John 17

Yesu Jom Raḳ In Yi Hur Maluh

1Yesu nër saga ggovek log varah mala raḳ yaġek gejom raḳ bë:

  • “Amaġ, buk verup ggovek ya, om ġetato nalum niwëëk los arë böp natöḳ nam ranġah in lob mëm nalum gevonġ benim wëëk los arëm böp natöḳ nam ranġah.
2Ġevonġ besetu mehönon pin alaj in bë sa ġevonġ balam pin sën ġevonġ sir vu sa lo demedo malaj-tumsën degwata los degwata. 3Log nabë dejaḳ nim nabë Anutu anon perurek timu honġ, los dejaḳ Yesu Kerisi sën ġevonġ yam lo ni, og saga rëḳ gevonġ bedemedo malaj-tumsën degwata los degwata. 4Sa hevonġ benim wëëk los arëm böp töḳ yam ranġah vu dob, gesa semu huk sën ġevonġ vu sa bë sa ġevonġ lo ggovek ya. 5
  • O Amaġ, gwevonġ besa niġ wëëk los arëġ böp natöḳ nam ranġah gökin nabë sën neggëp ranġah wirek loḳ buk sën sa nado ving honġ gedob yö nahën lo.
6
  • Sa tateḳin honġ degwa ranġah vu mehönon sën ġehooin sir raḳ vu sa vu dob lo. Honġ alam saga, loḳ ġevonġ sir vu sa, lom desepa loḳ honġ ġaġek.
7Lob gwëbeng deraḳ ni ggovek ya bë nġaa pin sën ġevonġ vu sa lo, og yö yam vu honġ timu. 8In ġaġek sën ġevo vu sa lo, og sevo vu sir bedeḳo raḳ bedevonġ ving rot bë sa vu honġ meseyam. Bedevonġ ving bë ġevonġ sa yam. 9Sejom raḳ in sir sënë. Sa su jom raḳ in alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo rë, gaḳ sejom raḳ in sir sën ġevo vu sa lo, in honġ alam sir. 10Salam pin tu honġ nġaa, gehonġ alam pin tu sa nġaa, lob sir pin sënë detato sa niġ wëëk los arëġ böp ranġah. 11
  • Sa su rëḳ medo dob rë, gaḳ sir yö rëḳ demedo gesenök vu honġ. O Amaġ Vabuung! Gweġin alam sën ġevonġ vu sa lo jaḳ nim wëëk, in demedo jevuh ti nabë sën alu nado revuh ti agi.
12Sën sa nahën nado ving sir lo, og sa neheġin sir sën ġevonġ vu sa lo raḳ nim wëëk. Sa neheġin sir rot gesir ti su mala ma rë, gaḳ yiḳ mehö nipaya timu sën vonġin mala nama lo, saga mala maya veröḳ yi, in ġaġek sën neggëp loḳ honġ ḳapiya lo anon jaḳ. 13Gwëbeng sënë sa bë nök vu honġ, rëḳ sa nanër ġaġek sënë vu dob in sir pin kwaj vesa rot nabë sa. 14Sevo honġ ġaġek vu sir, lob alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo delë sir paya in su denesepa loḳ aggata-dob-yi rë nebë sën sa su nesepa loḳ aggata-dob-yi rë lo. 15Sa su ḳetaġ vu honġ bë gweḳo sir vër in dob rë, gaḳ sa ḳetaġ vu honġ bë gweġin sir vu Mehö Nipaya. 16Sir og su denesepa loḳ aggata-dob-yi rë, nebë sën sa su nesepa loḳ aggata-dob-yi rë lo. 17Gwevonġ bedejaḳ ġaġek anon ni venuh, loḳ mëm rëḳ denatu honġ hur niröp jaḳ saga, in honġ ġaġek og ġaġek anon. 18Sa hevonġ sir medeneya vu alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo, nebë sën ġevonġ sa meseyam vu alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi agi. 19Sa dahun sa besetu honġ hur niröp in bë sedoḳ vu sir bedejaḳ ġaġek anon ni venuh medenatu honġ hur niröp nabë saga geving. 20Sa su ḳetaġ in sir sënë mu rë, gaḳ sa ḳetaġ in alam sën rëḳ degenġo hir ġaġek bayoj nam timu vu sa lo ving. 21
  • O Amaġ! Gwevonġ sir pin demedo jevuh ti nabë sën ġenedo loḳ sa, gesa nado loḳ honġ lo, lob hil pin medo jevuh ti, in alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo dejaḳ ni medegevonġ geving nabë ġevonġ sa meseyam.
22Log nim wëëk sën ġevo vu sa lo, og sevo vu sir in demedo jevuh ti nabë sën alu nado revuh ti agi. 23Sa nado loḳ ayoj nebë sën ġenedo loḳ sayoġ lo, in bë demedo jevuh ti borot, galam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo dejaḳ ni nabë ġevonġ sa meseyam, los dejaḳ ni nabë ahëm neving sir nebë sën ahëm neving sa. 24
  • O Amaġ! Ahëm neving sa wirek loḳ buk sën dob yö nahën gesu ġetunġ rë lo rot, lob ġevonġ nim wëëk los arëm böp vu sa, om sa bë salam sën ġevonġ vu sa lo demedo geving sa doḳ nyëġ sën sëḳ medo doḳ lo in degelë sa niġ wëëk los arëġ böp saga.
25
  • O Amaġ, Mehö yohvu! Alam sën denesepa loḳ aggata-dob-yi lo su deraḳ nim rë, gaḳ sa og seraḳ nim gesir sënë deraḳ ni bë ġevonġ sa meseyam.
26Senër honġ degwa vu sir, gesëḳ medo nanër. In ahëvingsën na menoh vu sir geving nabë sën ahëm neving sa lo, log sa medo doḳ ayoj.”
Copyright information for `BZH