Jude 1

1 Sanctificatuac Iainco Aita Iaunean. 3 Bihotz hartzeco fedeagatic. 4 Iaincoa eta Christ renuntiatzen dituztenac. 11 Cain, Balaam, Core. 17 Apostoluén hitzéz orhoit içateco. 20 fedea eta orationea. 23 Gaizqui doacenac harrapatzeco.

1 IVDA Iesus Christen cerbitzari eta Iacquesen anayeac, Iainco Aitaz sanctificatu, eta Iesus Christez conseruatu diraden deithuey,
Copyright information for BasHautin