Romans 8

Kɨraajɨtɨyai kayaa'nanya nemaarasɨta Kurya Tewaanyarɨ nejaabanɨge'nesɨ.

1Sarebɨdaa'nyɨ yɨ tagaasagaa' Kɨraajɨtɨyai Jisaasɨrɨ wɨramwaaigasaraabɨna yagaala yawɨbwata'ne sɨdata'ne mwaryɨ'. 2Sare' tare'nesɨ. Kɨraajɨtɨyai Jisaasi yagebɨ Kuryai kaala kɨjaabanderebwi kayaa'nayabulyɨ yune naanga paryabulyɨ saburaai mena wɨla kyɨtalamaara'. 3Yɨ sare' tare'nesɨ. A'mweraabɨre kɨraagejɨgɨya yabwɨta sabɨna kɨmwɨnyabwi yɨ'neina waryaanyaina mwaaigo'na Kɨmwɨnyabwi kayaa'nayaburɨ padaigasamaa'na myɨ neyannebulyɨra. Sara myɨ yande' Godɨyai sara yagesɨ. Godɨyai kamnya Kabwaalɨbaangerɨ maryasaabagelyɨ. Sarei a'mwe kayaa'nayaimbɨ' kɨraa'nɨgei yɨma'nagelyɨ. Kamɨ a'mweraabɨre kayaa'naya pwaramarasɨ'nyɨ'nei waraabagelyɨ. Yɨ a'mweraabɨ kayaa'nayabwi wɨrarɨgeburɨ Godɨyai sɨda'na kya' Kɨraajɨtɨyai a'mweraabɨneba kayaa'nayanne tɨbɨgɨta'na paragelyɨ. 4Godɨyai nemɨnyɨna “Sagwara kɨmwɨnyabwi tagɨnɨga yɨda'maraangengɨ yuna yandɨbɨsaraabɨ wɨmwaaigɨma!” kada' sara paragelyɨ. Sareina a'mweraabɨre kɨraagejɨgɨya yabwɨta sabɨ kaanya myamaryandaanyɨ. Aawa. Nemɨ Kurya Tewaanya sarɨ kaanya yamaryandaanyainaabɨnesɨ. 5Sare' tare'nesɨ. A'mwera a'mweraabɨre kɨraagesɨyara kumɨre sɨmunyangɨ kɨraagejɨgɨyanna yabwɨrirɨgɨtɨbɨsare. Nabaai Kuryaryɨyara kumɨre sɨmunyangɨ Kuryalenna yabwɨrirɨgɨtɨbɨsare. 6Sare' tare'nesɨ. Kɨraagejɨgɨya sɨmunyabɨ a'mwe sara yune naanga paryabwi Godɨyarɨna kɨmaja yɨremwaaryabwi maa'maigasare. Yɨ nabaai Kurya Tewaanyale sɨmunyabɨ a'mwe sara kaalyasɨ sɨmunya kwaamu'nayasɨ maa'maigasare. 7Sarebɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨta sa' sɨmunyangɨ maremwaarajara Godɨyale yɨgamaangera yɨma'nɨmwaasare. Kɨraagejɨgɨya sɨmunya' Gotɨyarɨna yɨgamaangesɨ. Sare' tare'nesɨ. Sagɨrɨ' Godɨyale Kɨmwɨnyabɨ wɨra'nate' mɨ'. Tare'nesɨ. Yɨ nabaai sagɨrɨ' sara yɨnɨga yanne' mɨ'. 8Kɨraagejɨgɨyangɨ mwaaindɨbɨ' a'mwe sarera Godɨyarɨ yɨraaya wigarya'nera mamwaaryɨ yɨpɨnere.

9Semɨ kɨraagejɨgɨyangɨ mamwaaryɨga'. Aawa. Godɨyale Kurya Tewaanyai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaaindori Kurya Tewaanyarɨ wɨramwaaigasalalyɨ. Nabaai, yɨ pwai kwai Kɨraajɨtɨyale Kurya Tewaanyai maayai a'mwe sai Kɨraajɨtɨyalei mɨ'. 10Nabaai Kɨraajɨtɨyai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaarajai yɨ pɨrɨ' taresɨ. Kayaa'nayabwine'na semɨre kɨraagejɨ' paradejɨgɨra. Yɨ pɨrɨ' taresɨ. Semɨnyɨna Godɨyai “Yɨda'maraangelai nɨmɨrelalyɨ,” mena yɨnggɨdage'na Kuryai kaala mena yɨnggɨmwaaigagelalyɨ. 11Godɨyai Jisaasɨrɨ painɨgeraabyamwɨ yɨdɨgaabagere Kuryai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaaindanari Kɨraajɨtɨyai Jisaasɨrɨ paryarɨ yɨdɨgaabagei semɨ parapɨjɨyagaa' semɨre kɨraagejɨgɨ kaala yɨnggɨjaabadelyɨ. Kuryai semɨnyɨ wɨrayɨnggɨmwaaindebɨ kɨraagejɨgɨ kaala yɨnggɨjaabadelyɨ.

12Yɨ sarebɨdaa'nyɨ, nya'mwelai, nemɨ tɨbɨgɨta wɨjaabya'ne kɨnɨnnageine. Tɨbɨgɨta sa' Kurya Tewaanyarɨ mwaaryɨ'nesɨ. Kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna tɨbɨgɨta aawa. Nemɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna mwaaryɨ'ne tɨbɨgɨta mwaryɨ'. 13Sare' tare'nesɨ. Semɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨsangɨna mwaaimbɨja' yɨ semɨ yune naanga tɨbaryɨra. Kɨrɨ' Kuryale tɨragɨnyabɨ semɨ kɨraagejɨgɨya yabwɨsa ya tamagɨpɨja' yɨ kaala tɨmwaaryindelalyɨ.

14Sare' tare'nesɨ. Godɨyale Kurya Tewaanyai kajarajaraabɨ wibwarɨdaakwɨbanɨgera yɨ sagwara Godɨyale kabwaalɨbaangere. 15Sare' tare'nesɨ. Semɨ Godɨyarɨna lɨga ayagi ya'ne' karabujɨwamwɨnyabɨ yɨnggyɨdɨwagamaremwaara yɨnggyande Kuryarɨ mamaaryesalyɨ. Aawa. Kabwaalɨbaangelarɨ yɨnggɨmwaaigaga Kuryarɨ maaresalyɨ. Yɨ sagwarɨ, nemɨ Godɨyarɨ saga tandaanyɨ “Tataala! Nɨmwala!” 16Kuryai kamɨ sagwai nemɨre kuryarajɨ nemɨ Kɨraajɨtɨyarɨ lɨmwandaanyainaabɨna tara salɨgurakɨbanɨ' “Gotɨyale kwaimɨraayalalyɨra.” 17Nabaai Godɨyale kwaimɨraayaina mwaraaja' Nɨmwai sare wɨya tewaanya maraadeinera. Pɨrɨ' taresɨ. Godɨyale wɨya tewaanya maraadeinera. Pɨrɨ' taresɨ. “Kɨraajɨtɨyalyɨ paaga tɨragɨnya' maraana!” tawaajɨ Kɨraajɨtɨyalyɨ taanginya ye'mwannamaraaja' Kɨraajɨtɨyai wɨya tewaanya maarade ye'mwannamaraadeinera.

Copyright information for `BYRW