Genesis 6

Aꞌmwera kayaaꞌna yadɨvɨsara mwalyaaꞌ.

(6:1-8)

1Aꞌmwerajɨ aꞌmwejɨ kwala naanga kimaꞌneꞌ “Aꞌmwengɨ nemɨ kwala maraana!” deva Gotɨyare kuvɨbwaalɨvava maarɨna. Maarɨna kyeꞌ kunnya kaimɨraayara aꞌmwe dɨragɨnya naangera yɨmaꞌneꞌ. Gotɨyai tɨnna dara wanganakeꞌ kayaaꞌnanyaraavɨ wanganaꞌ. “Kayaaꞌnanyabwi sara yaana!” yawɨꞌdɨvɨsara yuyagaaꞌ yesaꞌna Gotɨyai dɨna “Aꞌmwe atina ata purɨdaaꞌnyɨ pwainanyaraavɨ kwarame ata sɨvɨlɨraai (120) kwavɨlavojɨ wakɨdengɨra kunnya balyaꞌnegaaꞌ.” “Aꞌmwera, aꞌmwe, yaawarya, jɨlɨka, yaawia, yuta, yuya tamakɨdengɨra,” dɨna. Miꞌna dɨna yaka Gotɨyai daꞌ “Nowaai aꞌmwe tewaanyarɨna yɨvainɨdelyɨra.”

Copyright information for `BYR