge, peei lui cewecu gyene ätrunga cäco biname bime tääpume, lica ätrunga biname bime tääpume. Yepä Acejiyame me tagepogogo mene iicema lui cewecu gyene ätrunga biname bime tääpume, lica ätrunga cäco biname bime tääpume. 23Siige weeme ätrunga ingle me abasecretna ngalebora liba iyeta biname cina weeme umle cäco mene ca jiicemusi, siige lui ätrunga biname bine lica ituge abiberäja ai mule poto cidi me coo piiyepu ätrunga cäco biname, teeme poto cina liba sääbäcnusi, siige yäätecijemuge weene iicema je, teepi apu jaangemuge, egä weene iyeta buduma gemi. 24Yepä weene iyeta liba Acejiyame me tagepogogo mene jiicemimuye, siige ätrunga cäco biname coo piiyepu ätrunga biname te, lui nuuja umle lica gyene ai mule poto cidi me, liba tabacituge, liba yäätecijuge pui mene, tabe lasicnantuge, egä tabe niiya mule ituge waweneca. Tabe lui mene yäätecijuge teebine yaablawäjuge, 25siige teeme ngena gemi ämletnäreji, iyeta sääsemuge. Tabe piba kokorare ca lääpednutuge, Acejiyame ne opo gaabe yaacituge, siige teeme niiya mule bine jaawabudnitemuge, jiicuge egä, “Toraca, Acejiyame pisi nyene weene cama.”

Irecu Ätumuta Kaakesea Miiji Cängena Wawena

26Yoo, cäme ätrunga binamewale, mine ngena abiberäjame ai cabu ca? Weene liba labasecretnininuye irecu ätumutame, yepä te uupera ne yaacatuge, nuuja te ibiberäjininuge, nuuja te jijinuge Acejiyame te ngena yaaboclomtuge teeme bau me, nuuja te teeme umle cäco mene ca jiicemuge, cuta nuuja te peei mene ne yaaboclomtuge. Iyeta weene lui mule jaawenimuye, miiji weeme ätrunga ingle ne ätityera. 27Weeme abasecretna ngalebora liba pisi nyene weeme umle cäco mene ca iicema mule, neeneni coo nesae cina miiji iicema; yepä te liba lätecituge, nuuja te piba gije labacituge. Cuta nuuja te miiji aboclomäja peei mene bine. 28Yepä aboclomta biname liba lica birige, pepu biname cina miiji abasecretna ngalebora bojä agime. Teepi miiji teeme taatu tääpume iicema piiyepu Acejiyame tääpume. 29Neeneni coo nesae biname cina miiji Acejiyame me tagepogogo mene iicema, cuta poto cina miiji atrana, egä ngena tääpu myene peei mene. 30Biname te liba pisi nyene Acejiyame me tagepogogo mene iicema cabu, siige nuuja te liba pui padare cabu yäätecijuge Acejiyame bau ca, niinäce lui te jiicemuge, tabe miiji ätecita padare ceerame pui nuuja ne tabe cuta iicemame. 31Apu gaabe ca weene iyeta miiji gemi padare päpäname Acejiyame me tagepogogo mene iicemame, siige piba iyeta biname cina labiberäjininusi, kokre läbitininusi. 32Acejiyame me tagepogogo mene iicema biname te teemämu lawecetnäruge, 33ingle Acejiyame tabe singi lica weene apu mule papapapa wawenetnäjame irecu ätumuta padare cabu, yepä cängenarage poode cama.

Iyeta poto ta ätrunga maramara ingle cabu luma biname cina labasecretnininusi irecu ätumutame,
34magebi cina miiji bojäcu lenaja. Peei lui miiji lica gyene teepi mene iicema, piiyepu teepi gone niinäce gaabe me äbita, Israela biname bime Cotre te cuta lipu jiicenige. 35Teepi liba singi ngena tääpume umle äbitame, teepi miiji irecu ätumuta kaake poto cidi ca teeme rooriye bine ätemleja mete cabu, ingle niiya gyene teepi irecu ätumuta padare cabu mene iicema. 36Acejiyame me mene te weeme cabu ca lica täduge, coo weeme taatu tääpume lica täduge?

37Laati te liba ngene jwaatwananuge, egä tabe Acejiyame me tagepogogo mene iicema biname gyene, coo piiyepu Aceji Seemo te teebine kokre yääcäranuge poto kaakesea wawename, tabe miiji umle, egä cane ngena yoogärenine, Acejiyame bau ca gyene. 38Tabe liba ai mene ne lica jäätecijuge, weene gone cuta teebine ätecija.

39Yoo, cäme ätrunga biname, weene kokre äbitipeye Acejiyame me tagepogogo mene iicemame. Yepä weene cuta gone jiibemuye, laatibi teeme umle cäco mene ca jiicemusi. 40Yepä weene ngena jaawenuye weeme irecu ätumuta ngalebora, miiji cängena wawena.

Copyright information for `BON