3 John 1

Jon to yom têŋ iŋ ndê silip Gaius

1Aö ŋgac bata dec, gato yom dindec têŋ Gaius, aneŋ silip. Hêclu dasap yom ŋandô dôŋ, ma tu dinaŋ-ŋga dec aö atac whiŋ am kêlêc.
Copyright information for `BUK