1 Thessalonians 4

Anutu Ahë Ving Bë Hil Ġevonġ Nabë Sënë

1Lob arig lo, ġaġek ti nahën! He ḳetaġ los avo horek vu ham in Mehöböp yi alam hil, gehe nanër nebë ham gwevonġ nġaa pin niröp geham su gwevuu na, gaḳ ham pasanġ gwevonġ niwëëk ata. Senër nġaa pin sën Anutu ahë neving bë hil ġevonġ lo. Sën he nër ranġah vu ham wirek beham nesepa loḳ lo. 2Ham raḳ ġaġek sën seloḳ yah Mehöböp Yesu mala behaḳo yök vu ham lo ni. 3Nġaa sën Anutu ahë neving bë ham gwevonġ lo nebë: Ham natu mehönon niröpsën. Log ahë neving bë ham noh nenga in baggëb. 4Log ahë neving bë ham gweḳo avëh ti ti beham gwevonġ niröp los noh vu sën ham los venëmin ḳo ham. 5Gaḳ ham su malamin anonin ham jeggin jeggin nabë alam dahis sën su deraḳ Anutu ni rë lo. 6Log Anutu vonġin bë mehöti su gevonġ nġaa nipaya vu mehö ngwë begodeḳ venë rë, ma rot. In rëḳ bo nyëvewen doḳ nah nġaa nipaya nebë saga pin nabë sën he nër vu ham vorot lo. 7In Anutu ggërin hil yah vu yi in bë hil ġevonġ nġaa niröp gehil su ġevonġ nġaa sën su yoh vu rë lo. 8Om nabë mehöti nidëlin ġaġek sënë, og su nilëlin mehönon hir ġaġek rë, gaḳ nilëlin Anutu sën vonġ yi Anon Vabuung yök vu ham lo yi ġaġek.

9Log ġaġek ngwë neggëp nebë hil ahëd geving hil arid lo sën denesepa loḳ Yesu lo. Rëḳ mehöti su yoh vu bë kevu ġaġek jaḳ nġaa sënë vu ham rë, in Anutu tato vu ham ggovek nebë saga beham ahëmin neving ham vorot. 10Ham nġo nevonġ nebë sënë vu hil arid lo pin sën denedo distrik Masedonia lo. Rëḳ arig lo, he vo ġadu loḳ ham bë ham pasanġ ahëmin geving sir panġsën, 11beham medo revuh bemalamin sepa. Ham nġo gwevonġ ham huk, geham gwevonġ huk bisnis teka in ham medo nivesa nabë sën he nër vu ham wirek lo. 12Ham gwevonġ nabë sënë in ham su jaḳ vu in nġaa ti rë, lob mëm alam sën su denesepa loḳ Yesu rë lo degelë ham medejaḳ ni nabë ham alam nimin vesa.

Mehöböp Rëḳ Gevonġ Behil Ḳedi Jaḳ Nah

13Arig lo, he hevonġin bë ham jaḳ nġaa sën rëḳ natöḳ vu alam-diiḳsën lo ni venuh in lob ham su ngu bengis ham in sir nabë alam sën su ayoj neya timu vu Anutu medenevo kwaj in yi rë lo. 14Hil nehevonġ ving bë Yesu diiḳ bekedi raḳ ggökin, lob hil nehevonġ ving bë alam sën denesepa loḳ Yesu rëḳ denediiḳ lo, rëḳ nabë saga. Rëḳ malaj natum nah, lom Anutu geḳo sir nom geving Yesu. 15He nanër sënë vu ham in Mehöböp yö nër ranġah vu he vorot. Bë hil vahi rëḳ nahën nemedo vesad mena berup doḳ buk sën Mehöböp duḳ nom lo, og hil su nid vesa kesuu hil sën Kerisi-yi-alam lo vahi sën dediiḳ ggovek lo rë. 16Gaḳ Anutu yi avuuḳ rëḳ ngu log angër hir ggev aye jaḳ menanër, lob Mehöböp rëḳ duḳ vu yaġek menom. Lob alam sën denesepa loḳ Yesu rëḳ denediiḳ lo, rëḳ dekedi jaḳ namuġin. 17Lob mëm rëḳ degeḳo hil vahi sën hil nahën nado vesad lo jaḳ na beggob ayo vavunë geving sir in hil ġebuu Mehöböp vu yaġek babu, lob mëm hil medo geving Mehöböp degwata los degwata. 18Om ham kwamin bo ġaġek nabë sagi beham ġadu ham jaḳ.

Copyright information for `BZH