a 1 Мак. 1:33
c 2 Мак. 11:1-12
e 2 Мак. 10:1-8

1 Macc 4

Победата над Горгий

1 А Горгий взе пет хиляди мъже и хиляда отбрани конници и войската тръгна през нощта, 2 a  за да нападне войската на юдеите и внезапно да ги разбие. За водачи му служеха онези, които живееха в крепостта. 3Но Юда научи за това и сам излезе с храбрите си мъже, за да разбият царската войска в Емаус, 4докато силите на неприятеля още бяха разпръснати далеч от лагера. 5Горгий пристигна в лагера на юдеите още през нощта, но не намери никого и тръгна да ги търси в планините, защото си казваше: „Те бягат от нас.“

6 На разсъмване Юда се появи в равнината с три хиляди мъже, но не разполагаха с оръжие за защита и нападение, както им се искаше. 7Когато видяха силно укрепения лагер на езичниците и обучената за битка конница, разположена около него, 8Юда се обърна към хората си с думите: „Не се бойте от тяхното множество и не се плашете от тяхното нападение! 9Спомнете си как бяха спасени нашите предци в Червено море, когато фараонът ги преследваше с войската си. 10Нека и сега да извикаме към небето! Може би Бог ще се смили над нас, като си спомни завета с нашите предци, и ще срази тази войска пред очите ни днес. 11Тогава всички езичници ще узнаят, че има Избавител и Спасител на Израил!“

12 Когато чуждите войници вдигнаха очи, забелязаха ги да идват срещу тях 13и излязоха от лагера, за да се сражават. Хората на Юда с тръбен зов 14се впуснаха в битката, езичниците бяха разбити и побягнаха в равнината; 15които не успяха, всички паднаха от меч. Преследваха ги до Газер и до равнините на Идумея, Азот и Ямния; и паднаха около три хиляди мъже от тях. 16Тогава Юда спря да ги преследва, върна се с войската си 17и каза пред народа: „Не налитайте на плячка, защото още война ни чака. 18Горгий и войската му са в планината близо до нас. Пригответе се за битка срещу нашите врагове, сражавайте се с тях, а после спокойно ще се отдадете на плячка.“

19 И докато още говореше това, появи се някаква тълпа, която слизаше от планината. 20Но като забелязаха, че хората им са обърнати в бягство и палят лагера им – димът, който се виждаше, разкриваше станалото, – 21тази гледка ги изпълни с голям страх. А като забелязаха в равнината и войската на Юда, готова за бой, 22всички побягнаха в земята на филистимците. 23Тогава Юда се впусна да плячкосва лагера им. И взеха много злато и сребро, скъпи дрехи в различни багри, много богатства. 24 b  А на връщане възпяваха и благославяха Господ в небесата, защото Той е благ, а милостта Му е за вечни времена. 25Така в онзи ден настъпи чудодейно спасение за Израил.

Първото нападение над царската войска, предвождана от Лизий

26 c  Оцелелите чужди войници дойдоха при Лизий и му известиха за всичко, което се беше случило. 27А той, като чу, изпадна в униние и смут, защото не се случи това, което желаеше на Израил, и не се осъществи това, което му беше заповядал царят.

28 Затова на следващата година свика шестдесет хиляди отбрани мъже и пет хиляди конници, за да се сражава отново срещу тях. 29Те дойдоха в Идумея и се разположиха на стан във Ветсура, а Юда ги посрещна с десет хиляди мъже. 30 d  Като видя силната им войска, той се помоли с думите: „Благословен си Ти, Спасителю на Израил, Който сломи нападението на силния с ръката на Своя служител Давид и предаде лагера на филистимците в ръцете на Сауловия син Йонатан и на неговия оръженосец. 31Предай тази войска в ръцете на Своя народ – Израил, и нека позорът на поражението легне върху войниците и конницата им. 32Внуши им страх и сломи вярата им в тяхната сила. Нека това поражение бъде съкрушително за тях! 33Повали ги с меча на тези, които Те обичат, за да Те прославят с песни всички, които знаят Твоето име.“

34 И те се нахвърлиха един срещу друг и от войската на Лизий паднаха около пет хиляди мъже, паднаха пред очите им. 35Когато Лизий видя бягството на своята войска и храбростта на войниците на Юда, готови или да живеят, или да умрат достойно, се завърна в Антиохия, за да увеличи числеността на войската си с наемници и отново да нападне Юдея.

Очистването и възстановяването на светилището в Йерусалим

36 e  А Юда и братята му казаха: „Ето нашите врагове са смазани, да се възкачим да очистим и възстановим светилището!“ 37Тогава цялата войска се събра и се изкачиха на планината Сион. 38 f  И намериха светилището опустошено, жертвеника осквернен, вратите изгорени, притворите обрасли с храсталаци като в гора или пък в някоя планина, страничните помещения – разрушени. 39И раздраха дрехите си, горко плакаха и посипаха с пепел главите си. 40Те паднаха на лицата си, затръбиха с тръбите за оповестяване и отправяха викове към небето.

41 Тогава Юда определи хора да воюват против онези, които се намираха в крепостта, докато той очисти светилището. 42И избра безукорни свещеници, ревнители на Закона, 43които очистиха светилището, а осквернените камъни изнесоха на нечисто място. 44После обмислиха как да постъпят с осквернения жертвеник за всеизгаряния. 45И намериха добро решение – да го развалят, за да не им носи позор, тъй като езичниците го бяха осквернили. И те развалиха жертвеника, 46а камъните наслагаха на подходящо място на храмовата планина, докато дойде пророк и даде отговор какво да бъде сторено с тях. 47 g  След това взеха цели камъни, както повелява Законът, и построиха нов жертвеник, точно като предишния. 48После възстановиха светинята и осветиха вътрешните помещения на храма и притворите. 49 h  Направиха нови свещени съдове и внесоха в храма светилник, олтар за благовонни приношения и трапеза. 50Прекадиха на олтара тамян и запалиха свещите на светилника, така че в храма стана светло. 51Поставиха на трапезата хлябове, закачиха завесите и така завършиха всички работи, които бяха предприели.

52 На двадесет и петия ден от деветия месец – това е месец хаслев, – в сто четиридесет и осмата година, станаха доста рано 53и принесоха жертва според Закона върху новия жертвеник за всеизгаряния, който построиха. 54Тогава, точно в същия ден, в който езичниците оскверниха жертвеника, той беше наново осветен с песни, под звуците на цитри, арфи и цимбали. 55И целият народ падна на лицата си, молеха се и изпращаха благодарност към небето на Онзи, Който им помогна.

56 Така в продължение на осем дена празнуваха освещаването на жертвеника, извършваха с ликуване всеизгаряния и принасяха жертви за спасение и за възхвала. 57И украсиха предната страна на храма със златни венци и щитове, обновиха портите и страничните помещения, като и на тях поставиха врати. 58Сред народа настъпи голяма радост, отхвърлен бе позорът, наложен им от езичниците.

59 i  Юда, неговите братя и цялото събрание на Израил разпоредиха дните за повторното освещаване на жертвеника да се празнуват с веселие и радост точно по това време всяка година в продължение на осем дни от двадесетия ден на месец хаслев.

60 По същото време издигнаха около планината Сион високи стени с яки кули, за да не дойдат отново езичниците и да погазят свещеното място. 61Там Юда разположи войска да го пази, а за негова закрила укрепиха Ветсура, за да има народът крепост срещу Идумея.
Copyright information for BulCont