Jude 1

1Nyaꞌmweihi,

Juthɨyainyɨ, nɨmɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyare yaasɨwaꞌwawɨnyainyɨ, Jemɨzarɨ gahwaalaangeinyɨ. Sareinyɨ pɨkarɨyɨkwia daꞌ Gotɨyai jaka yɨhɨzɨvwaramaarakeihɨrɨ yɨhithawasɨwaabe. Gotɨyai Nɨmwai sahwarɨ sarɨmɨnyɨna wɨvuꞌnada Jizaazai Kɨraazɨtɨyai gamɨ sahwai sarɨmɨnyɨ yɨhɨmaredaaꞌmanɨkelyɨ.
Copyright information for `BYR