2 John 1

1Kɨraazɨtɨyareraavɨ aꞌmwe naangeinyɨ (Jonɨnnyɨ) pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ yɨdaꞌmwesɨ. Aꞌmweꞌgɨnyɨ Gotɨyai gɨthahɨlakakeꞌgɨnyɨnajɨ gɨmɨre kaimɨraayangɨnajɨ yɨdaꞌmwesɨ. Nebulyavɨ kɨnakaavihɨrɨna nyɨvuꞌnadeinyɨ. Nabaai gaveinyɨ mɨꞌ. Aawa. Nebulyaꞌ yawɨrangadɨvɨta yuyara sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkerera.
Copyright information for `BYR