John 3

Yeesu piiyepu Nikodemo

1Puga ge yepä *Parisea sigu biname ngii Nikodemo. Tabe Israela biname bime yepä mutre biname ge. 2Ciiye cabu tabe Yeesu bau me ädige, jejige egä, “*Raabi, cine umle gemi, egä Acejiyame te meebine näätyepuji abiberäjame. Nuuja te äblicäco gyene apu ciitaca mule bine wawenena maane lui bine jewenenemite, liba Acejiyame lica gyene teta cama.” 3Yeesu teebine jejige egä, “Cane toraca naajenine, biname te liba kirece lica laplimluge, tabe äblicäco äbita biname me, Acejiyame lui ne yaacanuge.” 4Yepä Nikodemo Yeesu me mene opo lica ewatnige, siige itemlige egä, “Babo biname te lipulipu cääri laplimluge? Tabe äblicäco mage me came bora me abacita cuta cääri aplimla tääpume!” 5Yeesu jejige egä, “Cane toraca naajenine, biname te liba lica birige aplimla niiye piiyepu Aceji Seemo cabu ca, Acejiyame te lica teebine acana. 6Biname me tääpe laplimluge mage cabu ca, yepä Acejiyame me Seemo te teeme seemo ne ireclota yääcäruge. 7Peei name pi cälu te gone näätuge, cane lipu naajine, egä weene miiji kirece aplimla. 8Buuwe te singi liiye yene, tabe piiyeme jääpwäjuge. Weene mumwämu itecijinuge, yepä weene umle lica gemi, luma cita ca tädenige coo liiyeme ädenige. Pepu gyene biname bime tääpume, lui cina Aceji Seemo cabu ca laplimli-ninusi.”

9Nikodemo Yeesu ne itemlige, “Peei lipu gyene?” 10Yeesu jejige egä, “Maane Israela biname bime abiberäja biname gäte, maane lipulipu umle lica gäte ai poto cidi me! 11Cane toraca naajenine meebine, egä cine jiicemusi, cine lui tääpume umle, cuta jaaitnimusi cine lui bine jääpänimusi, yepä weene lica yaacatuye cime mene ne. 12Weene cebine lica nätrunguye, cane liba jijananinune ai gawecewe me mule poto cidi me; weene piba lipulipu cije ätrunga cebine, cane liba jijananinune cabucewe me mule poto cidi me. 13Nuuja te lica ituge otni cabucewe me, yepä Acejiyame bau ca lui te täduji biname me äbituji, tabe taatu ge.

14Moose te daapo taatu cewe cabu cobyame ne ewepäntuji cabu me. Lui cina pui cobyame cabu me ire acranininujisi, teepi ireclota icrajuji. Cuta pepu pana pagege baarge uli cabu awepenta teebine, Acejiyame bau ca lui te täduji biname me äbituji, 15siige iyeta lui cina teebine jäätrungusi, teepi iyeteta ireclota ne birige päpäna. 16Acejiyame te epu babo singi ge biname bime tääpume, egä tabe teeme japurage Bägrä ne tityepuji, siige laati te liba teebine jäätrunguge, tabe lica birige apesera yepä tabe iyeteta ireclota ne päpäna. 17Acejiyame te lica teeme Bägrä ne tityepuji ai gawecewe cabu me biname bine atraname niiya puupu cabu me otnime, yepä tabe naace tääpume tityepuji tabe teebibine niiya cabu ca äsecrerame. 18Laati te teebine jäätrunguge, Acejiyame te lica pui biname ne jaatranuge. Yepä laati te lica jäätrunguge teebine, pui biname ne uja ituge atrana, ingle tabe lica ituge ätrunga acita Acejiyame me japurage Bägrä me ngii cabu me. 19Teepi atranäneji gemi, ingle apaclyera te itu täduji ai gawecewe cabu me, yepä teepi singi lica ge apaclyera tääpume; teepi krokeciiye tääpume singi, ingle teeme mule lui niiyarage gemi. 20Iyeta lui cina niiyaniya mule bine jaawenimusi, teepi apaclyera ne jäägyusi. Teepi lica saacluge apaclyera cabu me, cije apaclyera te teeme mule bine jaawabudnemuge. 21Yepä laatibi toraca mule bine jaawenimusi, teepi apaclyera cabu me saacluge, siige apaclyera te jaawabudne-muge, egä teepi lui mule bine jaawenimusi, Acejiyame me singi ibi gemi.”

Yeesu piiyepu Yoane Niiye ca Äciseja Biname

22Ai ingwe gaabe ca Yeesu teeme abiberäja bägrä cama ädige Yuudea probins cabu me. Tabe puga teta cama enajige matikolä padare cabu, biname bine niiye ca jicisäjemige. 23Yoane cuta niiye ca biname bine jicisäjemige cewe ngii Aenona je lui Salima cewe mameta ge, ingle baborage niiye puga ge, siige biname cina totninisi Yoane bau me niiye ca äciseja tääpume. 24Yoane ne camu ge pui padare cabu krokeciiye mete cabu me äsinglenta.

25Puma cita ca Yoane me abiberäja bägrä cina gije abacitinisi yepä Israela biname cama äcelame teeme Israela biname bime äciseja mule poto cidi me, teepi lipulipu cude gwidape cabu ca kälyä läbitaninusi. 26Siige teepi seclige Yoane bau me, jejisi egä, “Abiberäja biname, maane cama lui biname tage Yoridana baduge nuuja poto doro ca, maane lui ne teitnäjumete, tabe cuta page biname bine niiye ca jicisäjenenemige, siige bucurage cina piiyeme otnenininisi teeme bau me.” 27Yoane jejemige egä, “Nuuja biname te äblicäco pepu mule ne acata, Acejiyame te liba lica yääcäruge teebine. 28Weene weemämu ituge ätecija, cane lipu itu jiicepene, egä cane Keriso lica gäne, Acejiyame te lui ne ätyepa biname bine niiya cabu ca äsecrerame, yepä cebine teeme niinäce gaabe me ituge ätyepa. 29Mamye magebi lui mamye rooriye tääpu mwene. Yepä mamye rooriye me biname lui te jaaclajutuge teeme gome, teeme mene jäätecijuge, tabe gege birige teeme tagepogogo ätecijame. Yeesu lui mamye rooriye pana gyene, peei name pi cane babo gege gäne teeme tääpume. 30Tabe miiji baborage me äbita, cane matikolä me äbita.

31Lui te cabucewe ca täduji, tabe sine baborage iyeta bime cabu ca. Lui te gawecewe cabu ca gyene, tabe gawecewe tääpu myene, siige gawecewe mule poto cidi me jiicemimuge. Yepä cabucewe ca lui te täduji, tabe baborage gyene iyeta poto bime bau ca. 32Tabe eei bine jeitnäjenenemige, tabe lui bine ituge päpänena piiyepu tabe lui poto cidi me ituge ätecijana, yepä biname cina lica ecatisi teeme aitneja ne. 33Yepä laati te liba yaacatuge teeme mene ne, tabe jaawabudnituge, egä Acejiyame lui toraca gyene. 34Acejiyame lui ne tityepuji, tabe Acejiyame me Mene jiicemimuge, ingle Acejiyame te teebine Aceji Seemo iyeta teeme kokre cama ituge ceera. 35Babe te singi gyene teeme Bägrä tääpume, siige iyeta gwidape ituge acrana teeme ime cabu. 36Laati te Bägrä ne jäätrunguge, tabe iyeteta ireclota ne jääpänuge. Yepä laati te Bägrä ne lica jäätrunguge, tabe pui ireclota ne lica jääpänuge, yepä Acejiyame me claabe te yaanajuge teeme cabu.”

Copyright information for `BON