1 Chronicles 28

Указания за построяване на храма

1 Давид събра в Йерусалим първенците на Израил – водачите на племената, началниците на смени, които по ред служеха при царя, хилядниците, стотниците и надзирателите на всички имоти и стада на царя, синовете си, заедно с евнусите си военачалниците и всички храбри мъже.

2 a  b  И цар Давид се изправи и каза: „Чуйте ме, братя мои и народе мой! Исках от сърце да построя постоянен дом за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог и приготвих каквото беше потребно, за да бъде той построен. 3Но Бог ми каза: „Ти няма да построиш дом на името Ми, защото си войнствен човек и си пролял много кръв.“ 4Господ, Бог на Израил, избра мене от целия ми бащин род да бъда за вечни времена цар на Израил. Тогава Той избра сред израилските племена Юда за водач, а от рода на Юда – бащиния ми дом. И между синовете на моя баща благоволи да направи мене цар над целия Израил; 5а от всичките ми синове, защото много синове ми даде Господ, Той избра сина ми Соломон да седи върху Господния престол над Израил; 6и ми каза: „Твоят син Соломон ще построи дома Ми и дворовете Ми, защото него избрах да бъде Мой син и Аз ще бъда негов Отец. 7И ще утвърдя царството му за вечни времена, ако той изпълнява Моите заповеди и Моите наредби, както до днес.“ 8 c  И ето пред обществото на Господа – цял Израил, пред Бога, Който ни слуша, казвам: Пазете и следвайте всички заповеди на Господа, вашия Бог, за да владеете тази хубава земя и да я оставите завинаги след себе си като наследство за вашите деца!

9 А ти, сине мой, Соломоне, да познаваш Бога на своя баща и да Му служиш от все сърце и душа, защото Господ изпитва всички и знае всички помисли на ума! Ако Го търсиш, ще Го намериш, но ако Го изоставиш, Той ще те отхвърли завинаги. 10Затова внимавай! Господ е избрал тебе да Му построиш дом за светилище, бъди твърд и работи!“

11 Тогава Давид даде на сина си Соломон чертежа за притвора на храма, за сградите му, за съкровищниците му, за горните и вътрешните му стаи и за помещението, където ще бъде ковчегът, 12за всичко, което беше замислил – за дворовете на Господния дом и всички стаи наоколо, за съкровищниците на Божия дом и за хранилищата на посветените неща. 13 d  Той даде указания и за свещеническите и левитските смени, за всички служби в дома на Господа и за всички служебни съдове в него; 14определи поотделно какво трябва да е теглото на всеки златен съд и за какво трябва да служи; и на всеки сребърен съд – и за какво трябва да служи; 15определи и теглото на златото за всеки от златните светилници и златните им кандилца, за всеки от сребърните светилници и кандилцата им, както и тяхното предназначение. 16Давид даде наставления и за теглото на златото за всяка от трапезите за хлябовете на предложението, а също и за теглото на среброто, използвано за направата на сребърните трапези; 17още и за вилиците, чашите и съдовете от чисто злато, за теглото на всяко от златните блюда и за теглото на сребърните блюда. 18Определи теглото на кадилния жертвеник от пречистено злато и на златото за направа на колесница със златни херувими, разперили крила и надвесени над ковчега на Господния завет. 19„Всичко това – каза Давид – Господ ми даде да разбера, след като с ръката Си написа всяко нещо, което трябва да се свърши по чертежа.“

20 Давид каза още на сина си Соломон: „Бъди твърд и мъжествен и се залови за работа. Не бой се и не се страхувай, защото Господ Бог, моят Бог, е с тебе; Той няма да се откаже от тебе и няма да те изостави, докато не извършиш всичко, което е нужно за службата при дома на Господа.“ 21Ето смените на свещениците и левитите за всяка от службите при Божия дом. За всяка работа ти ще имаш усърдни и можещи мъже, а водачите на целия народ са готови да изпълняват всички твои заповеди.
Copyright information for BulCont