Matthew 16

Parisea piiyepu Sadukea Biname cina Singi Ciitaca Mule Päpäname

(Mar 8:11-13; Luuka 12:54-56)

1*Parisea sigu biname piiyepu *Sadukea sigu biname cina seclige Yeesu bau me teebine apicetnärame. Teepi jejisi egä, “Maane ciitaca mule jeweni cine päpäname, egä Acejiyame me kokre määme cabu pisi nyene.” 2Yepä Yeesu jejemige egä, “Bimu te liba läpulyäruge, weene liba jääpänimuye carbe uudi, weene piba apu jiicuye egä, ‘Ciiyeciye mage bimu te ebenige, ingle carbe lui uudi gemi.’ 3Krokerage weene liba jääpänimuye, egä carbe uudi gemi piiyepu cäsä gemi, piba weene jiicuye egä, ‘Page ngupe te secirenige, ingle carbe uudi piiyepu cäsä gemi.’ Weene carbe cabu ca bimu ne opo yaawatnuye, yepä weene äblicäco gemi opo awatna page ai padare cabu lui mule cina äbitininisi, teepi ngena tääpu memi. 4Weene ätrunga cäco niiyarage biname gemi page. Weene cebine nätemliye ciitaca mule wawename. Weene nuuja ciitaca mule ne lica pa jepänepeye, yepä lui ciitaca mule te Yoona tääpume äbituji.” Puma cita ca Yeesu teebibine sebmalimige, nuuja gome me äyeblingtige.

Parisea piiyepu Sadukea Biname bime Uutneca Gwidape

(Mar 8:14-21)

5Yeesu piiyepu abiberäja bägrä cina liba yuurisi sawa nuuja poto doro me, abiberäja bägrä cina ngene jitrimalemige buluduu bine waadename. 6Puma cita ca Yeesu teebibine ngene ca agli mene ca jejemige egä, “Weene ireire inajipi *Parisea sigu biname piiyepu *Sadukea sigu biname bime uutneca gwidape tääpume.” 7Abiberäja bägrä cina teemeteme jitranisi egä, “Tabe naace popi ai mene nijinige, ingle mine buluduu bine lica sewadimisi.”

8Yeesu umle äbitige, egä teepi ngena tääpume jitranisi, siige tabe itemlimige egä, “Weene ngena name pi jitraniye, egä weeme buluduu lica gyene? Weeme ätrunga lipu matikolä gwene. 9Weene nää camu gemi umle äbita? Weene nää uja ngene ituge ätrimela, cane lipu faib buluduu bine sitrecimumene faib tausen rooriye bime tääpume. Weene nää lija diiba bine tengärimumeye pacupacu deedei ca? 10Coo piiyepu weene nää uja ngene ituge ätrimela seben buluduu lipu ibibi ge fooa tausen rooriye bime tääpume. Lija modamoda diiba bine weene tengärimumeye deedei pacupacu ca? 11Äi, lipu pi weene umle lica bäbitininiye, egä cane buluduu tääpume lica bii jijinine. Yoo, cane cääri jijenininine, egä weene ireire inajipi Parisea piiyepu Sadukea biname bime uutneca gwidape tääpume.” 12Abiberäja bägrä cina teepi siige opo ewatni-si, egä tabe teebibine lica jejemige ireire lenajame uutneca gwidape tääpume, yepä Parisea piiyepu Sadukea biname bime abiberäja mene tääpume.

Peteru Yeesu ne Jewabudnitige egä Tabe Keriso Sine

(Mar 8:27-30; Luuka 9:18-21)

13Yeesu ädige Kesarea Pilipo babo cewe mameta lui gawe cabu me. Tabe puma abiberäja bägrä bine itemlimige egä, “Biname cina lipu jiicusi, egä cane laasi näne, Acejiyame bau ca lui te biname me äbitujine?” 14Teepi jejisi egä, “Poto cina jiicenisi, egä maane Yoane niiye ca äciseja biname gäte. Poto cina jiicenisi, egä maane *Eliya säte; poto cina egä maane Yeremiya säte coo nuuja *Acejiyame me mename biname gäte.” 15Yeesu itemlimige egä, “Cije weene, weene lipu jiiceniye egä cane laasi näne?”

16Simona Peteru te Yeesu ne jejige egä, “Maane lui Keriso säte, biname bine lui te niiya cabu ca pagege äsecrera. Maane ireclota Acejiyame me Bägrä gäte!” 17Yeesu Peteru ne jejige egä, “Simona, Yoona me bägrä, maane gege gäte. Nuuja biname te peei ngene atwana lica nääcärige meebine, yepä peei lui cäme Babe bau ca gyene, cabucewe je lui te enajenige. 18Cane naajenine meebine Peteru, egä määme ngii lui ‘Kula’ gyene. Piiyepu maane lui mene bii jiicite cäme poto cidi me cuta kula pana gyene, siige ai kula cabu cane cäme ätrunga ingle ne pa yaacitepene. Tabe epu kokre pa yaanajepi, egä budre te äblicäco apremela teebine. 19Cane meebine kii pa nääcärepene Acejiyame bau lui gaabe ne iitnaname piiyepu armime. Maane ngena mule tääpume gaabe ne jiitnute, Acejiyame te yaacatuge, cuta maane ngena mule tääpume gaabe ne yaarmute, Acejiyame te yaacatuge.” 20Puma cita ca Yeesu abiberäja bägrä bine jejemige egä, “Gone biname bine umle jaawenimuye, egä cane *Keriso säne, lui te biname bine niiya cabu ca pa yääsecräremepene.”

Yeesu Jiicemige Teeme Cewe Oocanena piiyepu Budre poto cidi me

(Mar 8:31-9:1; Luuka 9:22-27)

21Pui padare cabu Yeesu gije abacitige abiberäja bägrä bime tääpume pajecu me wawename, egä tabe miiji Yerusalema me pa lädepi. Tabe puma pagege mäpurage gwidape bine päpäna modamoda iiwäreja biname, cotre abiberäja biname piiyepu nuuja Israela modamoda biname bime bau ca. Teebine pagege budre cabu acita, yepä nesae me lui bimu tabe piba pagege arpinenta.

22Puma cita ca Peteru Yeesu ne ecanige taatu cewe me, kokre cama mene jejige egä, “Eewe, babo biname! Acejiyame te owecu naawenepi! Peei mule te gone läbituge määme tääpume!” 23Yeesu tatatrongtige, Peteru ne jejige egä, “Satani, äyeblingti cäme opo gaabe ca! Maane cebine liga iirbutame nawenite. Maane biname bime pana ngene jotwananenite, lica Acejiyame pana.”

24Siige Yeesu abiberäja bägrä bine jejemige egä, “Biname te liba singi gyene cane cama yepä otnime, tabe miiji teemerage singi bine gawe me acrana, teeme baarge uli ne palace cabu acana siige cebine ingwe äcwi. 25Laati te liba singi lica teemerage singi bine abmaläcemame, tabe teeme ireclota ne cirege apesera, yepä laati te singi teemerage singi bine abmaläcemame cämiji pi, tabe iyeteta ireclota ne cire jääpänepi. 26Biname te nuuja miiji ne lica cire jääpänepi, ngänu gyene tabe puu iyeta ai gawecewe ne yaacatuge, yepä teeme ireclota ne yaapesaruge. Nuuja gwidape lica gyene biname te teeme ireclota daremu me ceerame. 27Acejiyame bau ca lui te täduji biname me äbituji, tabe teeme Babe me jamyacu apaclyera cabu teeme mename seemo cama cire tädepi. Siige tabe biname bine piba daremu cire yääcäranemepi teeme mule ibi. 28Cane toraca mene jijenininine, egä ama poto lui cina jeclajutäjenemige, teepi lica cirege budre äbita, ngälu teepi teebine cire jääpänepesi mope biname tääpume otni.”

Copyright information for `BON