Genesis 42

Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Yɨzɨpɨna wɨna yeva wapaaya mubyaaꞌ.

(42:1-25)

1Kainanɨ kwaaka wapaaya mwaryadɨsɨ “Kwaaka Yɨzɨpɨ wapaaya warɨꞌ,” dɨdaapi Jaikopɨ wɨꞌnyɨna. Sara wɨꞌnyɨna yaka gawaalɨvaangeraavɨ wɨdaꞌ “Kwaaka Yɨzɨpɨ sabanna wopɨjɨ wapaaya dɨmubyideihɨlyɨra.” Miꞌna wɨdaka “Bejaminɨ wɨryaakei nyɨbwaalɨꞌ nabaladɨka! Dava mwaaladelyɨra,” daka Jozepɨyarɨ gyaꞌmwe ata yuyɨraai darera gavera wɨdasaawɨna kyaꞌ kaanna wɨna yeva Yɨzɨpɨna yɨꞌmavaawɨna yeꞌ.

6Gyaꞌmwera Yɨzɨpɨna yɨꞌmavaawɨna yeva Jozepɨyaryabanna wɨna yeva “Aꞌmwe naangeigɨ,” deva gɨꞌduꞌna yeꞌ. Gɨꞌduꞌna kyeꞌ Jozepɨyai dara wanganakeꞌ “Ai, sara nyaꞌmwera dava damwaaihaꞌ.” Miꞌna dɨna kyaꞌ “Jozepɨyalyɨra,” majara “Yɨzɨpɨyalyɨra,” dɨneꞌ kumɨzara. Jozepɨyai “Nɨmɨ kwaasɨ yagaala wɨdɨma!” daka maangeꞌbɨꞌ wɨdɨna “Gawɨdaasaihɨlaꞌ!” wɨdɨna yaꞌ. Gyaꞌmwera “ ‘Wapaaya mubaana!’ dona Kwaakabanne yayaꞌ Kainanɨdaasainera,” wɨdɨna yeꞌ.

8Jozepɨyai gannya wajaꞌne gyaꞌmweraavɨna yawɨraka wɨdaꞌ “ ‘Nemɨ kwaaka kuka maraana!’ deva dava sarɨmɨ bwangamwaava.” “Arɨkawɨnyɨra. Aꞌmwe naangeigɨ, ‘Wapaaya mubya yaana!’ dona bonanyɨra. Kainanɨ mwaalyare gawaalɨvaanga atɨraai sɨvɨla purɨdaasɨ pwaraalyɨyainera. Wɨryaakei ganɨmaangelyɨ mwaaihi. Neyaꞌmwe pwai balaꞌ.” Sara kudeꞌ Jozepɨyai wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨna yaamɨjɨ yɨhyɨdeinyɨ. Davanna sarɨmɨre wɨryaakei mabi kyojɨ davadaasɨ mwɨyɨ jideihɨlyɨ. Gave pwai kaanna wɨna yojɨ wɨryaakerɨ wɨjɨmaꞌnaawɨna yadelyɨra. Sarɨmɨ pwaihi kalavuzavɨ dɨmwaalyide. ‘Sarɨmɨre yagaala kwaasɨ nyɨdeꞌ,’ daꞌmujɨ sɨmunyaꞌ sarɨmɨnyɨna ‘Damakaanyara bɨvanɨgava,’ yawɨrɨdeinyɨra.” Miꞌna wɨdaka kalavuzavɨ yuyara wɨmwaaihɨna yaꞌ.

18Sawɨta pɨryaaina kajɨnnaꞌ Jozepɨyai wɨdɨna “Nɨmɨre dɨwɨjaꞌna jide. Gave pwai kalavuzavɨ mwaalanneꞌneꞌna pwara wapaaya sarɨmɨre kɨnɨdakaavɨne makuna yɨpɨꞌdengɨra. Wɨryaakerɨ kanyɨmakabapɨjɨ sarɨmɨre yagaalyaꞌ yawɨrɨdeinyɨra. Sara kyawɨraꞌmujɨ mabalyɨ jideihɨlyɨra.” Jozepɨyai Yɨzɨpɨ yagaala wɨdadaaꞌnyɨ pwai maridɨna kyaꞌ Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera kunnya yagaala dɨneꞌ “Negwaalaanga Jozepɨyarɨna kayaaꞌna yo. Gamɨ kɨnna dadaasɨ wanganona nemɨ dɨragɨnna mwaaloꞌna dahaaꞌ Gotɨyai nemɨnyɨneꞌ kayaaꞌna neyɨvanɨꞌ.” Aꞌmwe Ruvanɨ gyaꞌmweraavɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨ yɨhɨthe ‘Mɨgɨnyarɨne kayaaꞌnanyabwi mipɨnera!’ Kyɨhɨtheꞌ mwɨꞌnyɨjeꞌ.” Ruvanɨ sara kudaꞌ Jozepɨyai mwasawɨnna kaanna bwalyuna yaka kɨnna dɨna. Kɨnna dɨna yaka Sɨmɨyanɨmɨ maaraka wɨla pwɨyɨna. Wɨla pwɨyɨna yaka wɨdaayaderɨ kave wɨdɨna “Wapaaya kumɨre gɨlya dɨmaramihya! Aꞌmwe gei gere nɨgwia gannya gɨlyavɨ dɨmihya! Nabaai wapaaya tusavɨne dumaari!” Sara wɨdɨna kyaꞌ sara yaꞌ.

Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Kainanɨ ayahi wɨna yaaꞌ.

(42:26-38)

26Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera wapegɨlya maareva jɨlɨkyaawarya dogiyaraavɨre bulevɨ aꞌba yɨlamarakɨna yeva angebanna kaanna makuna yeꞌ. Kaanna makuna kyeꞌ pɨba waꞌmwaresaba aꞌmwe pwai “Nɨmɨre jɨlɨkyaawaryarɨne wapaaya wɨmaarima!” daka gannya wapegɨlyaꞌ maarɨna yaka wɨlyaꞌ maryaaꞌna. Maryaaꞌna yaka dara wanganakeꞌ “Ai, wapaaya aꞌba nɨmɨre nɨgwia darɨka! Ai, nɨgwia da aai mihɨwaka!” Sara daka gyaꞌmweraavɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨre nɨgwia gɨlyavɨ minnarɨꞌ.” Tɨviꞌna kudaꞌ yuyara lɨka yɨna yeva dɨneꞌ “Gotɨyai baarɨꞌ neyɨwaka?”

29Kwaaka Kainanɨna bɨna yeva kuvɨnɨmaanga Jaikopɨmɨ sara yesaꞌ sara wɨdɨna. Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Jozepɨyai mamwaalyɨꞌ. Sɨmɨyanɨ mamwaalyɨꞌ. Dahaaꞌ sarɨmɨ ‘Bejaminɨmɨ makuna yaana!’ dapɨjɨ makuna jideꞌ daaka! Savɨ kale nyɨwaka. Bejaminɨ mwaalana!” Sara kudaꞌ Ruvanɨ ganɨmaangerɨ wɨjaaꞌ “Bejaminɨmɨ nyɨjaama! Maremwaalɨdeinyɨ. Aya gɨmɨnyawɨnna mulaabi kyaꞌmujɨ nyɨbwaalɨvaangeraarɨ dɨramakya!” Wiꞌna kudaꞌ Jaikopɨ “Nyɨbwaalɨvaangelyɨ mwikanera!” wɨdaꞌ.

Copyright information for `BYR