1 Esd 3

Тримата царски телохранители

1 Цар Дарий устрои голямо пиршество за всичките си поданици, за слугите си, за всички знатни на Мидия и Персия 2и за всички сатрапи, военачалници и управители на подвластните му области от Индия до Етиопия – всичко сто двадесет и седем сатрапи. 3И те ядоха и пиха, а като се наситиха, се разотидоха. Цар Дарий отиде в спалнята си да спи, но скоро се събуди.

4 В това време трима младежи, телохранителите на царя, си рекоха помежду си: 5„Нека всеки да каже по една мисъл за онова, което е най-силно от всичко! И чиято мисъл е по-мъдра от другите, на него царят ще даде големи дарове и голяма награда. 6Той ще се облича в багреница, ще пие от златни съдове, ще спи на легло от злато, ще се вози в колесница, теглена от коне със златни юзди, ще носи на глава тиара от висон и огърлица на шията. 7Заради мъдростта си той ще бъде втори след Дарий и ще го наричат негов роднина.“

8 И щом всеки написа своята мисъл, запечатаха я, поставиха я под възглавницата на Дарий и рекоха: 9„Като стане царят, ще му предадат записаните мисли. И чиято мисъл според царя и тримата знатни персийци е най-мъдра, на него ще принадлежи победата съгласно написаното.“ 10И така, единият написа: „Най-силно от всичко е виното.“ 11Вторият написа: „Най-силен е царят.“ 12Третият написа: „Най-силни са жените, но над всичко побеждава истината.“

13 И когато царят стана, подадоха му написаното и той го прочете. 14Тогава изпрати да повикат всички знатни от Персия и Мидия, всички сатрапи, военачалници, управители и съветници, седна на съдийския стол и нареди да прочетат пред тях написаното. 15След това каза: „Повикайте тези младежи, нека сами да обяснят думите си!“Повикаха ги и те влязоха. 16Царят се обърна към тях: „Обяснете ни това, което сте написали!“

Възхвала за силата на виното

17 Пръв заговори младежът, който беше писал за виното: 18„Знатни мъже, защо виното има такава сила? Защото то помрачава ума на всички, които го пият. 19То прави царя и сиромаха, роба и свободния, бедния и богатия еднакви по ум, 20превръща всяка мисъл в радост и веселие и човек забравя всички грижи и задължения. 21То прави всички да се чувстват богати, да не зачитат ни цар, ни сатрап; кара всеки да говори за себе си безкрай. 22Когато се напият, те забравят приятелство и братство и веднага вадят нож, 23а когато изтрезнеят, не помнят какво са вършили. 24Знатни мъже, та нима виното не е най-силно от всичко, щом ни тласка към такива постъпки!“И като каза това, млъкна.
Copyright information for BulCont