Matthew 7

Yeesu me Abiberäja Mene Biname bine Atrana poto cidi me

(Luuka 6:37-38, 41-42)

1“Weene gone biname bine jaatranimuye, piba weebibine lica cirege atrana. 2Ingle naace popi weene lipu teebibine jaatranimuye, weebibine cuta pepu cirege atrana. Weene luma ngine yaatonäremuye biname bine, weebibine cuta puma ngine birige atonera. 3Peei name pi gone määme nuuja ätrunga biname me irecu cabu pläpu ne ire jaatwanute, maane liba uli pargi ne lica jääpänute määme irecu cabu. 4Baborage uli pargi liba pisi nyene määme irecu cabu, maane miiji lica gäte määme biname ne jaji egä, ‘Cane määme irecu cabu ca pläpu ne jaacatene.’ 5Maane walya biname gäte! Maane miiji niinäce uli pargi ne määme irecu cabu ca acata, piba maane cängenarage jepänenite määme biname me irecu cabu ca pläpu ne acatame.

6Lui gwidape ne mara me ituge wawena Acejiyame tääpume, weene drego bine gone yääcärimuye, teepi cije tatatrongärininusi weeme bau me, tuusasemalininusi. Piiyepu cuta weeme kusa bine gone yiisabimuye blome bime bau me, teepi cije jääbrecäjemusi.”

Weene Itinäreye, Jirngeye, Eyäjeye

(Luuka 11:9-13)

7“Itinäreye, piba pagege weebibine ceera: jirngeye, weene piba pagege päpäna; eyäjeye, piba pagege weeme tääpume iitnana. 8Iyeta lui cina yäätinärusi, teebibine yääcärimusi; lui cina jäärngusi, teepi jääpänusi; lui cina yääyäjusi, teeme tääpume jiitnusi. 9Bägrä te liba yäätinäruge teeme babe ne deedei tääpume, tabe kula lica yääcäruge. 10Coo tabe bägrä te liba cibu tääpume yäätinäruge, tabe niiyarage cobyame lica yääcäruge. 11Weene puu niiya biname gemi, yepä weene umle gemi miijimiji gwidape weeme bägrä bine ceera. Egäsu nata weeme Babe lui cabucewe je enajenige, tabe cuta piba yääcäranemuge miijimiji gwidape, lui cina teebine yäätinärusi.

12Weene singi biname cina ngena wawename weeme tääpume, weene miiji pepu wawena teeme tääpume. Ai abiberäja lui Moose me Cotre cabu pisi nyene piiyepu Acejiyame me mename biname cina apu ebiberäjimujisi.”

Lui Gaabe te Ädenige Iyeteta Ireclota cabu me

(Luuka 13:24)

13“Weene susurage grana cabu me ebäcneye, ingle lui grana gyene uliobo puupu cabu me, daamle gyene pui grana, piiyepu lui gaabe te ädenige pui grana cabu me plowa gyene, siige bucurage cina piiyeme otneninisi. 14Yepä lui grana gyene iyeteta ireclota puupu cabu me, susu gyene pui grana, piiyepu lui gaabe te piiyeme ädenige mäpu gyene, siige nesae taatu cina pui gaabe ne jepänanenisi.”

Yeesu me Abiberäja Mene Uli piiyepu Teeme Kuu poto cidi me

(Luuka 6:43-44)

15“Weene ireire inajipi walya mename biname bime tääpume. Teepi weeme bau me saacluge maamoi bime opo pana, yepä teepi teeme ngenecu bora agliyame wulp pana birige. 16Weene lipu uli ne opo yaawatnuye teeme kuu cabu ca, weene cuta teebibine pepu opo yaawatnimuye teeme mule cabu ca. Pägepäge seeasea cina waina kuu lica yääyemuge, cuta gargale cina lica piigi kuu yääyemuge. 17Miijirage uli lui miijimiji kuu yääyuge; niiyarage uli lui niiyaniya kuu yääyuge. 18Miijirage uli te äblicäco niiyarage kuu äyi; niiyarage uli te äblicäco miijirage kuu äyi. 19Iyeta uli lui cina niiyaniya kuu yääyemuge, yaargawimusi, uliobo cabu yiisabimusi. 20Yoo, weene walya mename biname bine cuta teeme mule cabu ca opo yaawatnimuye.”

Mene Atrana Bimu poto cidi me

(Luuka 13:25-27)

21“Iyeta lui cina najananusi egä, ‘Yageyame, Yageyame,’ teepi iyeteta ireclota ne lica cirege päpäna Acejiyame cama cabucewe je, yepä eei taatu cina cirege päpäna, lui cina jaawenimusi cäme Babe cabucewe je ngena tääpume singi. 22Atrana bimu liba cirege, piba bucurage cina cire najanepesi egä, ‘Yageyame, Yageyame, cine nata määme ngii cabu Acejiyame me tagepogogo mene jaajananemusi, cuta määme ngii cabu niiyaniya cable bine yääyecräjemusi piiyepu bucurage ciitaca mule bine jaawenanemusi.’ 23Puma cita ca cane pui biname bine cire jaajemepene egä, ‘Cane umle cäco gäne weene. Weene niiya mule biname gemi, äyeblengäjineye cäme bau ca.’ ”

Yeesu me Abiberäja Mene Neeneni Mete Raranga Biname poto cidi me

(Luuka 6:47-49)

24“Iyeta biname lui cina yäätecijemuge cäme ai mene, siige pui mene ibi jaawenimusi, teepi umle biname pana birige, lui te mete ne kula papa cabu erangige. 25Tabe lui mete ne erangige, siige ngupe te piba secirige, igi cama tädige, cuta babo buuwe te tipwäjige, yepä mete te lica itramige, ingle kula papa cabu jage.

26Iyeta biname lui cina yäätecijemuge cäme ai mene, yepä pui mene ibi lica jaawenimusi, teepi buduma biname pana birige, lui te mete ne koriyo papa cabu je erangige. 27Ngupe te secirige, igi cama tädige, babo buuwe te tipwäjige, siige pui mete te iyeta peega ecirige.”

28Yeesu liba teeme ai mene iicema epirige, biname cina mutäcäco ge teeme abiberäja mene name pi, 29ingle teeme abiberäja mene epu lica ge cotre abiberäja biname bime liiyepu. Pätä tabe epu ebiberäjimige, lui biname me conocäco pisi nyene biname bine jajime teepi ngena wawename.

Copyright information for `BON