1 Esd 7

Храмът е завършен

1 a  Тогава Сисин, управител на Келе-Сирия и Финикия, Сатравузан и хората им последваха заповедта на цар Дарий, 2взеха присърце това свещено дело и помагаха на юдейските старейшини и на свещеноначалниците. 3И свещеното дело вървеше успешно, защото пророците Агей и Захария вдъхновяваха строителите с пророчествата си. 4 b  Така завършиха храма по заповедта на Господа, Бог на Израил, и по волята на Кир, Дарий и Артаксеркс, царе на Персия. 5Този свещен дом беше възстановен на двадесет и третия ден от месец адар, в шестата година от царуването на Дарий.

6 Тогава израилтяните – свещеници, левити и останалите, които се бяха завърнали от плен, се събраха и извършиха всичко съгласно написаното в книгата на Мойсей. 7За възстановяването на храма те принесоха в жертва сто вола, двеста овена и четиристотин агнета, 8а също дванадесет козела за греховете на цял Израил според броя на дванадесетте Израилеви племена. 9Свещениците и левитите стояха по родове в одежди, готови за служба на Господа, Бог на Израил, съгласно Мойсеевата книга, а пазачите на вратите бяха застанали при всяка врата.

Празнуване на Пасха

10 А израилтяните, които се бяха завърнали от плен, празнуваха Пасха на четиринадесетия ден от първия месец, след като свещениците и левитите се бяха очистили заедно. 11Очистването не беше общо за всички завърнали се от плен, защото левитите вече се бяха очистили заедно. 12Те заклаха пасхални агнета за всички, които се завърнаха от плен, за братята си свещеници и за себе си. 13От жертвоприношенията ядоха израилтяните, завърнали се от плен, всички онези, които отхвърлиха отвратителните обичаи на народите от онази страна и потърсиха Господа. 14И празнуваха празника Безквасници седем дена в радост пред Господа, 15защото Той обърна сърцето на асирийския цар към юдеите и подкрепи ръцете им в служението на Господа, Бог на Израил.
Copyright information for BulCont