1 Chronicles 17

Обещание за вечно царство

2 Цар. 7:1-17

1 a  След като Давид се настани в новия си дом, каза на пророк Натан: „Ето аз живея в палат от кедър, а ковчегът на Господния завет е под шатра.“ 2И Натан отговори на Давид: „Върши всичко, което ти е на сърце, защото Бог е с тебе.“

3 Но в същата нощ Бог каза на Натан: 4„Иди и съобщи на Моя служител Давид: „Така казва Господ: „Ти няма да Ми съградиш дом, в който да пребъдвам, 5защото от деня, в който изведох израилтяните от Египет чак до днес, Аз не съм обитавал дом, а съм бил от шатра в шатра и от място на място. 6Където и да съм живял с целия Израил, нима съм казал и дума на някой от Израилевите съдии, които по Моя заповед пасяха народа ми: Защо не сте Ми съградили кедров дом?“

7 Затова сега съобщи на Моя служител Давид: „Така казва Господ Вседържител: „Взех те от овчето стадо, за да те направя водач на Своя народ Израил; 8бях с тебе навред, където ходеше, изтребих пред тебе всички твои врагове и те направих велик като другите велики по земята. 9Аз ще приготвя място на Своя народ Израил и ще го вкореня там, за да живее той в сигурност на това място. Няма вече да го притесняват нечестивите, както преди, 10в дните, когато поставих съдии над Своя народ Израил. Аз ще усмиря всички твои врагове и ти възвестявам, че Господ ще ти съгради дом.

11 А когато настъпи краят на дните ти и ти отидеш при своите предци, ще въздигна след тебе твой наследник, който ще бъде един от синовете ти, и ще утвърдя неговото царство. 12 b  Той ще Ми съгради дом и Аз ще утвърдя престола му за вечни времена. 13 c  Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син, и няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от онзи, който беше преди тебе, 14ще го утвърдя в Своя дом и в Своето царство за вечни времена и престолът му ще бъде завинаги непоклатим“.“ 15Натан разказа всичко това на Давид и му предаде точно цялото видение.

Молитвата на Давид

16 Тогава цар Давид дойде, коленичи пред Господа и каза: „Кой съм аз, Господи Боже, и какъв е моят дом, че така си ме въздигнал? 17Но дори и това е било малко в Твоите очи, Боже! Ти си възвестил за дома на Своя служител далечно потомство и благосклонно си погледнал на мене като на велик човек, Господи Боже! 18Какво още може да прибави пред Тебе Давид, за да се издигне Твоят раб, защото Ти познаваш Своя раб! 19Господи, за Своя служител Ти извърши всички тези велики неща, желани от Тебе, и така показа цялото Си величие. 20Господи, всичко, което сме чували с ушите си, потвърди: няма друг, подобен на Тебе! 21И кой друг народ на света е като Твоя народ Израил? При него дойде Бог, за да донесе избавление на народа Си. Така Ти придоби име чрез велики и страховити дела – прогони народите пред Своя народ и го избави от Египет. 22Ти направи народа Си Израил Свой народ за вечни времена и Ти, Господи, стана негов Бог.

23 И сега, Господи, нека се утвърди за вечни времена словото, което си изрекъл за Своя служител и неговия дом, и извършй това, което си обещал. 24Да пребъде и да се възвеличи Твоето име за вечни времена, за да казват: „Господ Вседържител, Израилевият Бог, е Бог над Израил.“Нека бъде утвърден пред Тебе домът на Твоя служител Давид! 25Защото Ти, Боже мой, откри пред Своя раб, че ще му съградиш дом; затова и Твоят служител се осмели да се помоли пред Тебе. 26И сега, Господи, Ти си Бог и Ти обеща тези блага на Своя раб. 27Затова бъди милостив и благослави дома на Своя раб, за да пребъдва пред Тебе за вечни времена; защото, ако Ти, Господи, си го благословил, ще бъде благословен завинаги.“
Copyright information for BulCont