1 Chronicles 26

Разпределение на стражите при портите

1 a  Ето разпределението на стражите при портите: от Кореевите синове – Мешелемия, потомък на Корей от Асафовите синове. 2Мешелемиевите синове: първороден – Захария, втори – Йедиаил, трети – Зевадия, четвърти – Ятниил, 3пети – Елам, шести – Йехоханан, седми – Елиехоенай. 4 b  Овед-Едомовите синове: първороден – Шемая, втори – Йехозавад, трети – Йоах, четвърти – Сахар, пети – Натанаил, 5 c  шести – Амиил, седми – Исахар, осми – Пеултай, защото Бог го беше благословил. 6А на сина му Шемая също се родиха синове. Те бяха водачи в рода си, защото бяха храбри мъже. 7Шемайевите синове: Отни, Рефаил, Овед, Елзавад и неговите братя Елия и Семахия. Те бяха храбри мъже. 8Всички те – потомци на Овед-Едом заедно със синовете си и братята си бяха храбри мъже, способни да служат. Общо от Овед-Едом бяха шестдесет и двама души. 9Мешелемий имаше осемнадесет синове и братя, храбри мъже. 10Синовете на Хоса, от Мерариевите потомци: първи – Шимри; макар и да не беше първороден, баща му го определи за пръв; 11втори – Хелкия, трети – Тевалия, четвърти – Захария; всички синове и братя на Хоса бяха тринадесет души.

12 Това беше разпределението на стражите при портите; те бяха водачи на родове, способни да служат, заедно с братята си, в дома на Господа. 13И за всяка от портите хвърлиха жребий, равноправен за малки и големи според родовете им. 14Жребият за източната порта се падна на Шелемия, а хвърленият жребий определи северната порта за сина му Захария, мъдър съветник. 15На Овед-Едом се падна южната порта, а на синовете му – дарохранителницата. 16Западната, както и Шелехетската порта, които се намират на мястото, където пътят тръгва нагоре, се паднаха на Шупим и Хоса – стража срещу стража. 17Дневно стояха на изток по шестима левити, на север – по четирима, на юг – по четирима, а при дарохранителницата – по двама; 18на запад, по пътя, който върви нагоре към притвора, имаше по четирима, а при самия притвор – по двама. 19Това беше разпределението между Кореевите потомци и Мерариевите потомци за местата на стражите при портите.

Разпределение на надзирателите на съкровищниците

20 Техните братя левити се грижеха за съкровищниците на Божия дом и хранилището на посветените вещи. 21Потомци на Лаедан от племето на Герсон и водачи на родове бяха Йехиел 22и синовете на Йехиел: Зетам и брат му Йоил. Те се грижеха за съкровищата на Господния дом 23заедно с потомците на Амрам, Ицхар, Хеврон и Озиил.

24 Шевуил, син на Гирсон, Мойсеевия син, беше главен надзорник на съкровищата. 25Брат му Елиезер имаше син Рехавия, а той – син Исая, той – син Йорам, той – син Зихрий, той – син Шеломит. 26 d  Шеломит и братята му охраняваха всички хранилища за посветените вещи – от цар Давид, от водачите, от хилядниците, от стотниците и военачалниците. 27Те ги бяха посветили за поддържането на Господния дом, а вещите бяха от завоювана плячка. 28Освен всичко това другото, посветено от пророк Самуил, Саул, Кисовия син, Авенир, Нировия син, и Йоав, Саруевия син, беше под надзора на Шеломит и братята му.

Разпределение на управителите

29 e  От Ицхаровия род: Хенания и синовете му бяха определени да служат като министри и съдии по външните дела на Израил. 30 f  От Хевроновия род: Хашавия и братята му, които бяха хиляда и седемстотин храбри мъже, бяха определени за надзорници над частта от Израил, която е западно от Йордан. Тук те се грижеха за служението пред Господа и делата, засягащи царската власт. 31Водач от Хевроновия род беше Йерия. В четиридесетата година от царуването на Давид този род беше преброен по родословието си и в него имаше силни и храбри мъже, които живееха в Язер при Галаад. 32Неговите братя – боеспособни мъже, на брой две хиляди и седемстотин души, бяха водачи на родовите клони. Цар Давид ги постави над Рувимовото племе, над Гадовото племе и над половината от Манасиевото племе, за да се грижат за служението пред Господа и делата, засягащи царската власт.
Copyright information for BulCont