1 Chronicles 25

Разпределение на певците

1 a  Давид и военачалниците определиха за службата и синовете на Асаф, Еман и Идитун, за да изпълняват песни в съпровод на арфи, псалтири и цимбали. Ето кои бяха отределени за това служене: 2от синовете на Асаф: Закур, Йосиф, Нетания и Ашарела. Те бяха ръководени от Асаф, който свиреше по нареждане на царя. 3От синовете на Идитун: Гедалия, Ицрий, Исая, Семей, Хашавия и Мататия – шестима, под ръководство на баща си Идитун, който свиреше на арфа, за възхвала на Господа. 4От синовете на Еман: Букия, Матания, Озиил, Шевуил, Йеримот, Ханания, Ханани, Елиата, Гидалти, Ромамти-Езер, Йошбекаша, Малотия, Хотир и Махазиот. 5Всички те бяха синове на Еман, царския ясновидец, отредени по Божиите думи да пеят за възхвала. Бог беше дал на Еман четиринадесет синове и три дъщери. 6Всички те под ръководство на бащите си Асаф, Идитун и Еман пееха в Господния дом в съпровод на цимбали, псалтири и арфи по нареждането на царя. 7А броят им заедно с техните братя, обучени да пеят изкусно в прослава на Господа, беше двеста осемдесет и осем. 8Те хвърлиха жребий за реда на служенето си – малките заедно с големите, учителите заедно с учениците.

9 Първият жребий се падна на Йосиф, сина на Асаф; вторият – на Гедалия заедно с братята му и синовете му. Те бяха дванадесет души. 10Третият жребий – на Закур. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 11Четвъртият – на Ицрий. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 12Петият – на Нетания. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 13Шестият – за Букия. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 14Седмият – за Ашарела. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 15Осмият – за Исая. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 16Деветият – за Матания. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 17Десетият – за Семей. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 18Единайсетият – за Озиил. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 19Дванайсетият – за Хашавия. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 20Тринайсетият – за Шевуил. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 21Четиринайсетият – за Мататия. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 22Петнайсетият – за Йеримот. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 23Шестнайсетият – за Ханания. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 24Седемнайсетият – за Йошбекаша. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 25Осемнайсетият – на Ханани. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 26Деветнайсетият – за Малотия. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 27Двайсетият – за Елиата. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 28Двайсет и първият – за Хотир. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 29Двайсет и вторият – за Гидалтия. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 30Двайсет и третият – за Махазиот. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души. 31Двайсет и четвъртият – за Ромамти-Езер. Те бяха заедно със синовете и братята му дванадесет души.
Copyright information for BulCont