1 Chronicles 7

Племето на Исахар

1 a  Исахаровите синове бяха четирима – Тола, Фуа, Яшув и Шимрон; 2а Толовите синове – Узий, Рефая, Йериил, Яхмай, Ивсам и Самуил, водачи в наследниците на Тола, всички те боеспособни мъже в родовете си. По времето на Давид техният брой беше двадесет и две хиляди и шестстотин. 3Син на Узий беше Израхия; а Израхиевите синове бяха Михаил, Овадия, Йоил и Ишия – петима. Те всички бяха водачи. 4Според родословията им те имаха многобройна боеспособна войска от тридесет и шест хиляди души, защото имаха много жени и синове. 5А братята им във всички Исахарови племена бяха осемдесет и седем хиляди боеспособни мъже, записани в родословните списъци.

Племето на Вениамин

6 b  c  Вениаминовите синове бяха трима – Бела, Бехер и Йедиаил. 7Синове на Бела: Ецбон, Узий, Узиил, Йеримот и Ири – петима, водачи на родове и боеспособни мъже. В родословните списъци бяха записани двадесет и две хиляди тридесет и четирима души. 8А Бехеровите синове бяха Земира, Йоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремот, Авия, Анатот и Алемет. Те всички бяха синове на Бехер. 9Броят им според родословните списъци, по поколение и водачи, беше двадесет хиляди и двеста боепособни мъже. 10Син на Йедиаил беше Билхан, а Билхановите синове – Йеус, Вениамин, Ехуд, Хенаан, Зетан, Тарсис и Ахишахар. 11Всички тези Йедиаилови потомци, боеспособни водачи на родове, бяха седемнадесет хиляди и двеста. 12Шупим и Хупим бяха синове на Ир; Хушим беше син на Ахер.

Племето на Нефталим

13 d  Нефталимовите синове Яхцеил, Гуни, Йецер и Шилем бяха внуци на Вала.

Племето на Манасия

14 Манасиевите синове: Асриил, когото роди наложницата му арамейка, тя роди също и Махир, Галаадовия баща. 15 e  Махир взе за жена сестрата на Хупим и Шупим, която се казваше Мааха. А вторият Манасиев син се казваше Салпаад. Салпаад имаше само дъщери. 16Мааха, Махировата жена, роди син и го нарече Кереш; брат му се казваше Шереш, а синове му бяха Улам и Рекем. 17Син на Улам беше Бедан. Това бяха синовете на Галаад, Махировия син, син Манасиев. 18Сестра му Молехет роди Ишход, Авиезер и Махла. 19Шемидовите синове бяха Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.

Племето на Ефрем

20 f  Ефремовите синове: Шутелах; неговият син Беред, негов син – Тахат, негов син – Елеад, негов син – Тахат, 21негов син – Завад, негов син Шутелах, а също Езер и Елеад. Те бяха убити от жители на Гет, когато се опитаха да заграбят добитъка им. 22Баща им Ефрем дълго жалеше за тях, а братята му идваха да го утешават. 23 g  След това той отново беше с жена си, тя забременя и роди син; нарече го Берия, заради нещастието, което сполетя дома му. 24Той имаше и дъщеря Шеера, която построи долния и горния Бет-Орон и Узен-Шеера. 25Негов син беше и Рефай, а негови синове – Решеф и Телах. Всичките негови потомци са: неговият син Тахан, 26 h  негов син – Лаедан, негов син Амиуд, негов син – Елишам, 27 i  негов син – Нон, и негов син Иисус.

28 И те владееха и живееха във Ветил и подвластните му градове: на изток – Нааран, на запад – Гезер и подвластните му градове; Сихем и подвластните му градове, чак до Газа и подвластните ѝ градове.

29 В ръцете на Манасиевите потомци бяха Бет-Сан и подвластните му градове, Таанах и подвластните му градове, Мегидон и подвластните му градове, Дор и подвластните му градове. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израилевия син.

Племето на Асир

30 j  Асировите синове: Имна, Ишва, Ишви, Берия и сестра им Серах. 31Бериевите синове: Хевер и Малхиил, който е баща на Бирзаит. 32От Хевер се родиха Яфлет, Шомер, Хотам и сестра им Шуя. 33Яфлетовите синове: Пасах, Бимхал и Ашват; това бяха синовете на Яфлет. 34Шомеровите синове: Ахи, Рохга, Ихуба и Арам. 35Синовете на Хелем, неговия брат: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. 36Цофаховите синове: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, 37Бецер, Ход, Шама, Шилша, Итран и Беера. 38Йетеровите синове: Йефуни, Фиспа и Ара. 39А Уловите синове бяха Арах, Ханиил и Риция. 40Всички те бяха Асирови потомци, които бяха избрани за родоначалници, боеспособни мъже, водачи на хората си. Техният брой, според родословните списъци за военна служба, възлизаше на двадесет и шест хиляди души.
Copyright information for BulCont