Romans 1

16Yo, sare' tare'nesɨ. Nɨmɨ yagaala tewaanyabɨna wagɨla manyɨbwa'nyandeinyɨ. Sare' tare'nesɨ. Yagaala tewaanya sa' kajarajara lɨmwagapɨjaraabɨ Godɨyai wɨbadaigasamaarya'ne sa' Godɨyare tɨragɨnya tɨ'nagesɨ. Tɨragɨnya Sudaayaraabɨdaa'nyɨ nabaai Sudaayara mamwaaryɨgasaraabɨjɨ wɨbadaigasamaarya'nesɨ. 17……Sare' Godɨyare pugwɨyabɨ tara tɨnɨgabaaimbɨ'nanyɨ, “Pwai Godɨyarɨ lɨmwagate sarerɨna ‘Yɨda'maraangerɨ wɨmwaaigɨmwa,’ tojɨyai wɨyagaa' kaala mwaaradelyɨ.”

Copyright information for `BYRW