1 Chronicles 2

Синове на Яков

1 a  Ето синовете на Израил: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон, 2Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

Потомци на Юда

3 b  c  Тримата синове на Юда – Ир, Онан и Силом, се родиха от ханаанка, дъщерята на Шуя. Първородният син на Юда – Ир, беше неугоден на Господа и Той го умъртви. 4 d  Неговата снаха, Тамар, му роди Фарес и Зара. Всички синове на Юда бяха петима. 5 e  f  Синовете на Фарес: Есром и Хамул. 6 g  Синовете на Зара: Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара – всичко петима. 7 h  Синът на Харми беше Ахар, който навлече беда на Израил, защото посегна на посветеното на Господа. 8Син на Етан беше Азария. 9Синовете, които се родиха на Есром: Йерахмеил, Арам и Хелувай.

Потомци на Арам

10 i  От Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон, водач на потомците на Юда. 11От Наасон се роди Салмон, от Салмон се роди Вооз; 12от Вооз се роди Овид, от Овид се роди Йесей; 13Елиав беше първородният син на Йесей, втори – Аминадав, трети – Сама, 14четвърти – Натанаил, пети – Радай, 15шести – Оцем, седми – Давид. 16 j  А техни сестри бяха Саруя и Авигея. Синовете на Саруя бяха трима: Авеса, Йоав и Азаил. 17Авигея роди Амеса; а баща на Амеса беше измаилтянинът Йетер.

Потомци на Халев

18 Халев, Есромовият син, имаше деца от жена си Азува и от Йериот. А неговите синове бяха Йешер, Шовав и Ардон. 19И като умря Азува, Халев си взе за жена Ефрата, която му роди Хур. 20От Хур се роди Урий, а от Урий се роди Веселиил.

21 След това Есром взе за жена дъщерята на Махир, Галаадовия баща. Тогава той беше на шестдесет години и тя му роди Сегув. 22От Сегув се роди Яир, който имаше двадесет и три града в галаадската земя. 23 k  Но Гешур и Арам превзеха селищата на Яир, както и Кенат и подвластните му градове. Всички те бяха синове на Махир, Галаадовия баща. 24А след като Есром умря в Халев-Ефрата, Есромовата жена Авия му роди Ашхура, бащата на Текоа.

Потомци на Йерахмеил

25 l  Синовете на Йерахмеил, първородния на Есром, бяха: първо – Рам, след него Вуна, Орен, Оцем и Ахия. 26Йерахмеил имаше и друга жена, която се казваше Атара. Тя беше майка на Онам. 27Синовете на Рам, първородния на Йерахмеил, бяха: Маац, Ямин и Екер. 28Синовете на Онам бяха: Шамай и Яда. Синове на Шамай: Надав и Авишур. 29Жената на Авишур се казваше Авихаил и тя му роди Ахбан и Молид. 30Синовете на Надав бяха Селед и Афаим. Селед умря бездетен. 31А син на Афаим беше Иший, Ишиевият син – Шешан, Шешановият син – Ахлай. 32Синове на Яда, Шамаевия брат, бяха Йетер и Йонатан. Йетер умря бездетен. 33А синове на Йонатан бяха Пелет и Заза. Това са потомците на Йерахмеил.

34 Шешан нямаше синове, а само дъщери. Шешан имаше един роб, египтянин, който се казваще Ярха. 35Шешан даде една от дъщерите си за жена на своя роб Ярха, а тя му роди Атай. 36От Атай се роди Натан, от Натан се роди Завад; 37от Завад се роди Ефлал, от Ефлал се роди Овид; 38от Овид се роди Йеуй, от Йеуй се роди Азария; 39от Азария се роди Хелец, от Хелец се роди Елеас; 40от Елеас се роди Сисмай, от Сисмай се роди Салум; 41от Салум се роди Йекамия, от Йекамия се роди Елишам.

Втори списък на потомците на Халев

42 Синовете на Халев, Йерахмеиловия брат, бяха: Меша – неговият първороден, който беше баща на Зиф, и другият му син Мареша, Хевроновият баща. 43Синовете на Хеврон: Корей, Тапуах, Рекем и Шема. 44От Шема се роди Рахама, Йоркеамовият баща, а от Рекем се роди Шамая. 45Син на Шамая беше Маон, а Маон беше баща на Бет-Цура. 46А наложницата на Халев, Ефа, роди Харан, Моца и Газез. 47Синовете на Йегдай: Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф. 48Наложницата на Халев, Мааха, роди Шевер и Тирхан; 49 m  тя роди още Шааф, бащата на Мадман, Шева, бащата на Махбен и на Гивея. А дъщеря на Халев беше Ахса.

50 n  Ето синовете на Халев: Хур – първороден от Ефрата; Шовал, баща на Кириат-Ярим; 51Салма, Витлеемовия баща; Харев, Бедгадеровия баща. 52А синове на Шовал, бащата на Кириат-Ярим, бяха: Харое, Хаци и половината от менухотците.

53 Кириат-Яримовите племена бяха итрийците, футийците, шуматците и мидраитците. От тях произлязоха цорците и ещаолците.

54 Синове на Салма: витлеемците и нетофатците, жителите на Атарот-Вит-Йоав, половината от менухотците, цорците.

55 Племената на соферийците, които живеят в Ябец, тирейците, шимейците и сухайците са кинейци, произлезли от Хамат, Бетрехавовия баща.
Copyright information for BulCont