1 Corinthians 9

Paulo Ngena Ingle cabu Keriso me Ätyepäneji Biname Gyene

1Nuuja biname te äblicäco cebine giri acitame egä cane ngena wawename. Cane Keriso me ätyepäneji biname gäne. Cane mime Yageyame Yeesu ne irecurage ca jepänujine. Cane lui kaakesea jaawenune Yageyame tääpume, weene pui kuu gemi. 2Ngänu gyene, poto cina lica nacatusi, egä cane ätyepäneji biname gäne, yepä weene te nacatuye! Weene lipu yepä me läbitipeye mime Yageyame cama, peei te jaawabudnituge, egä cane Keriso me ätyepäneji biname gäne.

3Laatibi singi cebine ablawejame, cane cämecäme apu jiicenine 4egä cäme conocäco pisi nyene biname bime bau ca deedei päpäname cäme kaakesea daremu me. 5Cuta cäme conocäco pisi nyene ätrunga magebi ne coga me acatame siige teta cama gigri otnetneja poto Keriso me ätyepäneji biname cina liiyepu, Yageyame me iganewale liiyepu coo Peteru liiyepu? 6Cine nää Banaba cama taatu gegi epu ätyepäneji biname, lui cina miiji kaakesea wawena cime lenaja tääpume? 7Nata caami biname te daremu lica yääcäruge teeme lenaja tääpume? Cuta calwacupi yageyame te tabe waina kuu loolo teeme calwacupi cabu ca. Piiyepu maamoi ire atwi biname te tabe maamoi bime ngame migi yäänäjimuge.

8Binamerage bime ngene atwanena mene taatu lica gemi ai, cuta Acejiyame me cotre te pepu jiicenige. 9Moose me Cotre cabu apu oogäräneji gyene egä, “Gone kau me tage jäätäyumi, tabe liba wiiti mope bine jäämungäjemuge.” Nää Acejiyame kau bime tääpume taatu jiicenige, cime tääpume lica gyene? 10Ngenä pi, tabe cuta cime tääpume jiicenige. Ai mene toraca cime tääpume oogäräneji gyene. Laati te gawe ne yäängwädnuge piiyepu laati te gije bine yäätemuge, teepi kaakesea jaawenimusi kuu päpäna tääpume. 11Siige cine seemo ireclota tääpume gije bine ituge ätema weeme cabu, peei name pi bucu lica gemi cine weeme bau ca daremu me gwidape päpäname tääpe ireclota tääpume. 12Poto bime conocäco liba pisi nyene weeme bau ca gwidape päpäname, cime conocäco piba baborage gyene.

Yoo, cime puu conocäco pisi nyene, yepä cine apu lica ituge äbita. Cine iyeta mule cabu ituge ämyemutana naace tääpume egä cine lica iibana Miiji Mene ne Keriso poto cidi me daamledamle äbitame.
13Egäsu weene umle gemi, egä lui biname cina Acejiyame me mete cabu kaakesea jaawenusi, teepi puma cita ca deedei bine jääpänimusi. Piiyepu lui cina Acejiyame ne cibu ca yiiwäräjusi iiwäreja dade cabu, teepi puma cita ca teemanu kupae bine yaawadimusi. 14Cuta pepu gyene, Yageyame te ituge iicana, egä laatibi Miiji Mene jajanena kaakesea jaawenusi, teepi miiji peema cita ca daremu päpäna teeme lenaja tääpume. 15Yepä cane pepu lica ituge äbita. Cuta cane ai ne naace tääpume lica bii byoogärine egä cane weeme bau ca daremu päpäname. Cane singi lica gäne weebibine ätineräjame, ngänuge cane loolomecewe budre. Nuuja te äblicäco gyene cäme ai awepyeräja ingle ne acata cäme bau ca. 16Miiji Mene acenena name pi cane äblicäco awepyeräja, ingle cane cäme singi ca lica jewenenine ai kaakesea ne, yepä Acejiyame te itu najuji cane wawename. Miiji Mene cane miiji jajanena, cije cane niiya ne jääpänune. 17Cane liba cäme singi ca ai kaakesea ne cire jaawenejine, piba cane miiji cirege daremu tääpume ätemlame. Yepä cane Acejiyame tääpume ai kaakesea ne jewenenine, ingle tabe te itu najuji. 18Siige cane ngena daremu ne acata ai kaakesea cabu ca? Cäme daremu lui eei gyene, egä cane Miiji Mene daremu cäco jaajananemune. Cäme puu conocäco pisi nyene daremu päpäname ai kaakesea cabu ca, yepä cane pepu lica äbitenine.

19Cane puu nuuja biname me *aletnäneji biname lica gäne, yepä cane cämämu äbitujine iyeta biname bime tääpume aletnäneji biname pana lenajame naace tääpume egä bucurage biname bine piba Yageyame bau me waadename. 20Cane liba Israela biname cama birige, cane teeme pana nanajuge naace tääpume teebibine Yageyame bau me waadename. Cane puu Moose me Cotre cabu ca äyeblingtujine, yepä cane liba Israela biname cama kaakesea jaawenune, cane epu nanajuge, egä cane pui cotre bine icwetnenemine naace tääpume teebibine Yageyame bau me waadename. 21Cuta cane liba biname cama birige lui Israela biname lica, cane teeme pana nanajuge Moose me Cotre äcwetna cäco naace tääpume teebibine cuta waadename Yageyame bau me. Cane naace me lica jiicenine, egä cane Acejiyame me cotre cabu ca kälyä gäne; eewe, cane Keriso me cotre ngalebora säne pätä. 22Laati bemi ätrunga cabu kokre liba lica, cane liba ten cama birige, cane teeme pana läbitune teebibine Yageyame bau me waadename. Yoo, cane lipu biname cama nanajuge, cane teeme pana läbitune naace tääpume cane lipu maramara gaabe ca teeme poto bine waadename Yageyame bau me. 23Cane iyeta gwidape bine Miiji Mene miji pi jaawenimune naace tääpume mine iyeta pui Mene cabu ca miiji ne päpäname.

24Weene nata umle gemi, egä puu bucurage cina luuwamitnu-ge daremu tääpume, yepä teeme yepä taatu te yuutrutuge, siige tabe daremu ne yaacatuge. Peei name pi weene miiji pepu uuwamitnipeye, egä weene daremu ne cirege päpäna. 25Laati bemi singi apu bääclena cabu me äbäcname, teepi miiji eei mule bine ägyema, lui cina teeme tääpe bine kokre cäco me jaawenimusi naace tääpume teepi piba niinäce daremu ne acata. Teepi lui daremu ne yaacatusi iyeteta lica gyene, yepä mine lui daremu tääpume uuwametnenininago, peei lui iyeteta gyene. 26Peei name pi cane conocäco uuwamenine ngälu ngälugaabe me. Piiyepu cane eei biname pana gäne, lui te imecubu bääclena cabu kuutamarage yoororuge. 27Cane naace name pi cäme tääpe ne egletnäjenine egä tabe kokre me äbitame piiyepu cäme singi ibi lenajame, cije Acejiyame te cebine, lui te poto bine Miiji Mene ituge jajanena, pama äyeblingta mage.

Copyright information for `BON