Philemon 1

1Sa Paulus, sa nado ḳarabus raḳ sën sa nanër Kerisi Yesu yi ġaġek ranġah. Alu hil arid Timoti ḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ Pilemon sën alu ahëmin neving honġ balöö nehevonġ Anutu yi huk loḳ ti lo.
Copyright information for `BZH