1 Chronicles 6

Потомците на Левиевите синове

1 a  И така, Левиевите синове бяха Гирсон, Каат и Мерари. 2А ето имената на Гирсоновите синове: Ливни и Шимей. 3Каатовите синове: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил. 4Мерариевите синове: Махли и Муши. А ето Левиевите потомци според бащините им родове: 5на Гирсон: негов син Ливни, негов син – Яхав, негов син – Зима, 6негов син – Йоах, негов син – Идо, негов син – Зерах, негов син – Йеатрай. 7Синовете на Каат: негов син Аминадав, негов син – Корей, негов син – Асир, 8негов син – Елкана, негов син – Евиасаф, негов син – Асир, 9негов син Тахат, негов син – Уриил, негов син – Узия, негов син – Саул. 10Синовете на Елкана: Амасай, Ахимот и 11Елкана, а негов син – Цотай, негов син – Нахат, 12 b  негов син – Елиаф, негов син – Йерохам, негов син – Елкана. 13А Самуиловите синове: първороден Йоил, а вторият – Авия. 14Мерариевите синове: Махли, негов син – Ливни, негов син – Шимей, негов син – Уза, 15негов син – Шима, негов син – Хатия, негов син – Асая.

Произход на певците

16 А ето тези, които Давид назначи за началници на певците в Господния дом, откакто ковчегът на завета беше за постоянно там. 17 c  Те служеха като певци пред скинията на събранието, докато Соломон построи Господния дом в Йерусалим. Те изпълняваха това служение според реда си. 18Тези, които встъпваха със синовете си на служба, бяха: от Каатовите синове – Еман, певец, син на Йоил, син на Самуил, 19син на Елкан, син на Йерохам, син на Елиил, син на Тоах, 20син на Цуфа, син на Елкана, син на Махат, син на Амасай, 21син на Елкана, син на Йоил, син на Азария, син на Цефания, 22син на Тахат, син на Асир, син на Авиасаф, син на Корей, 23син на Ицхар, син на Каат, син на Левий, син на Израил; 24и брат му Асаф, който стоеше на дясната му страна. Той беше син на Берехия, син на Шима, 25син на Михаил, син на Ваасея, син на Малахия, 26син на Етния, син на Зераха, син на Адая, 27син на Етан, син на Зима, син на Шимия, 28син на Яхат, син на Гирсон, син на Левий. 29А ето братята им, Мерариевите синове, които бяха отляво: Етан – син на Кишия, син на Авдий, син на Малух, 30син на Хашавия, син на Амасий, син на Хелкия, 31син на Амций, син на Ваний, син на Шемер, 32син на Махли, син на Муши, син на Мерари, син на Левий.

Задължения на левитите и свещениците

33 Техните братя, левитите, бяха определени да извършват службата при Божия дом.

34 Аарон и потомците му изгаряха приносите върху жертвеника за всеизгаряния и върху кадилния жертвеник; те бяха определени да извършват всяко свещенодействие в Светая Светих и жертвоприношенията за очистване на Израил така, както бе заповядал Божият избраник Мойсей.

Потомци на Аарон

35 Това са Аароновите потомци: Елеазар – неговият син; негов син – Финеес, негов син – Авишуй, 36негов син – Букий, негов син – Узий, негов син – Зерахия, 37негов син – Мерайот, негов син – Амария, негов син – Ахитув, 38негов син – Садок, негов син – Ахимаас.

Места за живеене на левитите

39 d  Ето и местата и селищата, където живееха левитите. На Аароновите потомци от рода на Каат, на които се падна първият жребий, 40дадоха Хеврон, в Юдината земя, и околните пасища; 41а нивите на града и околните села дадоха на Халев, Йефониевия син. 42На Аароновите потомци дадоха освен прибежищния град Хеврон Ливна с околните ѝ пасища, Ятир и Ещемоа, заедно с околните му пасища, 43Хилен с пасищата му, Давир с пасищата му, 44Ашан с пасищата му и Ветсамис с пасищата му; 45а на Вениаминовото племе – Гева с пасищата му, Алемет с пасищата му и Анатот с пасищата му. Всичките им градове според техните родове бяха тринадесет.

46 На останалите Каатови потомци от племето дадоха по жребий десет града от дела на Манасиевата половина. 47На Гирсоновите потомци от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото във Васан дадоха, според родовете им, тринадесет града. 48На Мерариевите потомци от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дадоха, според родовете им, дванадесет града. 49Така израилтяните дадоха на левитите тези градове с околните им пасища. 50Градовете, споменати поименно, бяха дадени по жребий от земите на племето на потомците на Юда на племето на Симеоновите потомци и на племето на Вениаминовите потомци.

51 А на някои от родовете на Каатовите потомци бяха дадени градове от земите на Ефремовото племе. 52Дадоха им още: Сихем, прибежищния град и пасищата му на Ефремовата планина, Гезер с пасищата му, 53Йокмеам с пасищата му, Бет-Орон с пасищата му, 54Аялон с пасищата му и Гат-Риман с пасищата му; 55а от земите на Манасиевата половина – Анер с пасищата му и Билеам с пасищата му; те бяха дадени на родовете на останалите Каатови потомци.

56 На Гирсоновите потомци дадоха: от Манасиевата половина – Голан във Васан с пасищата му и Ащарот с пасищата му; 57от Исахаровото племе – Кедес с пасищата му, Даврат с пасищата му, 58Рамот с пасищата му и Анем с пасищата му; 59от Асировото племе – Машал с пасищата му, Авдон с пасищата му, 60Хукок с пасищата му и Рехов с пасищата му; 61от Нефталимовото племе – Кедес в Галилея с пасищата му, Хамон с пасищата му и Кириатаим с пасищата му.

62 А на останалите Мерариеви потомци дадоха: от Завулоновото племе – Римон с пасищата му и Тавор с пасищата му; 63а отвъд Йордан при Йерихон, на изток от Йордан, дадоха от земите на Рувимовото племе: Восор в пустинята с пасищата му, Яаца с пасищата му, 64Кедемот с пасищата му и Мефаат с пасищата му; 65от земите на Гадовото племе – Рамот в Галаад с пасищата му, Маханаим с пасищата му, 66Есевон с пасищата му и Язер с пасищата му.
Copyright information for BulCont