3 John 1

4 Integroqui ebiltea. 8 Affligituac recebitzeco. 9 Diotrephes. 11 Vngui eguiten duena Iaincoaganic. 12 Demetrius.

1 ANCIANOAC Gayo maite nic eguiazqui on daritzadanari.
Copyright information for BasHautin