1 Chronicles 3

Потомци на Давид

3:1-42 Цар. 3:2-5

3:5-82 Цар. 5:14-16

1 a  А синовете на Давид, които му се родиха в Хеврон, бяха: първородният Амнон, от израелката Ахиноама; вторият – Далуия, от кармилката Авигея; 2третият – Авесалом, син от Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият – Адония, син на Агита; 3петият – Сафатия, от Авитала; шестият – Итреам, от жена му Аглая; 4 b  шестимата му се родиха в Хеврон, където той царува седем години и шест месеца. А тридесет и три години Давид царува в Йерусалим.

5 c  d  А ето тези, които му се родиха в Йерусалим: Шима, Шовав, Натан и Соломон – четиримата от Вирсавия, Амииловата дъщеря; 6и още: Ивхар, Елишама, Елифалет, 7Ногаг, Нефег, Яфия, 8Елишама, Елиада и Елифелет – деветима. 9Това са всички синове на Давид, освен синовете, които имаше от наложниците. А тяхна сестра беше Тамар.

10 Син на Соломон беше Ровоам, негов син – Авия, негов син – Аса, негов син – Йосафат, 11негов син – Йорам, негов син – Охозия, негов син – Йоас, 12негов син – Амасия, негов син – Азария, негов син – Йотам, 13негов син – Ахаз, негов син – Езекия, негов син – Манасия, 14негов син – Амон, негов син – Йосия. 15А синове на Йосия бяха: първородният Йоахаз, вторият – Йоаким, третият – Седекия, четвъртият – Селум. 16А синове на Йоаким: Йехония и Седекия. 17А синове на Йехония, който беше пленник: Салатиил, 18Малкирам, Федая, Шенацар, Йезекия, Хошама и Савадия. 19Синове на Федая: Зоровавел и Шимей, а синове на Зоровавел бяха: Мешулам и Ханания, сестра им Шеломита, 20както и още петима: Хашува, Охел, Берехия, Хасадия и Юшав-Хесед. 21Синовете на Ханания: Фелатия, Исая, Рефая, Арнан, Овадия, Шехания. 22 e  Син на Шехания беше Шемая, а синовете на Шемая: Хатуш, Игеал, Бариах, Неария и Шафат – шестима. 23Синовете на Неария: Елиоенай, Езекия и Азрикам – трима. 24Синовете на Елиоенай: Ходавяху, Елеашив, Фелая, Акув, Йоханан, Делая и Анани – седмина.
Copyright information for BulCont