1 Chronicles 22

Подготовка за строежа на храма

1 Тогава Давид каза: „Тук трябва да са домът на Господа Бога, също и жертвеникът за всеизгаряния на Израил.“

2 a  И Давид заповяда да съберат пришълците, които бяха в земята на Израил, и накара каменоделци да издялат камъни за построяването на Божия дом. 3Царят приготви много желязо за гвоздеи за вратите и за скобите и такова голямо количество мед, което не можеше да се претегли, 4както и голямо количество дървен материал от кедър, който сидонците и тирците му доставиха. 5 b  А Давид си мислеше: „Моят син Соломон е млад и неопитен, а домът, който ще бъде съграден на Господа, трябва да бъде твърде величествен – за слава и чест по всички земи. Затова аз ще му приготвя всичко.“И така, Давид направи много приготовления преди смъртта си.

6 Тогава повика сина си Соломон и му завеща да построи дом на Господа, Бога на Израил. 7 c  Давид каза на Соломон: „Сине, аз имах на сърце да построя дом за името на Господа, моя Бог. 8Но Господ ми изпрати следните думи: „Много кръв си пролял и големи войни си водил. Не гради дом в Мое име, защото предизвика големи кръвопролития по земята пред лицето Ми. 9Ето ще ти се роди син и той ще бъде мирен човек. Ще му даря спокойствие и мир с всички околни врагове, защото името му ще бъде Соломон и в дните му ще дам на Израил и мир, и спокойствие. 10Той ще построи дом в Мое име и ще Ми бъде син и Аз на него – Отец. И ще утвърдя престола на царството му над Израил завинаги“.

11 Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе, за да успееш да построиш дом на Господа, своя Бог, както Той е предрекъл за тебе. 12Да ти даде Господ мъдрост и разум и да те постави над Израил, за да пазиш закона на Господа, своя Бог. 13 d  Ако усърдно изпълняваш наредбите и законите, които Господ даде на Мойсей за Израил, тогава ти ще успееш. Бъди силен и храбър, не бой се и не падай духом! 14Ето аз, доколкото успях, приготвих за дома на Господа сто хиляди таланта злато, един милион таланта сребро, а медта и желязото са толкова много, че не могат да бъдат претеглени. Приготвил съм дървен материал и камъни – към тях ти можеш да прибавиш още. 15А имаш работници много – каменоделци, зидари, дърводелци, сръчни в работата. 16Злато, сребро, мед и желязо – огромни количества. Захващай се и работи! Господ да бъде с тебе!“

17 А на всички израилски водачи Давид заповяда да подкрепят сина му Соломон: 18„Нима Господ, нашият Бог, не е с вас? Нима Той не ви даде отвсякъде спокойствие? Защото Той предаде в моите ръце жителите на тази страна и страната се покори пред Господа и пред Неговия народ. 19И така, потърсете със сърце и душа Господа, вашия Бог. Заемете се и съградете светилище на Господа Бога, за да донесете ковчега на Господния завет и свещените Божии съдове в дома, който ще бъде съграден за името на Господа.“
Copyright information for BulCont