Romans 14

Mime Ätrunga Binamewale Gone Äingeja

1Lui Ätrunga biname ngenecu onyaonya pana gemi, teebibine weeme ingle cabu yääbäcnuye, piiyepu gone mene ca jäingäjinuye teeme singi mule poto cidi me. 2Poto ätrunga biname apu jiicenisi egä, “Iyeta maramara cibu deedei miiji mime tääpume ärwäjame, ingle iyeta deedei iyeta cibu lui Acejiyame bau ca gemi.” Nuuja poto ätrunga biname apu ngene jotwananinisi egä, “Poto cibu aletna puupu cabu ca lui uuje bine iiwäräjeji gemi, peei name pi cine singi lica gemi cibu mäju ärngäjame, yepä calwacupi deedei taatu ärwäja.” 3Yoo, ätrunga biname lui cina umle gemi cibu cama deedei ärwäja, teepi miiji lica nuuja ätrunga biname ne aina egä, “Tabe onyaonya ngenecu biname gyene.” Cuta piiyepu lui cina umle cäco cibu cama deedei äbita, teepi miiji lica teeme nuuja poto biname bine, lui cibu umle gemi, aitneja egä, “Conocono mule biname gemi.” Teepi miiji lica nuuja biname ne pepu aitneja, ingle naace gyene pui lui Acejiyame me biname gyene. 4Yoo, biname te äblicäco nuuja biname me kaakesea bägrä ne ablaweja. Peei lui teeme yageyame me kaakesea gyene. Tabe te teebine jaatranuge egä miiji gyene coo niiya gyene. Yoo, yepä pana gyene: mine miiji lica nuuja biname poto cidi me aitneja egä, “Tabe conocono biname gyene,” ai ingle naace gyene teeme yageyame lui Acejiyame sine. Teebine Acejiyame bau ebmalepeye! Tabe te teebine umle pa jaawenepi teeme mule liba conocono gyene. Tabe ätrunga cabu cängena pa jaaclajutepi, ingle Acejiyame te miiji gyene teebine toraca gaabe awabame.

5Yoo, yepä ätrunga biname te singi poto bimu bine mara me wawename teeme mule ca Acejiyame tääpume, yepä nuuja ätrunga biname te singi lica gyene pepu mule wawenecame, ingle tabe apu ngene jwaatwananuge egä nuuja bimu te mara lica gyene Acejiyame tääpume. Yoo bimu maramara poto cidi me, iyeta biname cina miiji cängena ngene atwanena, piba ngene ca agli lui mule miiji gyene teeme tääpume. 6Lui ätrunga biname cina singi gemi poto bimu mara me wawename, teepi pepu jaawenemusi Acejiyame ne awepyeräjame, piiyepu lui ätrunga biname cina umle gemi cibu cama deedei äbitame, teepi cuta Acejiyame ne yaawepyeräjusi, liba teebine eso yääcärusi teeme deedei tääpume. Yoo, lui ätrunga biname cina umle cäco gemi poto cibu ärngäja, ingle teepi singi lica peei cabu ca uuje ne awepyeräjame, teepi cuta Acejiyame ne yaawepyeräjusi teeme mule ca, ingle naace popi teepi teebine cuta eso yääcärusi teeme deedei tääpume. 7Mine lui ätrunga biname gemi, iyeta mime ireclota cabu cuta piiyepu mime budre padare cabu mine miiji Acejiyame taatu ne awepyeräjame piiyepu teeme singi wawename, lica mime singi. Mine lipu ireclota cabu ninajininige, peei ireclota lui Acejiyame tääpume, cuta piiyepu mine liba budre jääpänusi, peei budre lui teeme tääpume, peei name pi ireclota cabu coo budre cabu mine Yageyame tääpu memi. 9Keriso budre itu äbituji piiyepu budre cabu ca arpinantuji Yageyame me äbitame iyeta teeme ätrunga binamewale tääpume. Mine iyeta teeme ime cabu temi: lui cina ireclota cama page, cuta piiyepu teepi lui cina budre ituge äbita. 10Yoo, peei name pi weene ngeno memi singi weeme ätrunga binamewale bine aitneja? Cuta weene ngeno memi singi teebibine jajime egä, “Weene camu gemi cime pana babo umle cama äbitame?” Pepu iicana lui weeme kaakesea lica gyene. Mine iyeta cirege aclajuta Acejiyame me opo gaabe je tabe te mibibine atraname. 11Yageyame te Oogäräneji Mene cabu jiicenige egä,

“Ai ingle naace gyene cane toraca ireclota cama gäne, cäme mene cuta toraca gyene egä:
Iyeta biname kokorare ca cire yääpednemepesi cäme opo gaabe je.
Iyeta biname cuta cire jiicemepesi egä, ‘Peese nyene Acejiyame!’”
12Yoo siige, mine yepäyepä mime ireclota cirege aitneja Acejiyame tääpume.

Mime Poto Binamewale bime Ätrunga Gone Sabe Wawena

13Yoo, peei name pi mine gone mimemime aitneja. Mine pätä kirece ngene atwanena pa yaacatesi egä, “Mine gone epu mule wawena lui te nuuja ätrunga biname ne jaawenuge atramame coo niiya mule wawename.” 14Yoo, Yageyame Yeesu cabu ca cane toraca umle gäne egä nuuja deedei coo cibu gwidape lica gyene cude, yepä biname te liba gwidape poto cidi me ngene jwaatwa-nanuge egä, “Ai lui cude gyene,” siige piba teeme tääpume cude me läbituge. 15Weene liba weeme poto binamewale bine weeme cibu ärngäja ca ngenecu mäpu me jaawenemuye, weene piba owecu lica gemi teeme tääpume. Keriso cuta peei biname bime tääpume budre ituge äbita; gone teeme Yeesu bau ätrunga ne sabe wawena weeme deedei äbita mule ca. 16Ngänu gyene weene umle egä weeme mule conocäco gyene, yepä weene gone mara mule biname bime sobe cabu peei ne wawena! Teepi piba weebibine lica birige aitneja weeme mule tääpume. 17Yoo, Acejiyame me waadena lui lica ärwäja piiyepu änäja cotre poto cidi me, ingle peei lui matimati gwidape gemi. Yepä, teeme waadena lui conocäco mule poto cidi me, piiyepu poode nuuja biname cama, piiyepu ngenecu gege poto cidi me. Aceji Seemo te mibibine nitityärinuge ai bine wawenecame. 18Weene liba Keriso tääpume pepu inajininuge, piba Acejiyame ngenecu miiji gyene weeme tääpume, piiyepu biname cina ngenecu miiji gemi.

19Yoo, peei name pi mine miiji apicetnera peei mule taatu wawenecame lui cina mibibine poode cabu me niwadininusi piiyepu lui cina mimemime kokre me niweninininusi. 20Yoo, Acejiyame me kaakesea nuuja ätrunga biname cabu gone sabe jaawenemuye weeme cibu ärngäja mule ca. Iyeta deedei piiyepu cibu miiji gemi ärwäjame, yepä conocono gyene cibu coo deedei äbita, liba peei mule te nuuja biname ne jaawenuge niiya mule wawename. 21Miiji mule agesa: Gone cibu ärngäja coo waina niiye änäja, coo nuuja gwidape ne wawena, liba peei te weeme ätrunga biname ne atrama me jaawenusi. 22Yoo, miiji gyene liba Acejiyame taatu umle gyene weeme ätrunga peei mule poto cidi me. Yoo, biname te liba apu ngene jwaatwananuge egä, “Cane lui mule ne jewenenine, peei miiji gyene cäme tääpume,” piiyepu tabe liba lica niiya lasicnantuge peei poto cidi me, tabe piba miiji taatu yaanajuge. 23Yepä, tabe liba neeneni ngene atwanena cama jiicuge egä, “Baa, cane yäärwäjene, coo lica?” tabe piba conocono mule ne jaawenuge liba yäärwäjuge, ingle tabe ätrunga cabu ca lica jaawenuge. Yoo, iyeta mule lui lica ätrunga cabu ca wawenäneji, peei lui conocono mule gemi.

Copyright information for `BON