1 Chronicles 12

Трети списък на привърженици на Давид

1 Ето и онези, които дойдоха при Давид в Секелаг, докато той още се криеше от Кисовия син Саул. Те бяха силни мъже и му помагаха в битките. 2Бяха въоръжени с лъкове и стреляха точно с тях, хвърляха с прашка камъни както с дясна, така и с лява ръка. Те бяха Саулови братя, потомци на Вениамин. 3Водач беше Ахизер, а след него Йоас – Шемаевите синове от Гива; Йезиел и Фелет, синове на Азмавет; Бераха и Йеху от Анатот; 4Ишмая гаваонецът, един силен мъж сред тридесетте и техен водач; 5
12:5 В Синодалната и Цариградската Библия 12:5 е част от 12:4.
Йеремия, Яхазиил, Йоханан и Йозават от Гедера;
6Елузай, Йеримот, Веалия, Шемария, Сафатия харитиецът; 7Елкана, Ишияху, Азариил, Йоезер и Йошавам – Кореевите синове; 8а също Йоела и Зевадия, синове на Йерохам, от Гедор.

9 И от Гадовите синове преминаха на страната на Давид и дойдоха в пустинната крепост силни и боеспособни мъже, въоръжени с щитове и копиия. Те бяха смели като лъвове и бързи като сърни в планините. 10Водач беше Езер, втори – Овадия, трети – Елиав, 11четвърти – Мишман, пети – Йеремия, 12шести – Атай, седми – Елиел, 13осми – Йоханан, девети – Елзават, 14десети – Йеремия, единадесети – Махбанай. 15Тези, Гадовите потомци, бяха водачи във войската: най-малкият – на повече от сто души, а най-големият – на повече от хиляда. 16Те са онези, които преминаха Йордан в първия месец, когато реката излизаше от коритото си, и прогониха всички жители на долините на изток и на запад.

17 И от синовете на Вениамин и на Юда дойдоха в крепостта при Давид. 18А Давид излезе и ги посрещна с думите: „Ако сте дошли при мене с мир, за да ми помогнете, аз ви посрещам с открито сърце; но ако идвате с коварство, за да ме предадете на моите врагове, без да съм сторил неправда, нека Бог на предците ни види това и отсъди!“ 19Тогава дух се спусна над Амасий, водача на тридесетте, и той каза: „Твои сме, Давиде, и на твоя страна заставаме, сине Йесеев! Мир, мир на тебе, мир и на твоите помощници! Защото твоят Бог ти помага!“Тогава Давид ги прие и ги постави за водачи на войската си. 20И от Манасиевото племе се присъединиха към Давид, когато тръгна с филистимците против Саул. Но това не стана, защото филистимските водачи, след като се посъветваха помежду си, отпратиха Давид, казвайки си: „За наша беда може да премине на страната на своя господар Саул.“ 21А когато Давид се връщаше в Секелаг, от Манасиевото племе към него преминаха Аднах, Йозавад, Йедиаел, Михаил, Йозавад, Елиху и Цилтай – Манасиеви хилядници. 22Те помагаха на Давид срещу разбойници, защото бяха боеспособни мъже и станаха военачалници. 23Така ден след ден при Давид прииждаха мъже, за да му помагат, докато се събра голяма войска, като Божие опълчение.

Свитата при въздигането на Давид на царския престол

24 Ето броя на дееспособните водачи, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да му помогнат да се възцари над Сауловото царство, според словото, изречено от Господа: 25от Юдовите потомци – шест хиляди и осемстотин, въоръжени за битка с щитове и копия; 26от Симеоновите потомци – седем хиляди и сто боеспособни мъже; 27от Левиевите потомци – четири хиляди и шестстотин души; 28Йодай, водач от Аароновия род, с три хиляди и седемстотин души; 29Садок, храбър младеж, и от бащиния му род – двадесет и двама водачи; 30от Вениаминовите потомци – Сауловите сродници, три хиляди, защото дотогава по-голямата част от тях поддържаха Сауловия род; 31от Ефремовите потомци – двадесет хиляди и осемстотин боеспособни мъже, познати в родовете си; 32от половината Манасиево племе – осемнадесет хиляди, определени поименно, за да дойдат и възцарят Давид; 33от Исахаровите потомци, които знаеха какво изисква времето и какво е предопределено на Израил; водачите им бяха двеста души и всичките им потомци изпълняваха техните заповеди; 34от Завулоновото племе – петдесет хиляди храбри и непоколебими мъже, в боен ред и въоръжени с всякакви военни оръжия; 35от Нефталимовото племе – хиляда водачи и с тях тридесет и седем хиляди, въоръжени с щит и копие; 36от Дановото племе – двадесет и осем хиляди и шестстотин, готови за битка; 37от Асировото племе – четиридесет хиляди в строй, готови за битка; 38а отвъд Йордан, от Рувимовото, Гадовото и половината от Манасиевото племе – сто и двадесет хиляди, с всякакви оръжия.

39 Всички тези непоколебими мъже дойдоха в боен ред в Хеврон, за да възцарят Давид над цял Израил; а и всички други израилтяни бяха единодушни, че Давид трябва да бъде цар. 40И останаха там при Давид три дена, ядоха и пиха, защото братята им бяха приготвили всичко за тях. Дори и онези, които живееха по-близо до тях, чак до Исахаровото, Завулоновото и Нефталимовото племе, им носеха на магарета, камили, мулета и волове всичко за ядене: брашно, смокини, сухо грозде, вино, масло, както и много говеда и овце, защото голяма радост настана в Израил.
Copyright information for BulCont