3 John 1

1Kerisi-yi-alam hir ggev ti sa, besa neḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ Gayus. Sa nehalë honġ bë sarig soġek honġ, in sahëġ neving honġ yönon rot.

Copyright information for `BZH