2 John 1

5 Elkarganaco amorioa. 6 Iaincoaren manamendua. 7 Antechrist. 9 Christen doctriná. 10 Hereticoequin ez communiçatzeco.

1 ANCIANOAC andre elegituari, eta haren haourrey, cein nic eguiaz maite baititut, eta ez nic neurorrec solament, baina eguiá eçagutu vkan duten guciéc-ere:
Copyright information for BasHautin