3 John 1

1Kɨraazɨtɨyareraavɨ aꞌmwe naangeinyɨ pɨkarɨyɨkwia dazaꞌ yɨdaꞌmwesɨ. Aꞌmwe Gaayaazaigɨnyɨna nyɨvuꞌnadeigɨ nɨmɨ nebulyavɨna nyɨvuꞌnadeinyɨ yɨdaꞌmwesɨ.

Copyright information for `BYR