1 Esd 1

Цар Йосия празнува Пасха

1 a  След това цар Йосия направи Пасха на своя Господ в Йерусалим, заклаха пасхалното агне на четиринадесетия ден от първия месец 2и поставиха в Господния храм свещеници в одежди според реда на смяната им. 3Тогава рече на левитите, свещенослужители на Израил: „Осветете се пред Господа, за да поставите светия Господен ковчег в храма, построен от Соломон, сина на Давид. 4Няма защо да го носите на рамена, служете сега на Господа, вашия Бог, и се грижете за Неговия народ Израил, наредете се според вашите родове и племена, според разпределението на Давид, царя на Израил, и според великолепните разпоредби на сина му Соломон. 5И като застанете в светилището според родовия си левитски разред пред братята си – синове на Израил, 6заколете, както подобава, пасхалното агне, пригответе жертви за братята си и отпразнувайте Пасха според заповедта на Господа, дадена на Мойсей.“

7 Йосия подари на народа, който се намираше там, тридесет хиляди агнета и козли и три хиляди телета. По оброк това беше предоставено от царските стада на народа, свещениците и левитите. 8Хелкия, Захария и Исиил, началници на храма, дадоха на свещениците за Пасха две хиляди и петстотин овце и триста телета. 9А Йехония, Самей, брат му Натанаил, хилядниците Асавия, Охиил и Йорам дадоха на левитите за Пасха пет хиляди овце и седемстотин телета.

10 В това време свещениците и левитите стояха благопристойно по поколения и родови предимства пред народа и държаха безквасни хлябове,
1:10 В Синодалната Библия текстът: „за да принесат жертви на Господа така, както е заповядано в книгата на Мойсей. Това ставаше сутрин рано“е 1:11.
за да принесат жертви на Господа така, както е заповядано в книгата на Мойсей. Това ставаше сутрин рано.
11Тогава опекоха пасхалното агне на огън, както му беше редът, а жертвите свариха в медни съдове и котли с благовония и поднесоха на всеки един от народа. 12След това приготвиха от тях за себе си и за своите братя свещеници, потомците на Аарон. 13Тъй като свещениците принасяха жертвена тлъстина до късно, ето защо левитите готвеха за себе си и за своите братя свещеници, потомците на Аарон. 14Певците, потомци на Асаф, бяха застанали по местата, определени от Давид – сред тях Асаф, Захария и Единус, като представители на царя. 15Пазачите стояха при всяка порта и на никого не се позволяваше да пропуска смяната си, тъй като братята им левити готвеха и за тях от пасхалните жертви. 16Така в онзи ден извършиха всичко, което се отнасяше до жертвоприношението на Господа – приготвиха Пасха
1:16 В Синодалната Библия текстът: „и принесоха всеизгаряния* върху Господния жертвеник, както беше заповядал цар Йосия“е 1:18.
и принесоха всеизгаряния върху Господния жертвеник, както беше заповядал цар Йосия.

17 И потомците на Израил, които по това време се намираха там, празнуваха Пасха и празника Безквасници седем дена. 18Такава Пасха не бе празнувана в Израил от времето на пророк Самуил. 19И нито един от всички израилски царе не е правил такава Пасха, каквато направи Йосия заедно със свещениците, левитите, юдеите и всички израилтяни, които се намираха тогава в Йерусалим. 20Тази Пасха беше извършена в осемнадесетата година от царуването на Йосия. 21И делата на Йосия бяха насочени по прав път пред Господа от сърце, пълно с благочестие. 22Случилото се по негово време е описано в предишните летописи: за нечестивите, сторили грехове повече от всеки народ или царство; за това, как отявлено го оскърбяваха и как се изпълниха думите на Господа против народа на Израил.

Отхвърляне на пророческите думи

23 d  След всички тези дела на Йосия се случи така, че фараонът, царят на Египет, тръгна на война към Кархемис, при река Ефрат, а Йосия излезе насреща му. 24Тогава египетският цар изпрати пратеници при него да му кажат: „Какво става с нас, царю юдейски?

25 Не против тебе съм изпратен от Господа Бога! Аз водя война на Ефрат и сега Господ е с мене и Господ ме води напред. Отстъпи и недей се противи на Господа!“ 26Но Йосия не се върна в колесницата си, а реши да воюва с него, без да се вслуша в думите на пророк Йеремия, изречени от Господа. 27И така влезе в битка с него в равнината Мегидон, но военачалниците на фараона се спуснаха към цар Йосия и го раниха. 28Тогава царят каза на слугите си: „Изнесете ме от бойното поле, защото силите ме напускат!“И слугите веднага го изведоха от строя, 29качиха го на другата му колесница и го върнаха в Йерусалим. Там завърши живота си и го погребаха в гробницата на предците му. 30И плакаха за Йосия по цяла Юдея, плака за Йосия и пророк Йеремия, а началниците с жените си го оплакват и до днес. Беше издадена наредба песните, с които го оплакваха, да се предават завинаги на всички поколения на Израил. 31Те са описани в историческата книга на израилските и юдейските царе, както и всички дела, които Йосия е извършил в миналото и сега, неговата слава и примери за познаване на Господния закон.

Последните юдейски царе

32 e  След това народът реши да направи цар Йехония, сина на Йосия, на мястото на баща му, когато той беше на двадесет и три години. 33Той царува в Юдея и Йерусалим три месеца, но египетският цар го свали от престола, за да не бъде цар на Йерусалим, 34и обложи народа със сто таланта сребро и един талант злато. 35После египетският цар постави за цар на Юдея и Йерусалим неговия брат Йоаким, 36окова под стража знатните, а брат му Заракин отведе в Египет. 37А Йоаким беше на двадесет и пет години, когато се възцари над Юдея и Йерусалим, и съгреши пред Господа. 38Против него излезе вавилонският цар Навуходоносор, окова го в медни вериги и го отведе във Вавилон.

39 И като взе някои от свещените съдове на Господа, Навуходоносор ги пренесе и постави в своя храм във Вавилон. 40Разказите за Йоаким, за неговата поквара и безчестие са записани в книгата на царските летописи. 41На негово място се възцари синът му Йоаким. Той беше на осемнадесет години, когато го поставиха за цар. 42Йоаким царува в Йерусалим три месеца и десет дена и съгреши пред Господа.

43 След една година Навуходоносор изпрати хора да го отведат във Вавилон заедно със свещените съдове на Господа 44 f  и назначи за цар на Юдея и Йерусалим Седекия, който беше на двадесет и една година и царува единадесет години. 45И той съгреши пред Господа, като не се вслуша в думите на Господа, изречени от пророк Йеремия. 46И макар да беше обвързан с клетва от цар Навуходоносор в името на Господа, той се отметна, стана самонадеян и жестокосърдечен и престъпи законите на Господа, Бог на Израил. 47Предводителите на народа и свещениците извършиха също много безчестия, като надминаха в нечистите си дела всички езичници и оскверниха осветения Господен храм в Йерусалим.

Вавилонците превземат Йерусалим

48 Богът на техните предци ги призоваваше чрез Своите пророци да се покаят, защото щадеше тях и храма Си. 49Но те се надсмиваха над Неговите пратеници; в деня, в който Господ им говореше, те издевателстваха над пророците Му.
1:49 В Синодалната Библия текстът: „Тогава Той, разгневен на народа Си заради безчестието, заповяда на халдейските царе да се вдигнат против тях“е 1:52.
Тогава Той, разгневен на народа Си заради безчестието, заповяда на халдейските царе да се вдигнат против тях.
50И те изтребиха с меч младите израилтяни около свещения храм – не пощадиха ни младежи, ни девойки, ни стари, ни млади, всички бяха предадени в ръцете им. 51След това взеха всички свещени съдове на Господа, малки и големи, а също съдовете на Господния ковчег и царските съкровища и ги отнесоха във Вавилон. 52Тогава запалиха Господния дом, сринаха стените на Йерусалим, а кулите му изгориха с огън. 53От цялото му великолепие не остана нищо. А онези, които избегнаха меча, отведоха във Вавилон. 54И те останаха роби на Навуходоносор и неговите наследници, чак докато се възцариха персите, за да се изпълни казаното от Господа, изречено от Йеремия: 55„Докато земята не отдъхне заради престъпените съботи, седемдесет години ще пустее и ще празнува съботните си години.“
Copyright information for BulCont