1 Chronicles 19

Война с амонците и сирийците

19:1-192 Цар. 10:1-19

1 a  След това царят на амонците Наас умря и вместо него се възцари синът му. 2Тогава Давид каза: „Ще бъда благосклонен към Анон, Наасовия син, понеже баща му показа благосклонност към мене.“И Давид изпрати свои хора да го утешат от мъката по баща му. Но когато Давидовите слуги дойдоха в земята на амонците при Анон, за да го утешат, 3амонитските водачи попитаха Анон: „Нима мислиш, че от почит към баща ти Давид е изпратил при тебе утешители? Нима слугите му не са дошли тук, за да разузнаят и огледат земята, за да я нападнат?“ 4Тогава Анон хвана пратениците на Давид, обръсна ги, подряза дрехите им наполовина до кръста и ги отпрати. 5Някои известиха на Давид за стореното с неговите пратеници. А Давид изпрати хора да ги посрещнат и тъй като бяха така унизени, нареди да им предадат от името на царя: „Останете в Йерихон, докато пораснат брадите ви, и тогава се върнете.“

6 И когато амонците разбраха, че са станали омразни на Давид, Анон и амонците изпратиха хиляда таланта сребро, за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, от Сирия на Маах и от Сува. 7И наеха също тридесет и две хиляди колесници и царя на Маах с народа му. Те дойдоха и се разположиха на стан пред Медева. Събраха се и амонците от своите градове и излязоха на война. 8Когато чу за това, Давид изпрати Йоав с цялата войска боеспособни мъже. 9Амонците излязоха и се наредиха за битка пред градските порти, а царете, които дойдоха, застанаха отделно в открито поле.

10 Като видя бойния им ред пред и зад себе си, Йоав извика част от отбраните мъже на Израил и ги разположи срещу сирийците; 11а останалия народ повери на брат си Авеса, за да застанат срещу амонците. 12След това Йоав нареди: „Ако сирийците надделеят над мене, ще ми дойдеш на помощ; ако амонците надделеят над тебе, тогава аз ще ти помогна. 13Бъди смел и нека твърдо да браним народа си и градовете на нашия Бог; а Господ да стори това, което Му е угодно.“

14 И така, Йоав и хората му влязоха в битка срещу сирийците и те побягнаха пред него. 15А когато амонците видяха, че сирийците бягат, и те побягнаха пред брат му Авеса и се оттеглиха в града. Тогава Йоав се върна в Йерусалим.

16 Сирийците, като видяха, че са победени от Израил, пратиха пратеници за помощ при сирийците отвъд река Ефрат; те бяха предвождани от Совак, военачалника на Адраазар. 17Щом известиха за това на Давид, той събра всички израилтяни и се изправи срещу сирийците за бой. Давид влезе в битка със сирийците и те се сражаваха. 18Но сирийците бяха прогонени от израилтяните и при преследването Давид изтреби седем хиляди колесници на сирийците и четиридесет хиляди пехотинци. Уби и военачалника Совак. 19Слугите на Адраазар, като видяха, че бяха победени от Израил, сключиха мир с Давид и му се подчиниха. А сирийците се отказаха да помагат на амонците.
Copyright information for BulCont