Philemon 1

1Paailimonɨ, neyaꞌmweigɨ,

Kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Gɨmɨnyɨna tewaanya nevuꞌnadeigɨnyɨ. Nemɨjɨ avaaiwawɨnyaigɨnyɨ. Aꞌmwe Aapɨyaꞌ, gɨmɨre balaangevɨ wɨdɨma! Neyaꞌmweꞌgɨ kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Nabaai “Aakipaazaigɨ kwaamuꞌnanyabwi gwarana! Gɨmɨjɨ Kɨraazɨtɨyare aawɨlasainera.” Nabaai “Paailimonɨgɨre angevɨ Kɨraazɨtɨyare kusɨlaanyavɨyaihi kwaamuꞌnanyabwi yɨhwarana!”

Nɨmɨ Polɨnyɨ Kɨraazɨtɨyai Jizaazare yagaalya wɨdeꞌna kalavuzangevɨ mwaalena pɨkarya githawasɨwaabe. Neyaꞌmwei Timoti nɨmɨjɨ mwaalɨkelyɨ.
Copyright information for `BYR