1 Esd 9

1 a  След това Ездра напусна храмовия притвор и отиде в жилището на Йоанан, сина на Елиасив. 2Там остана цялата нощ, не яде хляб и не пи вода, страдайки заради големите беззакония на народа. 3Тогава се разпространи възвание по цяла Юдея и в Йерусалим всички завърнали се от плен да се съберат в Йерусалим. 4На онези, които не се явят в продължение на два-три дена, по решение на старейшините председатели ще бъде отнет имотът, а самите те ще бъдат отлъчени от събранието на завърналите се от плен.

5 И в продължение на три дена в Йерусалим се събраха всички от Юдовото и Вениаминовото племе. Това стана на двадесетия ден от деветия месец. 6Докато целият народ беше насядал в двора на храма и трепереше от студ поради настъпилата зима, 7Ездра стана и каза: „Вие престъпихте Закона, като взехте за съпруги жени от други племена, и така трупате още грехове на Израил. 8Затова въздайте сега, чрез изповедта си, слава на Господа, Бога на предците ни, 9изпълнете волята Му, отделете се от езичниците и напуснете жените си от други племена!“

10 Тогава из цялото множество се разнесоха гласове: „Както каза, така и ще направим. 11Но много народ се е събрал, зима е, не можем да стоим под открито небе. Пък и това не е работа за ден или два – мнозина сме сторили такъв грях. 12Нека тук да останат само предводителите ни, а всички мъже по нашите места, които са взели жени от други племена, да идват при тях в определено време. 13Заедно с тях да идват и местните старейшини и съдии, докато не се отвърне от нас Божият гняв за онова, което сторихме.“ 14С тази работа се заеха Йонатан, син на Асаил, и Езекия, син на Теокан, а Мосолам, Левис и Саватей им помагаха.

15 И завърналите се от плен изпълниха всички тези решения. 16Свещеникът Ездра си избра хора сред предводителите на родове, всички поименно, и те се събраха на новолунието от десетия месец, за да започнат работа. 17Издирването на мъжете, които бяха взели жени от друго племе, завърши на новолунието на първия месец.

18 А ето имената на онези от събралите се свещеници, за които се откри, че са взели жени от друго племе: 19от рода на Иисус, син на Йоседек, и на братята му – Масия, Елеазар, Йорив и Йодан, 20които се съгласиха да напуснат жените си и принесоха овни за умилостивяване на греха си. 21От рода на Емир – Анания, Завдей, Манис, Самей, Йериел и Азария. 22От рода на Фесур – Елионаис, Масия, Исмаил, Натанаил, Окидил и Салтас.

23 От левитите – Йозадав, Семеис, Колий, тоест Калита, Патей, Юда и Йона. 24От певците – Елиасив и Вакхур. 25От пазачите на вратите – Салум и Толван.

26 От останалите израилтяни: от рода на Форос – Йерма, Йезия, Мелхия, Маймим, Елеазар, Асивив и Вания; 27от рода на Илам – Матания, Захария, Йезриил, Овадия, Йеремот и Илия; 28от рода на Замот – Елиадас, Елиасим, Отония, Яримот, Сават и Зердея; 29от рода на Вивай – Йоан, Анания, Завдос и Ематия; 30от рода на Мани – Олам, Малух, Йедей, Ясув, Асаил и Йеремот; 31от рода на Ади – Наат, Моосия, Лакун, Наид, Матания, Сестил, Валнус и Манасия; 32от рода на Анан – Елионас, Асая, Мелхия, Савей и Симон Хосамей; 33от рода на Асом – Мелтаней, Мататия, Савадей, Елифалат, Манасиис и Семей; 34от рода на Ваани – Йеремия, Моадия, Маир, Юил, Мамдай, Педия, Анос, Каравасион, Елиасив, Мамнитанем, Елиасис, Ванус, Елиали, Семей, Селемия, Натания; от рода на Езор – Сесис, Езрил, Азаил, Самат, Замври, Йосиф; 35от рода на Ноома – Мазития, Завадей, Адей, Юил, Ванея. 36Всички те бяха взели жени от друго племе и ги напуснаха с децата.

Ездра чете Мойсеевия закон пред народа

37 По това време свещениците, левитите и мнозина израилтяни се установиха в Йерусалим и областта му. В новолунието на седмия месец, когато израилтяните бяха по домовете си, 38 b  целият народ се събра заедно на открито място пред източните врати на храма 39и казаха на Ездра, първосвещеник и четец, да донесе Мойсеевия закон, даден от Господа, Бог на Израил. 40Тогава, на новолунието на седмия месец, първосвещеникът Ездра изнесе Закона пред целия народ – мъже и жени, за да го слушат. 41На открито, пред вратите на храма, той им чете Закона от сутринта до обед и целият народ слушаше с внимание.

42 Ездра, свещеникът и четец на закона, беше застанал на приготвеното дървено възвишение, 43до него отдясно стояха Мататия, Самус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Ваалсам, 44а отляво – Фадей, Мисали, Мелхия, Лотасув, Навария и Захария. 45От това почетно място Ездра вдигна пред народа книгата на Закона, за да я видят всички. 46И докато тя беше отворена, всички стояха прави. Тогава Ездра изрече възхвала към Господа, Всевишния Бог, Бог Господ, Вседържител, 47а целият народ извика: „Амин!“И като вдигнаха нагоре ръце, паднаха на лицата си и се поклониха на Господа. 48Левитите поучаваха в закона Господен, като го четяха пред множеството и обясняваха прочетеното. Това бяха: Иисус, Ануит, Саравия, Ядин, Якув, Саватия, Автея, Меана, Калита, Азария, Йозавад, Анания и Фалия.

Всенародно празнуване

49 Тогава Атарат се обърна към Ездра, първосвещеника и четеца, към левитите, които поучаваха народа, и към всички 50които не сдържаха сълзите си, докато слушаха закона: „Този ден е посветен на Господа! 51Вървете, яжте и пийте, и изпратете милостиня на онези, които нямат! 52Защото този ден е посветен на Господа. И недейте да тъгувате, защото Господ ще ви прослави!“ 53Такива бяха и думите на левитите към целия народ: „Този ден е свещен, не тъгувайте!“ 54И всички отидоха да ядат и да пият, да се веселят и да дават милостиня на сиромаси. Радостта им беше голяма, 55защото бяха въодушевени от думите, с които ги поучаваха в събранието.
Copyright information for BulCont