1 John 5

Jisaasi Kɨraajɨtɨyarɨna salɨguragya'nebwinesɨ.

Tajagwai Jisaasi Kɨraajɨtɨyai aaryabɨ lɨbamabya yabɨnesɨ kamɨre tawe' waraabaga paragabɨnesɨ Sugunyabɨdaa'nyai waraabaga'nanyɨ. Yɨne aari lɨbamabya sabwinebɨna waraabagai mɨ'. Aawa. Aaryabɨnebwinajɨ tawebɨnebwinajɨ waraabagalyɨ. Kuryai nebulabɨ aaya kaabɨlarɨne'na Kurya sagwai yagaala sa'na salɨguragadelyɨ. Salɨguragya tabaai tasa warɨgannanyɨ. Yɨ pwai Kuryai, yɨ pɨrɨ' aarya', yɨ pɨrɨ' tawe'. Tabaai tata sa yagaala yɨmbe pɨrɨ'naya' salɨkuragandesɨ. Salɨguragya sa' taresɨ. Jisaasi Godɨyale Kawaarɨbaangalyɨ. A'mwera salɨguragɨpɨja' “Nebulasɨ,” tandaanyɨ. Yɨdaanyi! Godɨyai salɨguragya' a'mweraabɨrebɨ wɨwabɨlabɨgasɨ. Sarebɨdaa'nyɨ Kawaarɨbaangarɨna Godɨyai nejalɨguragande' nebulasɨ. Godɨyale salɨguragya tare'nanyɨ. Jisaasi Nyɨbwaarɨbaangalyɨ. 10 Godɨyale Kawaarɨbaangarɨ lɨmwandei kamɨre sɨmunyabɨ salɨguragya sa' wɨwarɨgalyɨ. Godɨyarɨne' malɨmwagandei tandelyɨ “Godɨyai kwaajɨ yagaala tandelyɨ.” Godɨyai Kawaarɨbaangarɨna “Nɨmɨnyɨdaa'nyalyɨ,” salɨguragya' malɨmwagande'na tandelyɨ “Kwaajɨ yagaala tandelyɨ.” 11 Salɨguragya taresɨ. Godɨyai wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaala'nebwi nejaabagasɨ. Kaala'ne saburɨ kaabɨla' Kawaarɨbaangarɨ wɨrawɨwarɨga. 12 Sarebɨdaa'nyɨ Kawaarɨbaangei kɨnɨnnɨgei kaalya'ne sabwi kɨnɨnnɨgelyɨ. Godɨyale Kawaarɨbaangai maayai kaala'ne sabwi maayalyɨ.

13 Yagaala taja yɨnggidawasɨmaaba. Godɨyale Kawaarɨbaangarɨ lɨmwandɨbɨsalabi, “‘Wɨyagaa' wɨyagaa'ne kaala'ne sabwi kɨnɨnnɨgeine,’ tɨpɨga!” tena yɨnggidawasɨmaaba.

Copyright information for `BYRW