3 John 1

Ma Jon ka iil sagel aa rluaqa ma Gaius ip ke sem madlek na qa.

1Atlu Gaius, i ngua dai a ngen a ngerlmamka ma Jon. I ngua iil sagel ngen. I maikka ngu rarlik ngi ne gua revan.
Copyright information for `BYX