2 John 1

1Kerisi-yi-alam hir ggev ti sa, besa neḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ avëh
1 Jon nër bë kevu ġaġek vu avëh ti, rëḳ alam nġahi kwaj nevo bë maḳ kevu vu Kerisi-yi-alam yu ti loḳ begganġ-bu ti, rëḳ peggirin ġaġek raḳ yah avëh, gesir ti ti sën denedo loḳ yu ti agi nebë nalu lo
sën Anutu ggooin honġ raḳ tu yö yi nġaa lo. Sa ḳevu vu ham los nalum lo. Sahëġ neving ham yönon rot, lob su senġo ti rë, gaḳ alam pin sën deneraḳ ġaġek anon ni lo ahëj neving ham ving.
Copyright information for `BZH