Jude 1

1 Sanctificatuac Iainco Aita Iaunean. 3 Bihotz hartzeco fedeagatic. 4 Iaincoa eta Christ renuntiatzen dituztenac. 11 Cain, Balaam, Core. 17 Apostoluén hitzéz orhoit içateco. 20 fedea eta orationea. 23 Gaizqui doacenac harrapatzeco.

IVDA Iesus Christen cerbitzari eta Iacquesen anayeac, Iainco Aitaz sanctificatu, eta Iesus Christez conseruatu diraden deithuey,
Copyright information for BasHautin