1 Esd 2

Завръщане в Йерусалим и възстановяване на храма

1 a  В първата година от царуването на Кир, царя на персите, за да се изпълни казаното от Господа, изречено от Йеремия, 2Господ повдигна духа на персийския цар Кир и той обяви навред в царството си наредба, която гласеше:

3 „Кир, царят на персите, нарежда: Господ на Израил, Всевишният Бог, ме постави за цар на цялата земя 4и ми заповяда да Му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея. 5Затова всички вие, които принадлежите към този народ, нека вашият Господ бъде с вас! Идете в Йерусалим, който е в Юдея, за да построите дом на Господа на Израил – Господ, Който живее в Йерусалим! 6А онези, които живеят заедно с тях в областите, нека им помогнат със злато и сребро,
2:6 В Синодалната Библия текстът: „коне, добитък и други дарове, за да ги принесат като оброк в Господния храм в Йерусалим“е 2:7.
коне, добитък и други дарове, за да ги принесат като оброк в Господния храм в Йерусалим.“
7И се вдигнаха старейшините на племената от Юдовото и Вениаминовото племе, свещениците, левитите и всички, на които Господ повдигна духа, за да отидат и да построят Господния храм в Йерусалим.

8 Техните съседи им помагаха с всичко: със сребро и злато, с коне и добитък. Много бяха даровете за храма, защото Господ повдигна духа на мнозина. 9А цар Кир изнесе свещените съдове на Господа, които Навуходоносор беше пренесъл от Йерусалим и беше поставил в своя храм.

10 И като ги изнесе, Кир, царят на персите, ги предаде на Митридат, пазителя на съкровищата му, 11а чрез него бяха предадени на юдейския предводител Саманасар. 12Техният брой беше: златни съдове за възливане – хиляда, сребърни – хиляда, сребърни кадилници – двадесет и девет, златни чаши – тридесет, сребърни – две хиляди четиристотин и десет, и други съдове – хиляда. 13Всички пренесени съдове – сребърни и златни, които бяха пет хиляди четиристотин шестдесет и девет, 14Саманасар занесе в Йерусалим заедно с върналите се с него от вавилонския плен.

Писмо от враговете на народа

15 c  По времето, когато Артаксеркс беше цар на персите, Вилем, Митридат, Тавелин, Ратим, Веелтетъм и писарят Самелий, а също и останалите им съветници, които живееха в Самария и в другите области, изпратиха до него следното писмо против жителите на Юдея и Йерусалим:

16 „До царя, нашия господар Артаксеркс, от твоите слуги Ратим, летописец, Самелий, писар, останалите от техния съвет и съдиите на Келе-Сирия и Финикия. 17Желаем да известим на царя, нашия господар, че юдеите, дошли от вашите области в Йерусалим, този измамнически и коварен град, обновяват площадите му, възстановяват крепостните стени и полагат основи на храма. 18И ако този град бъде възстановен, а стените му отново издигнати, жителите му не само ще откажат да плащат данък, но и ще се вдигнат против царската власт.
2:18 В Синодалната Библия текстът: „И понеже градежът на храма вече е започнал, ние намерихме за добре да не пропуснем това“е 2:20.
И понеже градежът на храма вече е започнал, ние намерихме за добре да не пропуснем това,
2:18 В Синодалната Библия текстът: „а да известим царя, нашия господар. Така че, ако благоволиш да хвърлиш поглед в историческите книги на твоите предци“е 2:21.
а да известим царя, нашия господар. Така че, ако благоволиш да хвърлиш поглед в историческите книги на твоите предци,
19ще намериш в тях сведения за този народ и ще се увериш, че този град е бил изменнически и че е създавал безпокойство на царе и градове,
2:19 В Синодалната Библия текстът: „че юдеите там са изменници, вечно готови на заговор, поради което и този град беше опустошен“е 2:23.
че юдеите там са изменници, вечно готови на заговор, поради което и този град беше опустошен.
20Ето защо сега ти известяваме, царю, господарю наш, че ако този град бъде възстановен, а крепостните му стени – издигнати отново, за тебе няма да има проход към Келе-Сирия и Финикия.“

21 Тогава царят написа в отговор на летописеца Ратим, на Веелтетъм, на писаря Самелий и на останалите им съветници, които живееха в Самария, Сирия и Финикия, следното:

22 „Прочетох писмото, което ми изпратихте, и заповядах да се извърши проучване. Установи се наистина, че този град от много време въстава против царете, 23че хората в него участват в бунтове и войни и че в Йерусалим е имало силни и могъщи царе, които владеели и събирали данък от Келе-Сирия и Финикия. 24Затова заповядах сега да забранят на тези хора да възстановят града и да се съблюдава да не се върши нищо против моята заповед,
2:24 В Синодалната Библия текстът: „та занапред злонамерените опити за създаване безпокойство на царската власт да нямат успех“е 2:29.
та занапред злонамерените опити за създаване безпокойство на царската власт да нямат успех.“

25 Като прочетоха написаното от цар Артаксеркс, Ратим, писарят Самелий и техните съветници незабавно се отправиха за Йерусалим с конница и пехотна войска,
2:25 В Синодалната Библия текстът: „за да попречат на онези, които участваха във възстановяването му“е част от 2:31.
за да попречат на онези, които участваха във възстановяването му.
26Така беше спрян градежът на йерусалимския храм до втората година от царуването на Дарий, царя на персите.
Copyright information for BulCont