1 John 1

Kaalaburɨ Aaya Kaabɨlai, Godɨyale Yagaalarɨnesɨ.

1Tarei sɨnyamwɨ/sɨnyɨmwɨ kɨgaakuna Kwaaga taba' myɨma'nyamwɨ aayamwɨdaa'nyɨ mwaryaagarɨnesɨ. Sarerɨ Nedasaabandeina wɨmɨdɨnoi kadɨga wɨ'norɨna. Sarerɨ nemɨre tɨnya wanganorɨna. Sarerɨ yabwɨranganorɨna. Sarerɨ nemɨre aja mwanganorɨna. Sagwai Godɨyale Yagaalai wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaalaburɨ aaya kaabɨlarɨnesɨ. 2Kaalaburɨ aaya kaabɨla tajagwai ku'maayabanna yɨma'naabɨna kya' nemɨ tɨnya wanganorɨna. Tɨnya wangano'na nabyaa salɨguragandaa yɨnggɨdandaanyɨ. Wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaalaburɨ aaya kaabɨlai kɨgaakuna Nɨmwaryɨ ye'mwannamwaaryaagalyɨ. Sare sai ku'maayaba neyɨjɨwaainadaa'nyɨ sarɨ tɨnya wanganorɨna. 3Sagwarɨ tɨnya wanganona kadɨga wɨ'no sarɨna semɨnyɨjɨ yɨnggɨdɨbaigo. “Nemɨjɨ abaaijɨmunya ye'mwannamwaaraana!” tona yɨnggɨdɨbaigo. Yɨbaai nemɨre ye'mwannamwaarya' taresɨ. Nɨmwaryɨ kamɨre Kawaarɨ' Jisaasi Kɨraajɨtɨyaryɨ abaaijɨmunya ye'mwannamwaaigoinera. 4“Abaaijɨmunya ye'mwannamwaarya'nebɨna yɨraaya naanga yɨnebanna newarana!” tona yagaala taja' yɨda'maigo.

Godɨyai Paagerɨnesɨ.

5Yagaala ta' Kɨraajɨtɨyai kaneda' kadɨga wɨ'nona yɨnggɨdɨbaigo. Sa' taresɨ. Godɨyai paagebɨ aaya kaabɨlalyɨ. Sagwarɨ sɨgɨnya wabe aane pɨrɨ' kɨrɨ' mwɨwarɨgalyɨ. 6Sare'na sɨgɨnyabɨ kayaa'na mwaaindaa kwaajɨ taaja' “Sagwaryɨ abaaijɨmunya ye'mwannamwaaigeinyɨ,” kwaajɨ yagaala tandaa yagaala nebwina sa'neburɨ myɨbaigo. 7Aawa. Paagebɨ tewaanna mwaaindebaaimbɨ' paagebɨ tewaanna mwaaraaja'na Kɨraajɨtɨyale pwarajɨ abaaijɨmunya se'mwannamwaaigo. Yɨbaai tewaanna mwaaraaja'na Godɨyale Kawaarɨbaangai Jisaasɨle tawebɨ nemɨre kayaa'naya wɨyabwi nemaarasɨ'nanda tawe sagɨrɨ' kɨrɨga neduimwagasɨ'nade'nanyɨ.

8Nemɨ tɨnyɨna “Nɨmɨ kayaa'nayabwi kuneinyɨra,” tɨnaaja' sɨmunyangɨ kwaajɨ yabwɨtaanyainera. Sarebɨ nebula' nemɨre sɨmunyangɨ wɨranewate' mɨ'. 9Nemɨre kayaa'nayanna salɨguragɨnaaja' Godɨyai “Kumɨre kayaa'naya maarasɨ'nɨma! Kumɨre kɨrɨgisa'naya wɨya, yɨ yɨda'maraangabwi maaya wɨyaburɨ tuimwagasɨ'nɨma!” tajɨ “Kayaa'naya maarasɨ'nɨmɨdeinyɨ,” tɨnɨga'na nabyaa lɨmwannɨgai, yɨda'maraangai mwaarɨgai sara yadelyɨ. 10Yɨbaai Godɨyai neda' “Wɨyalabi kayaa'naya yɨgasalabilyɨra.” Sarebɨdaa'nyɨ nemɨ “Kayaa'naya myɨgeinyɨ,” tɨnaaja' Godɨyarɨna tɨna “Sagwai kwaajɨ yagaala tandelyɨ.” Nemɨ kwaajɨ sara taaja' kamɨre yagaala' nemɨre sɨmunyabɨ wɨranewate' mɨ'.

Copyright information for `BYRW