1 Chronicles 5

Племето на Рувим

1 a  Синовете на първородния на Израил. Рувим, той беше първороден, но след като оскверни леглото на баща си, правото на първородство му бе отнето и дадено на Йосиф, Израилевия син. Но в родословието Йосиф не беше приет като първороден, 2 b  защото Юда доби надмощие над братята си и от него произлезе водачът на Израил. Въпреки това правото на първородство остана на Йосиф. 3 c  Синовете на Рувим – първородния на Израил, бяха: Ханох, Фалу, Хецрон и Харми. 4Синовете на Йоил: неговият син Шемая, негов син Гог, негов син Шимей, 5негов син Миха, негов син Реая, негов син Ваал, 6 d  негов син Беера, когото асирийският цар Теглатфеласар отведе в плен. Той беше водач на Рувимовите синове. 7А негови братя, според родовете им, както са вписани в техните родословия, бяха: пръв беше Йеиел, после Захария 8 e  и Бела, синът на Азаз, син на Шема, син на Йоил; той се засели в Ароер, до Нево и до Ваал-Меон, 9а на изток обитаваше до началото на пустинята от река Ефрат, защото имаше многобройни стада добитък в галаадската земя. 10По времето на Саул те воюваха против агаряните, победиха ги и завладяха домовете им по цялата източна страна на Галаад.

Племето на Гад

11 f  Потомците на Гад се заселиха от другата страна във васанската земя до Салха. 12Във Васан техен водач беше Йоил, след него Шафан, а след тях Янай и Шафат. 13Техните братя от бащините им родове бяха седем: Михаил, Мешулам, Шева, Йорай, Яакан, Зия и Евер. 14Ето синовете на Авихаил, Хуриевия син, син на Яроах, син на Галаад, син на Михаил, син на Йешишая, син на Яхдо, син на Буз. 15Ахи, синът на Авдиил, Гуниевия син, беше водач на рода им. 16Те се заселиха в Галаад, във Васан и подвластните му градове и в цялата околност на Сарон. 17Всички те бяха преброени по времето на цар Йоатам и при царуването на израилския цар Йеровоам.

Война със съседните племена

18 Една част от потомците на Рувим и на Гад и на половината от Манасиевото племе бяха боеспособните мъже, въоръжени с щит, меч и лък, на брой четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет души. 19 g  Те воюваха с агаряните, с Йетур, Нафиш и Надав. 20 h  И в тези битки те получиха помощ, защото в битката те призоваваха Бога. А агаряните и техните съюзници бяха победени. И Бог ги послуша заради упованието им в Него. 21Те взеха в плен стадата им – петдесет хиляди камили, двеста и петдесет хиляди овце, две хиляди от магаретата им, както и сто хиляди пленници. 22Мнозина паднаха убити, защото Бог им помогна в битката. И те заживяха по техните места чак до отвеждането им в плен.

Източното племе на Манасия

23 i  А половината от Манасиевото племе се засели в земята от Васан до Ваал-Ермон, до Сенир и до планината Ермон. Те също бяха много на брой. 24Ето водачите на техните родове: Ефер, Иши, Елиил, Азриил, Йеремия, Ходавия и Яхдиил – тези силни и именити мъже предвождаха родовете им. 25 j  k  Но те съгрешиха против Бога на предците си и се отдадоха като блудници на чуждите богове на онези народи, които Бог беше прогонил пред израилтяните. Затова Израилевият Бог пробуди духа на асирийския цар Фул, наричан още Теглатфеласар, и той изсели потомците на Рувим, потомците на Гад и половината от Манасиевото племе и ги отведе на заточение в Халах, Хавор, в Ара и при река Гозан, където те живеят и до днес.

Племето на Левий

26 l 
5:27 В Синодалната и Цариградската Библия 5:27 сл. е 6:1 сл.
Левиевите синове бяха Гирсон, Каат и Мерари. n  Синовете на Каат: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил. o  Децата на Амрам: Аарон, Мойсей и Мариам. Синовете на Аарон: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. От Елеазар се роди Финеес, от Финеес се роди Авишуй, от Авишуй се роди Букий, от Букий се роди Озия, от Озия се роди Зерахия, от Зерахия се роди Мерайот, от Мерайот се роди Амария, от Амария се роди Ахитув, от Ахитув се роди Садок, от Садок се роди Ахимаас, от Ахимаас се роди Азария, от Азария се роди Йоанан, от Йоанан се роди Азария; това е онзи, който беше свещеник в съградения от Соломон Йерусалимски храм. От Азария се роди Амария, от Амария се роди Ахитув, от Ахитув се роди Садок, от Садок се роди Селум, от Селум се роди Хелкия, от Хелкия се роди Азария, от Азария се роди Серая, от Серая се роди Йоседек. Йоседек попадна в плен, когато Господ чрез Навуходоносор отведе юдеите и йерусалимците в плен.
Copyright information for BulCont