2 Corinthians 8

Rarekaake Ootona Owecumete Biname bime tääpume

1Cime ätrunga binamewale, cine singi weene umle äbitame, Acejiyame me owecu te ngena ituge wawena Makedoniya gawe ngalebora maramara ätrunga ingle bime tääpume. 2Mäpu biijabija cina puu ituge otni teeme bau me teebibine apicetnärame, yepä teeme gege ne äblicäco sabe wawena. Teepi cuta babo owecumete gemi, yepä teepi ceera cäco lica gemi. 3Cane toraca jijenininine, teepi rarekaake yaacranemepesi teepi luma ngälu acraname, piiyepu cuta teepi cerämu poto yaacranemepesi. Teepi ai ne teeme singi ca jaawenepesi, 4siige nitemläjipesi cibibine, egä teepi lipu ge cuta ätityerame Acejiyame me binamewale bine Yuudea probins ngalebora. 5Teepi yäätucäremepesi, cine lui tääpume jaawagrijemepesi: teepi niinäce Acejiyame bau me ireclota yaacranepesi, ingwe ca cuta cime bau me Acejiyame me singi miji pi. 6Taitus te gije jaabacitepi baborage rarekaake ne owecu gwidape tääpume ootoname weeme bau ca, siige cine teebine jaajepesi peei kaakesea ne ämlitejame. 7Iyeta mule cabu weene niinäce gaabe gemi poto ätrunga biname bime bau ca: weeme ätrunga cabu piiyepu Miiji Mene acenena cabu weene niinäce gaabe gemi, piiyepu weeme umle lui baborage gyene toraca mene poto cidi me, weene gloose lica gemi ätityerame, cuta weeme singi cime tääpume lui baborage gyene. Peei name pi cane singi gäne weene cuta niinäce gaabe me äbitame ai owecu mule wawename rarekaake ootoname.

8Cane ai lui weebibine lica idretnininine. Yepä cane naace name pi jeitnäjenine, Makedoniya biname cina lipu babo singi ge rarekaake ceerame, ingle cane singi päpäname egä weene nää cuta toraca singi gemi ceerame. 9Weene umle gemi, mime Yageyame Yeesu Keriso lipu baborage singi ge mime tääpume. Tabe liba Acejiyame cama cabucewe je, tabe dogweyame ge, yepä tabe mime name pi täduji gawecewe cabu me, owecumete biname pana äbituji. Tabe ai ne naace tääpume jewenuji mine piba seemo ireclota ngalebora dogwe äbitame.

10Cäme ngene atwanena apu gyene, egä pui lui weeme miiji tääpu myene weene page ämlitejame, niinäce kämäge weene lui rarekaake ootona ne gije ituge abacita. Weene magerage singi puga ge, cuta kaakesea jaawenepeye pui tääpume, 11siige jimlitepeye pui kaakesea ne. Weene lipu baborage singi cama taagednepeye, cuta pipu singi cama jimlitepeye. Weeme ibi ecärepeye. 12Weeme liba singi pisi nyene ceerame, Acejiyame ne ngenecu miiji me jaawenuye, weene liba yääcäruye, weeme ngena piti nemi ceerame. Tabe lica jiwagrijenininige, weeme liba ngena lica gyene, pui ne ceerame. 13Cane naace tääpume lica jiicenine egä weebibine mäpu cabu acraname siige poto cina piba kälyä äbitame. 14Eewe, pätä cane naace me jiicenine, egä ai padare cabu weeme lipu iyeta gwidape bucurage gemi, weene miiji pui bine ceera, laati bemi owecumete page. Siige nuuja taje weene liba owecumete lenaja je, teeme liba bucurage birige, teepi piba pa pitityäripesi. Apu mule ca weene neeneni yepä ibi inajuge. 15Oogäräneji mene te ai poto cidi me jiicenige egä,

“Laati te magerage deedei yaatomlecemepi,
teeme bucurage lica ge.
Laati te nesae deedei bine yaatomlecemepi,
tabe ngene jaaglepi.”

Taitus piiyepu Ten cama Lui Biname

16Cine Acejiyame ne eso ecärenisi, egä Taitus ne ngene atwana sääcärepi tabe weebibine ätityerame cine liiyepu. 17Tabe yaacatepi cane lui jaajepene tabe weeme bau me otnime. Yoo, tabe epu baborage singi ge otnime, egä tabe te niinäce otni mene tiicepi, cane ingwe ca jaajepene otnime. 18Cine teta cama jityepenisi mime yepä ätrunga biname ne, ätrunga ingle cina lui ne yaawepyeräjusi teeme Miiji Mene jajanena name pi. 19Peei taatu lica, yepä teebine ätrunga ingle cina cuta itu jaajepesi cine cama otnime, cine liba ai owecu gwidape tääpume yootoninisi, lui owecu gwidape name pi bucurage biname cina Yageyame Yeesu Keriso ne pagege awepyeräja piiyepu cuta lui owecu gwidape te pagege awabudnita, egä cine toraca singi gemi cime owecumete ätrunga biname bine ätityerame.

20Cine singi lica nuuja mule wawename, lui te biname bine jaawenimuge cibibine äingejame, egä cine ai baborage owecu gwidape ne lipulipu yootoninisi piiyepu ceera pagege. 21Cine singi gemi iyeta gwidape conocäco wawenetnäjame, lica Acejiyame me taatu opo gaabe je piiyepu cuta biname bime opo gaabe je.

22Cine siige ai neeneni biname cama cuta cime nuuja ätrunga biname ne jityepinisi. Cine teebine itu yaapicetnärepesi, siige jääpänepesi, egä tabe babo singi gyene ätityerame. Teeme baborage ätrunga pisi nyene weeme tääpume, siige tabe singi gyene weebibine ätityerame. 23Yoo, weene umle Taitus. Tabe cane cama kaakesea biname gyene weeme miiji tääpume. Cuta peei neeneni biname, ten cama lui aaclenige, ätrunga ingle cina lui bine jaajepesi, teeme kaakesea te Keriso me ngii ne babo jaawenuge. 24Weeme singi ne jewabudnitepeye teeme tääpume. Lui ätrunga ingle cina teebibine pa jäätyepemepesi, teepi liba pa yäätecijemepi weeme singi poto cidi me, siige peei te pa jaawabudnitepi teeme bau me, egä cime awepyeräja lui weeme poto cidi me papa lica gyene.

Copyright information for `BON