1 Chronicles 27

Военачалниците на Давид

1 А ето броя на израилтяните, които изпълняваха различни служби при царя – водачите на родове, хилядници, стотници и управители. Те служеха на смени, които идваха и си отиваха всеки месец целогодишно. Всяка смяна наброяваше по двадесет и четири хиляди души.

2 a  Началник на първата смяна за първия месец беше Яшовам, Завдииловият син. В смяната му имаше двадесет и четири хиляди души. 3Той беше от Фаресовите потомци и главен на всички военачалници за първия месец. 4Началник за втория месец беше ахохиецът Додай. Водач на неговата смяна от двадесет и четири хиляди души беше Миклот. 5Началник за третия месец беше Ванея, син на свещеник Йодай. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 6Това беше Ванея, един от тридесетте, които го бяха избрали за свой водач. В неговата смяна беше и синът му Амизавад. 7 b  Началник за четвъртия месец беше Асаил, брат на Йоав, а негов син беше Завадия. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 8Началник за петия месец беше израхитецът Шамхут. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 9Началник за шестия месец беше текоецът Ира, Икешовият син. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 10Началник за седмия месец беше пелонитецът Хелец, от Ефремовите синове. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 11Началник за осмия месец беше хушатецът Совохай, от Заровия род. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 12Началник за деветия месец беше анатотецът Авиезер, от Вениаминовите синове. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 13Началник за десетия месец беше нетофатецът Махарай, от Заровия род. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 14Началник за единадесетия месец беше пиратонецът Ванея, от Ефремовите синове. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души. 15Началник за дванадесетия месец беше нетофатецът Хелдай от Хотонииловите потомци. И в неговата смяна имаше двадесет и четири хиляди души.

Водачите на племена

16 А за водачи на Израилевите племена бяха определени: на Рувимовите синове – Елиезер, Захриевият син; на Симеоновите синове – Сафатия, Маахиевият син; 17на Левиевите синове – Хашавия, Кемуиловият син; на Аароновите синове – Садок; 18на Юдовите синове – Елиав, от Давидовите братя; на Исахаровите синове – Омри, Михаиловият син; 19на Завулоновите синове – Ишмая, Овадиевият син; на Нефталимовите синове – Йеримот, Азрииловият син; 20на Ефремовите синове – Осия, Азазиевият син; на половината Манасиево племе – Йоил, Федаиевият син; 21на другата половина от Манасиевото племе в Галаад – Идо, Захариевият син; на Вениаминовите синове – Яасиил, Авенировият син; 22на Дановите синове – Азариил, Йерохамовият син. Това бяха водачите на Израилевите племена.

23 c  Давид не преброи онези, които бяха по-млади от двадесет години. Нали Господ беше обещал да умножи Израил, както звездите по небето. 24 d  Йоав, Саруевият син, започна преброяването, но не го довърши, понеже Божий гняв наказа Израил заради това преброяване и то не бе описано в летописите на цар Давид.

Управители на царски имоти и висши служители

25 Азмавет, Адииловият син, беше надзирател на царските съкровища, а за складовете в полето, в градовете, в селата и в крепостите отговаряше Йонатан, Узиевият син; 26Езрий, Хелувовият син, беше надзирател над работниците на полето, които се занимаваха със земеделска работа; 27Шимей от Рама наблюдаваше лозята, а Завдий от Шефам – запасите от вино; 28гедеритецът Баал-Ханан – маслините и смокините, а Йоас – складовете за дървено масло; 29шаронецът Шитрай – едрия добитък, който пасеше в Шарон, а Шафат, Адлаевият син – добитъка в долините. 30За камилите се грижеше исмаилецът Овил, а за магаретата – меронитецът Йехдия; 31за дребния добитък се грижеше агаритецът Язис. Всички те бяха надзиратели на имотите на цар Давид.

32 Йонатан, човек разумен и начетен, чичо на Давид, беше съветник; Йехиил, Хахмониевият син, обучаваше царските синове; 33 e  Ахитофел беше царски съветник, а архитецът Хусий – доверен човек на царя. 34Други съветници след Ахитофел бяха Йодай, Ваниевият син, и Авиатар. Началник на царската войска беше Йоав.
Copyright information for BulCont